kapubanner for mobile

Dr. Poór Ferenc cikkei 2. oldal

14 éve A video-tréningtől a vállalati tréningekig - egy kis történeti áttekintés

A videó-tréning az 1970-es évek végén nyert teret hazánkban, akkor a tréning fogalma ezen módszert jelentette, ugyanis a tréninges képzés "egyszerűbb" eljárásai az 1980-as évek végén, a kilencvenes évek elején jelentek meg Magyarországon. Az első vállalati tréningek 1981-ben indultak. Egy kisebb hullámvölgyet követően, a multinacionális cégek megjelenésével újabb lendületet vett a tréningpiac. Teljes cikk...


14 éve Sok a komolytalan képzés, kevés a tanulni vágyó magyar

Több sebből is vérzik a hazai felnőttképzés. Egyrészt a magyar lakosság lemaradást mutat e tekintetben, másfelől ma bárki indíthat felnőttképzési vállalkozást szakmai kompetenciájának vizsgálata nélkül. A vállalkozásoknak se szeri, se száma, ha pedig egy cég akkreditált, akkor bármely további tanfolyamot, tréninget szakmai kontroll nélkül hirdethet. Teljes cikk...


14 éve A képzési ajánlattól a megrendelésig

A tréningek hatékonyságát, a cég számára való hasznosságát a program tartalmának megítélésével alapozzuk meg. A döntéshozóknak értelmezniük kell a képzési ajánlatban szereplő fogalmakat, amelyek az adott képzés tartalmát meghatározó tényezők, hisz nem mindegy, hogy az ajánlott felkészítés a kitűzött célt valósítja-e meg, vagy sem. Teljes cikk...


14 éve Megtérülnek-e a gyorstalpaló tréningek?

Míg a 70-es, 80-as években az ötnapos vállalati képzés volt a természetes, ami mérhető eredményt is hozott, mára megváltozott a vezetők szemlélete: a belső képzések lerövidültek, a piacon egy-két napos tréningeket is kínálnak. Hogy ennyi idő alatt milyen ismeretekre tudnak szert tenni a dolgozók, a vezetők - jó kérdés. Vajon hatékonyságukban megéri-e ilyen rövid képzésekre küldeni a munkavállalókat? Teljes cikk...


14 éve Munkaköri követelmények és a HR tevékenység

A HR osztálynak a napi feladatok mellett figyelemmel kell kísérnie a szervezet működését, annak emberi erőforrásra vonatkozó hatásait. Egy munkakör kialakítása, vagy annak bővítése, gazdagítása, illetve újjáépítése folyamatosan részét képezi a személyügyi tevékenységnek, amely ettől válik stratégiailag fontossá. Teljes cikk...


14 éve A dolgozók fejlesztése viheti előbbre a vállalatot

A válság következtében új kihívásokkal, követelményekkel és növekvő versenyt produkáló környezettel kell számolniuk a vállalkozásoknak. A személyzetfejlesztés most kiemelt szerepet kap, hiszen a versenyképességet csak jól képzett munkatársakkal lehet elérni. A vezetésnek ezért ki kell alakítania egy koncepciót a szervezet fejlesztésének irányáról. Teljes cikk...


14 éve A korszerű HR menedzsment feltételei

A szervezet stratégiai elképzeléseinek megvalósításához korszerű HR-menedzsmentet kell létrehozni. Ehhez olyan felkészült személyi állományra van szükség, amely a gazdasági környezet változásaihoz rugalmasan alkalmazkodik, átgondolja és megvalósítja céljait, képes a változások követelményire színvonalasan reagálni. Teljes cikk...


14 éve A vállalati tanácsadó coach személyisége

A tanácsadó-coach az a személy, aki vállalatok, intézmények vezetői, vezető és fontos munkakörben dolgozó munkatársainak hivatásszerűen nyújt támogatást, végez tanácsadást, ad segítséget tevékenységük önálló végzéséhez, vezeti partnerét céljai tudatos magvalósítása útján. Teljes cikk...


14 éve Mi kell a jó tréninghez válságban?

A tréning az a képzési forma, amely adott szervezetre, a továbbképzés résztvevőire tervezett módon azoknak a kompetenciáknak a megerősítésére, kialakítására leginkább alkalmas, amelyek adott esetben a felíveléshez szükségesek. Teljes cikk...


14 éve Munkapszichológia a gyakorlatban

A vezetői, HR és felnőttképzési tevékenységet végzők számára munkájuk eredményessége érdekében célszerű felhívni a figyelmet a munka- és vezetéspszichológia néhány alapelemére. A vezetői tipológia és a vezetési stílus témakörében is adunk néhány olyan gondolatot, amely jól hasznosítható a gyakorlatban. Teljes cikk...


