kapubanner for mobile
Mészáros Etelka
Megjelent: 13 éve

Felelősségvállalás és értékelvű bizalom - egy példamutató vezető erényei

A Brit Kereskedelmi Kamara 2010-ben megalapította a "Szent György díjat". Az elismerésnek az a célja, hogy díjazza azon vezetőket, akik munkásságukkal kiemelkedő példát mutatnak az üzleti élet szereplőinek. Az idei nyertessel, Héj Tiborral, a Proactive Management Consulting Kft. ügyvezető alapítójával beszélgettünk.

Héjj Tibor méltán kaphatta meg a Szent György díjat, mivel korábban és most is arra törekszik, hogy a szakmai munkáján túl a közhasznú ügyekért is felelősséget vállaljon.

- Egyaránt végez cégvezetői és társadalmi felelősségvállalási munkát. Melyek azok a tényezők, amit lényegesnek tart mindkét munkánál?

- Nagyon sokat kaptam az élettől, már kiskoromtól kezdve a szüleimtől, családomtól. Biztonságban nőttem fel, elismerésben részesültem a születésemtől kezdve és ezt értékeltem is. Az értékelés igazi módja pedig az, hogy a tapasztalataimat átadom másoknak, ami felelősséggel jár. Ezt a fajta felelősséget többféleképpen értelmezik, ami függ az egyénektől. Vannak, a
Héjj Tibor a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki, majd villamos szakmérnöki diplomát. 1993-ban az amerikai Vanderbilt egyetemen MBA képesítéssel gyarapította a szaktudását. Több hazai és külföldi tréningen vett részt, valamint számos szakmai szervezetben aktív, alapító tag, igazgatósági tag, tanácsadó vagy elnökhelyettes funkcióban. Kiemelkedő képességeit bizonyítja, hogy úgy a stratégiai tanácsadásban, projekt menedzsmentben, oktatásban és szakértői tevékenységben, mint a társadalmi szerepvállalásban egyaránt elismeréseket kap. Alapítója a Szép Jelen Alapítványnak, tulajdonosa a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-nek, elnöke a Maholnap Alapítványnak, a Bölcsek Tanácsa szakértője. Az országhatáron túl terjedő szervezetek is képviselőjükké választották, így tagja az ENSZ UNICEF szervezete által ez évben bejegyzett magyar alapítványnak.
kik úgy értelmezik a felelősséget, hogy karácsony előtt adunk valamit a szegényeknek és ezzel ki van pipálva a másokért történt felelősségvállalás. Szerencsére olyan emberekkel is találkoztam, akik hasonlóképpen gondolkoztak, mint én. Azokat a szervezeteket szeretem, amelyek nem csak egy sima segélyszervezetként működnek, hanem a közjót rendkívüli, újszerű konstrukcióban szolgálják. Úgy érzem, hogy ilyen helyeken tudok valamit beleadni, itt van rám és a tapasztalatomra szükség. Döntő az is, hogy a felelősséget hogyan élem meg, milyen hozzáállással. Úgy nekilátni, hogy majd én megoldom a világ baját, majd visszatérek a saját kuckómba, az lehetetlen. Marad az, hogy én ebből mennyit tudok, vagy akarok felvállalni. Azt gondolom, hogy a felelősség az ember részévé válik, nem egy külön házi feladat, hanem a személyiség része. Az, hogy én hogyan osztom be a pénzemet, időmet, ez a döntés visszahat rám és ez már a gyermekneveléssel indul. Néhány évvel ezelőtt megjelent egy amerikai bestseller, ami azt mondta, hogy a gyermekeimet a barátaik nevelik és éppen ezért én nem vagyok felelős, hogy mivé válnak. Szerintem - és ez már nem lenne bestseller - az én felelősségem, hogy milyen barátai vannak a gyerekeimnek! Sok szülő igyekszik megszabadulni ettől a felelősségtől, holott ez szervesen részét képezi a gyermekek iránti felelősségvállalásnak.

