Megjelent: 13 éve

Befogadó kultúra a Felina Hungáriánál

Az mtd Tanácsadói Közösség esélyegyenlőségi sorozatának negyedik szereplője egy svájci-magyar tulajdonú, 125 éves múltra visszatekintő, hagyományokat tiszteletben tartó, családias hangulatot őrző nagyvállalat. A felső vezetés elkötelezett támogatása, a stratégiailag jól megalapozott innovatív lépések versenyelőnyökhöz juttatják a céget. Munkavállalóik jól érzik magukat, jól teljesítenek, lojálisak. Az eddigi intézkedésekről, tervekről Győri Csillát, a Felina Hungaria Kft. HR vezetőjét kérdeztük.

- Mikor és minek a hatására kezdtek el foglalkozni szervezeti szinten a munkahelyi esélyegyenlőséggel és a szervezeti sokszínűséggel?

- Régi, le nem írt hagyományokra épül a cégnél a munkahelyi esélyegyenlőség és vállalati felelősségvállalás. Esélyegyenlőségi munkatárs és írásos Esélyegyenlőségi terv 2008 óta van. Egy uniós pályázat hatására foglaltuk össze és írtuk le esélyegyenlőségi politikánkat és terveinket a jövőre nézve, amit minden évben felülvizsgálunk. Az esélyegyenlőségi politikát a vállalati felelősségvállalás integráns részeként kezeljük.

- Mit tettek azért, hogy szervezeti kultúrájuk integráns része legyen a befogadás és sokszínűség elfogadása, igenlése?

- A Felina Hungaria Kft. vezetősége az elmúlt évtizedekben is mindig komoly figyelmet fordított az esélyegyenlőség érvényesülésére, elkötelezett híve az egyenlő bánásmód elvének. Esélyegyenlőségi tervében kötelezettséget vállal arra, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Az Esélyegyenlőségi terv kiterjed a munkaerő-felvételére, a munkabérek, béren kívüli juttatások, az ösztönzési rendszer, a képzések, az áthelyezés, az esetleges felmondás és egyéb munkavégzéssel összefüggő esetekre. Kiterjed a munkavállalók bárminemű megkülönböztetésére, különösen, koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallási hovatartozásuk, politikai meggyőződésük, szexuális irányultságuk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, bőrszínük, vagyoni helyzetük miatti diszkriminációra. Kivétel ez alól a megkülönböztetésnek az az esete, szükségessége, amely a foglalkoztatás jellegéből, természetéből egyértelműen következik. A humánerőforrás gazdálkodás működési területéhez tartozik elsősorban az esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése.

A Felina Hungaria Kft. női fehérnemű gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Svájci-magyar tulajdonú cég, funkcionális központja a németországi Mannheim-ben található. A német cég 125 éves múltra tekint vissza, Magyarországon 32 éve van jelen. Békés megyében, Szeghalmon helyezkedik el az európai termelési központja és ennek a gyártó központnak szerves részét képezi még a Dévaványán található üzem. Mindkét települést a leghátrányosabb helyzetűek között tartják nyilván. A cég több mint 600 főnek ad munkát. Munkavégzés tekintetében a fizikai munkakör a legnagyobb arányú. A vállalat gyártási profiljából adódóan túlnyomórészt nőket foglalkoztat, arányuk 95 százalékos. A dolgozók 12 százaléka egykeresős családban él, családfenntartó szerepet tölt be. 5 százalékuk három vagy több 14 év alatti gyermeket nevel. A dolgozók 35 százaléka nem rendelkezik középfokú végzettséggel. A foglalkoztatottak 22 százaléka 50 évnél idősebb. Az előbbi néhány kategóriát és a százalékos megoszlást tekintve látható, hogy nem kevés azoknak a száma a vállalatnál, akik különböző szempontból, de hátrányban vannak.

