Szerző: Polgár Zita
Megjelent: 10 éve

Hol van szükség specialistákra a munkaerőpiacon?

Hazánkban is megfigyelhető tendencia a szakmák diverzifikálódása, amely rövid távon szükségszerűen egy-egy speciális eljárás, technológia, stb. elsajátítását eredményezi, hosszú távon azonban erőteljes szakosodáshoz vezet, az adott szakterületen belül. Mivel az újonnan tanult eljárások keretein belül is sokszor összetett és komplex rendszerek elsajátításáról van szó, az átfogó tudás, illetve a generalista szemlélet egyre nehezebben teljesíthető követelmény.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy specialista ne ismerné akár annak a szakterületnek az egészét, amelyen belül ő guruvá válik, azonban bevethető gyakorlattal valószínűleg nem rendelkezik az összes folyamatot illetően. A speciális tudásra tehát igény van, de ez korántsem jelenti azt, hogy a generalisták, illetve projektmenedzserek ideje leáldozott. Sőt! Ez a fajta tagoltság csakis akkor hozhat eredményt, ha egymás előnyeit kihasználva szinergia-hatáshoz vezetnek. Míg egy specialistától ugyanis nem feltétlenül várható el, hogy folyamatosan az 'egész' lebegjen a szeme előtt, addig a generalista nem merülhet el csakis kizárólag a részletekben.

Specialistákra tulajdonképpen számos munkahelyen, gazdasági szektorban és szakterületen van hazánkban is igény, mindemellett különösen igaz ez néhány jelenlegi húzóágazatra. A teljesség igénye nélkül az alábbiakat emelhetjük ki közülük:

- Informatika és telekommunikáció
- Pénzügy és számvitel
- Mérnöki/műszaki területek
- Humán erőforrás
- Marketing
- K+F

Informatika és telekommunikáció

Talán nem meglepő, hogy napjaink egyik legfelkapottabb szakterületévé vált az IT és a felvenni kívánt szakemberek száma egyre növekszik. Az informatikai technológiák rohamos fejlődése, és folyamatos bővülése lehetetlenné teszi, hogy egy IT szakember minden területhez értsen, hiszen az felületességhez, következésképp eredménytelenséghez vezetne. Az informatikában ugyanis fokozottan igaz, hogy az, aki saját területén nem tesz szert igazán mély gyakorlati tudásra és a "sokat markol keveset fog" elv alapján igyekszik magát "szinten tartani", annak nem sok babér terem majd az álláspiacon.

Gondoljunk csak a programnyelvek, a mobilkommunikációs eszközök vagy éppen az infrastrukturális (hardware) környezet fejlődésére. Utóbbiak számára viszont kiváló lehetőség, ha projekt menedzsment irányba egyengetik karrierjüket, vagyis sokrétű tudásukat igyekeznek átfogó projektek tervezésében, kivitelezésében kamatoztatni, esetleg a megfelelő vezetői kompetenciák birtokában csapatirányításra is lehetőséget kaphatnak.

Pénzügy és számvitel

A munkaadók alapvetően mély tudást követelnek meg a könyvelés, kontrolling és számviteli területen dolgozóktól, ugyanis itt különösen nagy értéke van a gazdasági összefüggések megértésének, az egyes szakmai kérdések rutinos megközelítésének, illetve a gyors problémafelismerő készségnek. Mindez azonban feltételezi az alkalmazott pénzügyi-számviteli ismeretek meglétét, illetve egyes esetekben olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek/tanácsadók bevonását is megköveteli, akik egy adott rész (adózás, bank, biztosítás, tőzsde, kontrolling, stb.) kiemelt szakértőjévé váltak. Nem ritka, hogy egy vállalat ezeket a szakértőket eseti jelleggel, megbízásos alapon, esetleg kiszervezés útján foglalkoztatja, kiváltképp a szokásostól eltérő folyamatok és projektek esetében (új vállalati integrált rendszer bevezetése, számviteli törvényváltozások, stb.).

Mérnöki/műszaki területek

A termelő-gyártó szektor válság utáni fellendülésének köszönhetően hazánkban is számos nagyvállalat kezdett első ízben vagy újra gyártani, amelynek következtében megnőtt az igény a technikusok, mérnökök és műszaki területen tevékenykedő szakemberek felvételére. Abban az esetben, ha a vállalat nem "csupán" saját know how alapján működő szériagyártást végez, hanem folyamatfejlesztő és hatékonyságnövelő projekteket kíván implementálni - márpedig a piac által támasztott magas minőségügyi követelmények pontosan ebbe az irányba terelik a cégeket - a specialisták a szervezet életének elengedhetetlen "szövetségeseivé" válnak.

A velük szemben támasztott követelmények rendkívül magasak, a termelékenység növelésében azonban szerepük kiemelkedő. Az egyes műszaki fejlesztésekhez szükséges eljárások, módszerek, rendszerek mélységét ugyanis ők képesek csak ismertetni, betanítani másoknak illetve a gyakorlatba átültetni, jelentős eredményeket hozva ezzel a vállalatnak.

Humán erőforrás

A HR szakma az utóbbi évek során igen látványos fejlődésen ment keresztül, és noha még mindig sok szempontból gyerekcipőben jár, a gazdasági recesszió hatására később mégis beigazolódni látszott, hogy jól átgondolt HR stratégia nélkül egyetlen szervezet sem lehet igazán sikeres. Ehhez azonban szükség volt és van olyan szakemberekre, akik a HR egyes funkcióit mélyebben ismerik, illetve szakosodtak arra a területre, megfelelő iránymutatást adva ezzel a felsővezetésnek az újításokat és a kezdeményezéseket illetően (is).