- A felelősség kérdésének boncolgatásánál másik fontos tényező a racionalitás kérdése. A média sok esetben azt hirdeti, hogy csak saját magamra gondoljak, rövidtávon gondolkozzam és az anyagiak a fontosak. Amennyiben valaki részt vállal a nonprofit világban ez a három elv megdől. Az egyik alapítványunk 10 éves évforduló ünnepségén inkognitóban mi is részt vettünk a családommal. A sérült gyermekek önfeledten játszottak, boldogok voltak. A gyermekeim ezt látva - akik most már felnőttek - kedvet kaptak és most már aktív résztvevői a másokért való munkálkodásnak. Nekünk ezért nem jár külön jutatom, helyben megkaptuk a jutalmat látva, hogy hozzásegítettük a sérült gyermekeket a boldogsághoz. Amennyiben az ilyen munkáért még díjat is kapok, az csak hab a tortán.

Ebben a világban, amikor számos vezető és egyetemet végzett ember is munka nélkül van és mi non-profit munkahelyet teremtünk a sérült embereknek, segítünk nekik, akkor látom, hogy ez önmagában érték, megérte, hogy tanultam hiszen ezzel másoknak tudok segíteni.

- Egy jól menő forprofit céget irányít. A sok társadalmi szerepvállalás mellett melyik tényezőt emelné ki, ami a cégét sikeressé teszi?

- A forprofit cégemnél nagyfokú a bizalom a kollégákkal. Van akinek ez a szemlélet szimpatikus, van akinek ijesztő. A kollégáim dolgozhatnak távmunkában, megbízom bennük, nálunk bizalmi elven alapul minden. Nekem még a bankszámlához sincs hozzáférésem, az egyik kolléganőm kezeli. Azt gondolom, hogy a bizalom kockázattal járó erény, azonban az ilyen gondolkodásnak megvan a haszna. Értékelvű bizalommal kevesebb energia megy el adminisztrációra. Természetesen van kockázat, kihasználhatnak és ekkor meg kell húzni egy határt. A bizalommal a társadalomban, gazdaságban, politikában is sokkal tágabb tér adódna. A hátsó gondolatok sok mentális energiát, forrást, pénzt visznek el, amit hasznosabb dolgokba is lehetne invesztálni, aminek van társadalmi megtérülése.

A válság hatására sok cég nagyot vesztett az értékéből, a társadalmi értékek összeroppantak. Nem bízhatunk a rendő
Szent György méltó példaképe lehet a mai felsővezetőknek. Egy cég vezetése során számtalanszor nehéz döntések elé kerül a vezető és az ilyen helyzetekben hozott döntések meghatározzák a munkatársak elkötelezettségét, a vevők, partnerek, versenytársak vállalatról alkotott véleményét és a cég vagy szervezet sikerét. (A BCCH elnök, Mikola Gergely)
rben, szerződésekben, ügyfelekben, államban, a pályázati életben. Naponta azt éljük meg, hogy nem érdemes bízni. Aki ennek a "szirénhangnak" bedől, ugyan csalódásokat spórol meg, de a személyisége romlik, deformált ember lesz. Néha anyagi kár ér bennünket, de inkább az történjen, mint hogy deformált emberré váljunk. Nagyon lényegesnek tartom a cégünknél is a bizalmat, büszkévé teheti az embert.

Arra, hogy ki hogyan viszonyul a bizalomhoz, jó példa az egyik tevékenységünk, ahol klasztereket hozunk létre. A sikeresség záloga, hogy ki hogyan viszonyul a bizalomhoz. A klaszterekben mindenkinek megvan a maga célja és a résztvevő cégek célja néha ellentétes. Az egyik oldalon, ahol együttműködnek ott összhang kell, megosztjuk az információkat, miközben tudom, hogy ők a versenytársaim. Ez egy fajta komplex személyiséget igényel. Ez több annál, mint a KGST, ahol előre meg volt a terv és más, mint az olyan verseny-szemlélet, ahol mindenkit szitává kell lőni.