Cégünk törekszik arra, hogy egyenlő bérezést biztosítson a nők részére azon férfi munkavállalókkal, akiket azonos képzettséggel és munkatapasztalattal, azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztat. Ezt az esélyegyenlőségi egyensúlyra való törekvést alkalmazza a nem fizikai jellegű munkakörök, az alacsonyabb szintű, rutin munka és a fizikai munkavégzést igénylő munkakörök esetében is, ahol egyaránt dolgoznak nők és férfiak. Célunk, hogy a jövőben is megőrizzük, hogy a nemek között keresetkülönbség ne legyen.

- Melyek voltak a legfontosabb lépések, intézkedések a munkahelyi esélyegyenlőség, szervezeti sokszínűség irányába?

- Részmunkaidő, rugalmas munkaidő, vagy csúsztatható munkakezdés lehetőségét 44 munkavállalónak biztosítunk, figyelemmel az egyéni igényekre és ezzel családbarát munkahely szemléletet alkalmazva.

Az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve a 2007 novemberében épült raktár üzemrész esetében a fizikai akadálymentesítés kiemelt figyelmet kapott, a beruházás ennek megfelelően valósult meg. Törekszünk az információs akadálymentesítésre is, a cég hét munkatársnak biztosít otthoni internet elérhetőséget. A munkahelyen pedig létrehoztunk egy internet pontot, ahol minden dolgozó korlátozás nélkül hozzáférhet az információs technológia által adott lehetőségekhez.

Jelenleg 22 pályakezdő fiatalt alkalmazunk határozatlan idejű munkaszerződéssel. Diákokat is foglalkoztatunk tanévközben és az iskolai szünetekben is, részmunkaidőben vagy rugalmas munkaidőben. Rendszeresen vannak nálunk gyakorlaton olyan diákok is, akik szakdolgozatukhoz, tanulmányaikhoz kapcsolódó szakmai segítséget kapnak. A helyi Szakképző Iskola szakmunkás tanulói az iskolában elméleti képzésben, nálunk pedig a gyakorlati oktatáson vesznek részt.

Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasaink száma 18 fő, akiket mindig szívesen alkalmazunk, hiszen az évtizedek alatt felhalmozódott tudást nyugdíjasaink továbbadják. Számukra pedig segítség az, hogy az aktív munkából fokozatosan térhetnek át a pihentető nyugdíjas évekre.

Az elmúlt 5 év alatt a Felina Hungaria Kft. több mint 100 millió forintot fordított munkavállalói képzésére. A munkatársak jellemzően nem iskolarendszerű képzéseken vesznek részt, hanem szakmai továbbképzéseken, amelyek lebonyolítása a munkahelyen belül történik, esetükben műszakcserére adunk lehetőséget. Külső, más településeken folytatott tanulmányok, tréningek esetében munkaidő kedvezményt is biztosítunk. Kiemelten biztosítjuk azoknak a munkatársainknak a továbbtanulását, akik nem rendelkeznek középfokú iskolai végzettséggel. 2008 márciusában "Életen át tartó tanulás" témában üzemi fórumot szerveztünk, a cég vezetése mindenkit biztat a tanulásra, ismereteik bővítésére. A lehetőség minden dolgozó számára megkülönböztetés nélkül elérhető. Biztosítjuk az esélyegyenlőségi munkatárs részére az esélyegyenlőségi témájú tréningeken, elődásokon való részvételt.

GYES-en, GYED-en lévő munkatársainkkal szervezetten tartjuk a kapcsolatot. Fontos, hogy a kisgyermekes szülők ne szakadjanak el a cégtől, munkatársi kapcsolataik ne vesszenek el az otthon töltött idő alatt. Biztatjuk őket, jöjjenek be minél többször az üzembe, látogassák meg kollégáikat. A vállalati kapcsolattartás érdekében eljuttatjuk részükre a Felina Hírlevelet, meghívjuk őket céges rendezvényekre. Nagy számban jönnek vissza hozzánk a GYES letelte után a kisgyermekes anyukák. Amikor három év után visszatérnek a munkába, fontosnak tartjuk frissítő, az ismereteket felújító képzésekben való részvételüket.
Jelenleg egy kispapa van GYES-en.