14 éve Tippek a képzési terv összeállításához

Idén októberben módosult a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény. Az élethosszig tartó tanulást szolgáló felnőttképzésben ezentúl könnyebb lesz részt venni. Az iskolán kívüli képzést végző szervezetek számára a törvény meghatározza, hogy tevékenységük ellátásához milyen tervet kell készíteniük. Teljes cikk...


14 éve A tréning típusai és meghatározó tényezői

A tréning típusát (fajtáját) az határozza meg, hogy az a tréning folyamat mely elemeit foglalja magában. A tréningnek négy alapvető eleme (összetevője) van, amelyek realizálódása alapját képezi a besorolásnak. Teljes cikk...


15 éve A tréning fogalma és jellemzői

A tréning fogalom igen sok esetben jelenik meg írásban és szóban. Tréninget ajánlanak, hirdetnek és realizálnak nap mint nap, ugyanakkor ennek a fogalomnak a meghatározása, tartalmának jellemzése mindeddig nem történt meg - legalábbis nem hozzáférhető - sem a hazai, sem a külföldi szakirodalomban. Teljes cikk...


15 éve Mikor tréning, mikor coaching?

Az elmúlt években került használatba a coach és a coaching fogalom, amelynek alkalmazása, tartalmi értelmezése sokszor zavaros. A tréning elnevezést ugyanis egyesek lejáratták a gyenge licences tartalom, illetve lelkiismeretlen vezetői tevékenységgel, és helyette kezdték coachingnak nevezni ezeket a képzési alkalmakat. A coaching módszertani kérdéseit, megközelítés módját illetően is változatos képpel találkozni, a tanácsadás célja és a hozzá megjelölt eljárások tartalma között gyakran ellentmondás van. Cikkünkkel a tisztánlátásban kívánunk segíteni. Teljes cikk...


15 éve Felkészületlen trénerek praktizálnak

A képzési szakma alaposan felhígult az utóbbi években: számos olyan tréner jelent meg a piacon, akik - képzési dokumentumaikat elnézve - alapvető hiányossággal bírnak a szakmai-elméleti tudás terén. Ennek ellenére továbbra is praktizálnak, köszönhetően annak, hogy a felnőttképzésért felelős hivatali szervek csak a nyilvántartásba vételre koncentrálnak, a törvényben előírt követelmények ellenőrzésére már nem jut idejük; másrészt a megbízó HR szervezetek sem veszik észre a szakmai tudás teljes hiányát. Teljes cikk...


15 éve Hogyan viselkedjen a vezető konfliktushelyzetben?

Mindennapjaink, különösen a válsághelyzet eseményei folyamatosan "hozzák" a problémákat, a konfliktusokat, amelyek fogadására, megoldására fel kell készülni. A konfliktussal kapcsolatban abból ered a legtöbb probléma, hogy a fogalmát nem határozzuk meg, annak jellemzőit nem vesszük "szemügyre", így az szabad asszociációt biztosít, és nem lehet egyértelműen értelmezni az adott helyzetet, amelyből további konfliktusok alakulhatnak. A HR Portal összeállítása. Teljes cikk...


15 éve Minden, amit a menedzselés alapjairól tudni kell

A menedzser legfontosabb szakmai tudása az, hogy kezelni tudja az embereket. Teljesítménye attól függ, hogy miként bánik munkatársaival, miként alakit ki olyan légkört, amelyben önmaga, a munkatársak és a cég egyaránt kielégíthetik szükségleteiket és igényeiket. Teljes cikk...


15 éve A sikeres tréning három legfontosabb feltétele

Az utóbbi időben különböző fórumokon olvashatunk arról, hogy a tréningek, a céges képzések egy része sikertelen. Mivel a leggyorsabban megtérülő befektetés a képzésre való ráfordítás, ezért mindent el kell követni annak érdekében, hogy azok eredménye a cégnél, a szervezetnél realizálódjék. A sikeres képzésnek feltételei vannak: az eredmény konkrétan körülhatárolható a kezdeményező előkészítő és a képzést végző munkájának minősége alapján. Teljes cikk...


15 éve Kompetencia a HR tevékenység gyakorlatában - II. rész

Csak akkor van értelme a vállalati képzésnek, továbbképzésnek, ha az az aktuális feladatok ellátásához szükséges kompetenciák kialakítását, megerősítését, fejlesztését szolgálja. Ehhez munkaköri (feladatra vonatkozó) kompetencia "térképre"/leírásra van szükség, csak az erre alapozott céges képzésnek/továbbképzésnek van létjogosultsága. Teljes cikk...


15 éve Kompetencia a HR tevékenység gyakorlatában - I. rész

Fontos humánpolitikai feladat a kulcspozíciókhoz, illetve a vezetői és a teljes munkatársi állomány minden rétegét tartalmazó kompetencia térképet készíteni, mert ennek hiányában csak beszélünk a kompetencia alapú munkaerő kiválasztásról, de tényleges döntés a munkaköri leírás alapján történik. Teljes cikk...


/ujsagiro/3/dr--poor-ferenc.html