Szerző: HRPortal.hu hírszerkesztő - Forrás: MTI
Megjelent: 12 éve

A munkakörön kívüli munkavégzésről

A munkáltató köteles a munkát úgy megszervezni, hogy minden munkavállalónak csak a munkakörébe eső feladatokat kelljen végeznie. Ám előállhat olyan helyzet, hogy a munkavállalót munkakörén kívüli munkára is igénybe kell venni, - eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti munkaköre mellett kötelezik más munkakörbe tartozó feladat ellátására. A jogszabály ezeket az eseteket átirányításnak nevezi.

Az átirányítás feltételei

Az átirányítás a munkavállalóra nézve - különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat. (Az aránytalan sérelem kérdésénél az összes körülményre figyelemmel kell lenni. Egyrészt vizsgálni kell azokat, amelyek az adott esetben a munkakörön kívüli munkavégzését indokolják, másrészt meg kell vizsgálni a munkavállaló személyi körülményeit. Ha esetleg éppen ezekre való tekintettel egy másik munkavállaló végezné el a munkát, az arra a munkavállalóra nézve milyen következményekkel járna? Mindezek tisztázása után lehet eldönteni, hogy a konkrét esetben az aránytalan sérelem fennáll-e vagy sem).

A munkavállaló munkakörén kívüli foglalkoztatása természetesen csak ideiglenes lehet. Várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. A Munka Törvénykönyve úgy rendelkezik, hogy az átirányítás alapján történő munkavégzés tartama - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nem haladhatja meg naptári évenként a 44 munkanapot. Ha az átirányítás időtartama egy munkanapon belül a négy órát meghaladja, azt egy teljes munkanapként kell számításba venni. Egy naptári éven belül a több alkalommal elrendelt átirányítások időtartamát össze kell számítani.

Mennyi időre szólhat?

A jogszabály másfelől összesített időkorlátot is előír. Kimondja, hogy egy naptári éven belül a kiküldetés, s a kirendelések idejét össze kell számítani és ezek együttes időtartama - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nem haladhatja meg a 110 munkanapot. Ha az átirányítás a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló más munkahelyre való beosztásával is jár, ahhoz a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése is kell. E rendelkezést kell alkalmazni az üzemi tanács tagjára is, azzal az eltéréssel, hogy esetében a szakszervezeti szervezetet megillető jogot az üzemi tanács gyakorolja, míg a munkavédelmi képviselő esetében a munkavédelmi bizottságot, annak hiányában pedig a képviselőt megválasztó munkavállalókat illeti meg az egyetértés joga.

Végül általános szabály, hogy a munkavállaló még átmenetileg sem osztható be olyan, a munkakörén kívüli munkára, amelyre érvényesen alkalmazni sem lehetne.


  • 2019.12.18CAFETERIA 2020. Előadók: Fata László, cafeteria szakértő, Cafeteria Trend Kopányiné Mészáros Edda, tájékoztatási kiemelt szakreferens, NAV Nádudvari Éva, senior szolgáltatás manager, NEXON Marusinecz Tamás, vezérigazgató, Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. Részletek Jegyek
  • 2020.01.18 ICF akkreditált Jungiánus coach féléves továbbképzés Magyarországon először a nemzetközileg sikeres Jungian Coaching School továbbképzése, ami ICF krediteket ad, 2020 januártól júiusig, havonta egy hétvégén. Részletek Jegyek
  • 2020.01.22Változásmenedzsment képzés Cél a szervezet változáskezelési képességének fejlesztése. A változási folyamat és a változás összetevőinek a megértése. Az egyének változáskezelési képességének fejlesztése konkrét gyakorlatokon keresztül. A változási programok kritikus sikertényezőinek megismerése. Részletek Jegyek
  • 2020.02.20Készülj fel a 2020-as Munka törvénykönyve változására! Hogyan kell előkészíteni munkajogi szempontból a felmondást? Hogyan működhet jogszerűen az elektronikus munkaidő nyilvántartás? Milyen változások várhatók a Munka törvénykönyvében, az elfogadott uniós irányelvek tükrében? Milyen tanulságok vonhatók le a legújabb munkaügyi bírói gyakorlatból? Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Megbízási szerződés és munkaviszony különbsége

Az alapvető különbség a két jogvszony között, hogy míg a megbízási szerződés szerinti jogviszonyt a Polgári törvénykönyv szabályozza, míg a... Teljes cikk

Munkaidő-beosztás

A munkaidő beosztása a munkáltató feladata, és az ebből eredő felelősség is az övé. A munkaidő beosztásának főbb szabályait a Munka törvénykönyve határozza meg. Teljes cikk

Munkaköri leírás kitöltve

A munkaköri leírás, nem része a munkaszerződésnek, de vitás kérdések eldöntésében a munkaügyi bíróságok minden esetben kérik a feleket a... Teljes cikk