Vállalati rendezvényeken, üzemlátogatás keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy a családtagok megismerhessék a munkakörnyezetet, amelyben hozzátartozójuk dolgozik. Gyermeknapot tartunk, amelyet a dolgozók segítségével szervezünk meg, hatalmas összefogással. Rendszeresen szervezünk csapatépítő tréninget, ahol a munkatársak kicsit kötetlenebb formában lehetnek együtt. A huzamosabb ideje a cégnél dolgozók jubileumi jutalomban részesülnek. Nyugdíjba vonuláskor munkatársaink részére ünnepséget rendezünk, megköszönve a hosszú éveken át tartó munkát. Nyugdíjasaink részére nyugdíjas találkozókat szervezünk.

A vállalat nagy figyelmet fordít a munkavállalók egészségére, annak megőrzésére. Önkéntes jellegű, de mindenki számára hozzáférhető szűrővizsgálatot szervezünk, "Az egészség érték" mottóval, azért, hogy tudatosan próbáljunk hatni a rossz egészségi állapot feltárására, ezzel együtt az egészségvédelem fontosságára szeretnénk irányítani munkavállalóink figyelmét. Évek óta szintén mindenki számára térítésmentesen biztosítjuk az influenza elleni védőoltást. Téli időszakban szintén térítésmentesen, vitamint adunk annak, aki igényli. Minden évben szervezünk véradást, több alkalommal is. A képernyős munkahelyeken éleslátást biztosító szemüveget biztosítunk, munkavállalóink számára foglalkozás-egészségügyi szolgálatot működtetünk.

15 évvel a nyugdíj korhatár betöltése előtt, életbiztosítást kötünk az arra jogosult dolgozóknak, akik nyugdíjba vonulást követően egy összegben jutnak hozzá.

A vállalat támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervzeteket. Rendszeresen támogatunk közhasznú alapítványokat, társadalmi szervezeteket, intézményeket. Nemcsak szeghalmi, hanem a környező települések nyugdíjas alapítványait, a Vöröskeresztet, sport egyesületeket, óvodákat, iskolákat.

Részt vettünk már két alkalommal a HVG és a Hewitt által kezdeményezett dolgozói elégedettséget mérő, "Legjobb munkahely felmérés" pályázaton a nagyvállalatok között, ahol szép eredményt értünk el.

- A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásért milyen gyakorlatokat vezettek be? Ezek közül mire a legbüszkébbek?

- 32 fő megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatunk és biztosítunk számukra egészségi állapotuknak megfelelő munkát. Elfogadó munkahelyi légkör kialakítására törekszünk, amely mentes a fogyatékkal élők iránti előítéletektől. Tapasztalatunk szerint a megváltozott munkaképességgel élő emberek motivált munkavállalók, ritkábban váltanak munkahelyet, lojálisak, elkötelezettek a cég iránt. Megbecsülik a munkahelyüket, lehetőségükhöz képest maximális teljesítményt szeretnének nyújtani. Befogadásuk elősegíti, hogy a munkatársak egymásra is jobban odafigyeljenek, toleránsan viselkedjenek, fogadják el a "másságot". Jelentős hatással bír a szervezeti kultúrára, összetartó munkahelyi légkör kialakulására. A cég társadalmi megítélése, "presztízse" növelhető azáltal, hogy biztosítja az egyenlő bánásmódot, figyelmet fordít a fogyatékkal élő emberekre, keresi és biztosítja a foglalkoztatást számukra.