Például egy teljesítményértékelési rendszer bevezetésénél nem elég, ha a HR munkatársak tisztában vannak az "elérhető" rendszerek alapvető tulajdonságaival, vagy a bevezetés módszertanát elméletben ismerik, egy ezen a területen jártas szakember ugyanis sokkal gyorsabban és nyilván nagyobb hatásfokkal fogja felmérni a helyzetet, illetve nyújt szakmai tanácsadást a menedzsment (és a beosztottak) által támasztott igények mentén. Ha azonban a válságra gondolunk, az outplacement, mint gondoskodó leépítés fogalma, kizárólag képzett trénerek segítségével valósulhat meg, természetszerűleg a vállalati HR generalisták bevonásával és együttműködésével.

K+F

Talán korántsem meglepő, hogy a kutatás-fejlesztés területén óriási igény van az egyes szakterületeket és tudományágakat rendkívül mélyen ismerő szaktekintélyekre. Ez még akkor is fennáll, ha közülük kevesen rendelkeznek saját tudományágukon kívül eső releváns tudással. Ráadásul a K+F projektek élére szinte kivétel nélkül olyan gyakorlott projektvezetőket állítanak, akik jó érzékkel tudják menedzselni a specialisták ötleteinek megvalósítását, gondoskodnak az információáramlásról, illetve a rendelkezésre álló erőforrások ismeretében igyekeznek a legtöbbet kihozni a specialistákból álló csapatból.

Természetesen a fenti területeken kívül is gyakran találkozhatunk specialistákkal, szaktekintélyekkel, gurukkal. Sokszor előfordul az is, hogy valaki, a szakmában eltöltött évek száma, és eredményessége révén válik elismert szakemberré, holott nem kifejezetten szakosodott eredetileg semmilyen irányba. Fontos azonban kiemelni, hogy a mindennapi munkavégzéshez a cégek előszeretettel vesznek fel mégis generalista-szemlélettel és gyakorlattal rendelkező munkavállalókat, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ők gyorsabban tudnak alkalmazkodni a változásokhoz és hamarabb sajátítanak el új területeket.

Mellettük szóló érv még, hogy rugalmasabban állnak a szakmaváltás illetve a munkakör-bővítés kérdéséhez, tudásuk több fronton is bevethető. A specialisták viszont jól kiegészítik mindazon általános ismereteket, amelyekkel a generalisták rendelkeznek, és rendkívül erős feladat-, illetve szakterület fókuszuknak köszönhetően az átlagosnál gyorsabban képesek eredményeket felmutatni, ezáltal a vállalatok igen produktív munkatársakat üdvözölhetnek bennük.

Ami a kompetenciákat illeti, megállapíthatjuk, hogy mind a generalistákat, mind a specialistákat tekintve alapvető fontosságú a kiváló problémamegoldó és kommunikációs készség, a gyors helyzetfelismerés, az önálló munkavégzésre és a csapatjátékra való képesség, az innovatív megközelítésmód, a logikus gondolkodás.

A megfelelő készségek és a kompetenciák megléte nélkül ugyanis lehet bár az adott szakterület (mély vagy éppen átfogó) ismerete elismerésre méltó, jóval alacsonyabb hatásfokkal tud az adott szakember a szervezet életében, illetve a saját karrierjében eredményeket hozni. Jó hír, hogy a készségek gyakorlás útján elsajátítható ismeretek összességét jelentik, így azokat nemcsak lehetséges, de kell is fejleszteni, amely egyén és vállalat közös érdeke. A felsővezetésnek kötelessége, hogy mind a generalistáknak, mind a specialistáknak teret engedjen készségeik gyarapítására és fejlesztésére, valamint a bennük rejlő lehetőségek minél nagyobb fokú kiaknázására.

Polgár Zita
Grafton Recruitment
  • 2021.04.23Szervezetfejlesztő (OD) Tanácsadó képzés Egyesítettük a Sämling Solution, a FranklinCovey és vendégelőadóink tudását és tapasztalatát, hogy a résztvevők „soft” és „hard” típusú fejlesztések koordinálására és támogatása is képesek legyenek. Mindazoknak akik Belső munkatársként vagy Külső tanácsadóként vezetnek vagy támogatnak szervezetfejlesztési folyamatokat. Részletek Jegyek
  • 2021.04.252 Napos Scrum Master képzés online, élő videokonferenciás Az agilis működés motorja a Scrum Master, aki biztosítja a hatékony csapatmunkát és kezeli az átalakulás során kialakuló feszültségeket, konfliktusokat. Minden iparágban célszerű átállni agilis működésre, nem csak a szoftverfejlesztésben. Képezze ki kollégáit Scrum Masterré. Részletek Jegyek
  • 2021.05.10 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.05.13 Humán controlling mutatószámok a gyakorlatban Olyan vezetőknek és (kulcs) munkatársaknak, (HR) controllereknek, HR-eseknek, pénzügyi szakembereknek ajánljuk a képzést, akik a HR munka hatékonyságát, eredményét mérni, számolni, és ezt begyakorolni szeretnék. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a munkaerő elemzésének, értékelésének vállalati standardizálását, és mérésének elvét és gyakorlatát megismerni szeretnék. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Személyes történetekkel toborozna mérnöknőket a Műegyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) új kezdeményezésével arra ösztönzi a lányokat, hogy beszélgessenek a BME-n végzett... Teljes cikk

Szélhámosok kérnek pénzt a KarrierM portál ingyenes szolgáltatásaiért

Csalók pénzért kínálják a KarrierM állásportál ingyenes szolgáltatásait - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). Teljes cikk

Pályaorientációs rendezvényeket karol fel a Nemzeti Filmintézet

Filmes pályaorientációs rendezvények támogatására írt ki pályázatot a Nemzeti Filmintézet (NFI), hogy elősegítse a középiskolás korosztály... Teljes cikk