A civil szervezeteknél könnyített pályán mozgunk, adódik a bizalom, más a motiváció. Tesztelhető, hogy bizalmi alapon messzebb lehet jutni, erre jó példa a sport is. Csapatjellegű sporttevékenységnél együtt sírunk és nevetünk, közös célokért közösen hozunk erőfeszítéseket.

- Mi a véleménye az érzelmi és értelmi intelligenciáról, kockázatvállalásról napjainkban?

- Az érzelmi és értelmi intelligencia nem feltétlenül jár együtt. Sok esetben a tudásból fakadó túlzott önértékelő presztízs gátló tényező. Mi magyarok nagyon individuálisak és kockázatkerülők vagyunk. Ez a párosítás egy sajnálatos hungaricum. A többi párosítás előnyösebb, pl. az individualizmus és kockázattűrés együtt sok mindent kitermelt magából az USA-ban. A neveléshez ez is hozzátartozna. Átláttatni, hogy amennyiben magunkra támaszkodunk, az mivel jár és ha csoportban gondolkodunk az milyen lehetőségeket nyit meg. Élnünk kellene azzal a lehetőséggel, hogy most nem kell átverni a labancokat, nem kell törököt verni. Az utóbbi években az állam az egyedüli ellenség kép. Például az adófizetés hozzájárulás a társadalomhoz, és aki pénzt keres, annak ezt tudomásul kell vennie. Jó lenne, ha a másik oldal sem potenciális börtöntöltelékeknek tekintené pl. a vállalkozókat. Jussunk túl a barikád szemléleten, éljünk emberként felelős széles látókörű, adott esetben megfelelő értelmi intelligenciával rendelkező személyiségként.

- Ön szerint milyen a jó vezető?

- Egy jó vezetőnek vannak általános és specifikus ismérvei. Minden vezetőnek rendelkeznie kell azzal, hogy a másik embert megbecsüli, értékelvű legyen, céltudatos, és legyen meg az értelem és érzelem kézben tartott kontrollált harmóniája - amellett, hogy legyen megfelelő szaktudása. Ugyanakkor sok függ az iparágtól, környezettől, cég méretétől és életciklusától. Kis szervezetekben - és én főleg ilyen helyeken dolgoztam - fontos az ember-ember kapcsolat, ami más egy több ezres multicégnél. A nagy szervezeteknél csak néhány arcot ismerni, ott másfajta kompetencia dominál.

- Mik a tervei a közeljövőre nézve?

- Az egyik célom, hogy közelebb hozzam a forprofit és a nonprofit területeket, szinergiát teremtsek közöttük. Szakmai célom, hogy még többet dolgozzunk külföldre, részben az itthoni lehetőségek beszűkülése, részben a versenyképesség megtartása végett és ezért lényegesnek tartom a külföldi megbízások számát, növelni szeretném a szellemi exportot, mely már ma is 30 százalékát adja tanácsadási árbevételünknek. Harmadik fő célom, hogy a bennem felhalmozódott tudást átadjam a fiatal generációnak, nem csak meghívott előadó leszek, hanem óraadást is vállalok egyetemeken. Szeptembertől én is továbbtanulok, beiratkoztam egy PhD. kurzusra.
  • 2024.06.03Projektmenedzsment képzés A KÉPZÉS CÉLJA: A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Kiderült, mennyire dolgoznak hatékonyan és a magyar fehérgallérosok

A hibrid munkavégzésre hosszabb távon is fel kell készülnünk: a magyar szellemi munkát végzők több mint egyharmada legalább egy-két napot... Teljes cikk

Dolgozói motiváció 2024 - top 10 nem pénzbeli motivációs eszköz

Nem csak a pénz számít - a vállalatok folyamatosan dolgoznak azon, hogy különböző, béren kívüli motivációs eszközökkel is javítsák a... Teljes cikk

Végre egy jó hír: meglepően gyorsan alkalmazkodtak a polikrízishez a női felsővezetők

Megnövekedett munkaterhelésük ellenére optimisták a női felsővezetők a vállalati növekedést, a társadalmi változásokat, a nemek közötti... Teljes cikk