Azzal, hogy a cég ebben az évben a külső munkaerőpiacról vett fel 7 fő megváltozott munkaképességű dolgozót, még jobban elősegíti a rendszeres kapcsolattartást, jó partneri kapcsolatot a munkaügyi központtal. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása során azonban, figyelembe kell venni, hogy beilleszkedési, integrációs problémák jelentkezhetnek mind a munkavállaló, mind a kollégák részéről. A betanítási időszakban ezekkel a dolgozókkal kiemelten, nagyobb odafigyeléssel és hosszabb távon kell foglalkozni. A folyamatos kapcsolattartás, figyelemmel kísérés érdekében kijelöltünk egy konkrét személyt, akihez felmerülő kérdéseikkel, problémáikkal fordulhatnak.

A cég számára gazdasági előnyt jelent a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, mivel így mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetése alól, támogatásokat vehet igénybe, pályázatokban való részvételre nyílik lehetősége.

Arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy nálunk a Felina Hungaria Kft-ben az életünk természetes része az, ami számos cégnél nagy vívmány, távlati terv vagy akár elérhetetlennek tűnő vágy. A családias hangulatot, az egyénekre odafigyelést, a befogadást, még ilyen nagy dolgozói létszám mellett is sikerül megvalósítanunk.

Néhány konkrét büszkeségünk: a dolgozói elégedettségi kérdőívek válaszai, a munkavállalók képzése, a gyermeknap és az önszerveződéssel kialakult, nagyon színvonalas farsangi mulatság.

- Mit tanácsolna más szervezeteknek, amelyek megváltozott munkaképességűeket szeretnének a jövőben foglalkoztatni?

- A kis lépések megvalósíthatóságában hiszünk. Fokozatosan bevezethető tervekkel, mindig egy-egy szűkebb terület felülvizsgálatával és fejlesztésével javaslom elkezdeni. Az egyes részterületek sikerei a projektben dolgozóknak sikerélményt nyújtanak, más területeken dolgozókban elültetik a vágyat a változtatásra, bizonyítékul szolgálnak arra, hogy érdemes belevágni az új szemlélet gyakorlati bevezetésébe.

A cég korábbi vezetése olyan szemléletet hagyományozott a jelenlegiekre, amelyre nagyon jó alapként tudtunk építeni. A mostani felső vezetés is olyan együttműködési készséget mutat, amellyel nagyon megkönnyíti minden új bevezetését és példát mutat az alsóbb szinteken dolgozó irányító kollégáknak.

- Volt, vagy van-e bármi nehézség az úton a valóban befogadó munkahellyé válás felé? Ha igen, hogy sikerült ezekre megoldást találni?

- Időnként meg kell küzdenünk a pályázati rendszerek, szabályozók bürokráciájával, de ebben is egyre jobban eligazodunk.

- Vannak-e további terveik az esélyegyenlőségi, sokszínűségi tevékenységük tekintetében?

- A megváltozott munkaképességű munkavállalók magasabb szintű foglalkoztatásának megvalósítása érdekében, még ebben az évben akkreditációs eljárást kívánunk elindítani, amelynek eredményeképpen akkreditált munkáltató szeretnénk lenni. Könyvtár-olvasó szobát szeretnénk kialakítani, színház látogatás, családi nap szervezését tervezzük, valamint tornát kívánunk tartani a dolgozóknak a munkaközi szünetekben és a munkaidő után.
  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Kiderült, mennyire dolgoznak hatékonyan és a magyar fehérgallérosok

A hibrid munkavégzésre hosszabb távon is fel kell készülnünk: a magyar szellemi munkát végzők több mint egyharmada legalább egy-két napot... Teljes cikk

Dolgozói motiváció 2024 - top 10 nem pénzbeli motivációs eszköz

Nem csak a pénz számít - a vállalatok folyamatosan dolgoznak azon, hogy különböző, béren kívüli motivációs eszközökkel is javítsák a... Teljes cikk

Végre egy jó hír: meglepően gyorsan alkalmazkodtak a polikrízishez a női felsővezetők

Megnövekedett munkaterhelésük ellenére optimisták a női felsővezetők a vállalati növekedést, a társadalmi változásokat, a nemek közötti... Teljes cikk