Megjelent: 1 éve

Kinek nem lehet felmondani?

Könnyebb-e felmondani a munkaadónak járványhelyzetben? Kiket véd a törvény, kiket lehet csak több feltétel teljesülése esetén elküldeni? Dr. Antalóczy Adrienn munkajogász, az Antalóczy Ügyvédi Iroda vezetője válaszolt felmondással kapcsolatos kérdéseinkre. Második rész.

images

images

Sorozatunk első részében arra adtunk választ, milyen formái vannak a felmondásnak, mikor kell indokolni, mi lehet jogszerű indoklás, mi nem, érvényes-e az emailben küldött felmondás illetve mi történik, ha postán érkezik és a munkavállaló nem veszi át. A második részben terítéken a felmondási tilalom és korlátozás, a végkielégítés és a járványhelyzettel kapcsolatos kérdések.

Kinek nem lehet felmondani?

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt, azaz felmondási tilalom alá esik a munkavállaló:
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (gyes, gyed),
d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított 6 hónap
tartama alatt.

Ezekben az esetekben a felmondás nem közölhető. A felmondási tilalom és a felmondási korlát azonban nem véd az azonnali hatályú felmondással szemben.

Mit jelent a felmondási korlát?

A felmondási korlát valamilyen többlet feltétel teljesülését igényli ahhoz, hogy a (rendes) felmondás jogszerű legyen. Ezeknek a szabályai összetettek, több esetkört lehet megkülönböztetni.

Védett kor


A munkáltató a védett korú munkavállaló - ez azt jelenti, hogy az irányadó nyugdíjkorhatárig legfeljebb 5 éve van - munkaviszonyát a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással, a szankciós jellegű azonnali hatályú felmondás szabályai szerinti okból - tehát minősített kötelezettségszegésre hivatkozással - szüntetheti meg.

A védett korú munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál a munkavégzési helyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja - ez az úgynevezett állásfelajánlási kötelezettség.

Anya, egyedülálló apa 3 évnél kisebb gyermekkel


Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig a védett korú munkavállalóra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni, ha a munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot (gyes, gyed) nem vesz igénybe.

Rehabilitációs ellátás vagy járadék


A munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára állapotának egészségi szempontból megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el (állásfelajánlási kötelezettség).

Keresőképtelenség


Végezetül pedig nem szabad kihagyni azt sem, hogy ha a munkavállalóval a keresőképtelensége ideje alatt közlik a (rendes) felmondást, a felmondási idő nem kezdődik el addig, amíg a munkavállaló keresőképtelen, de legkésőbb a betegszabadság lejártát követő egy évig. Tehát a keresőképtelenség nem felmondási tilalom, mindössze a felmondási idő kezdetét lehet egy ideig késleltetni ezáltal.

Ugyanakkor érdemes arra gondolni, hogy a munkáltató a keresőképtelenséget felülvizsgáltathatja, és ha a szakértői megállapítás eredménye az, hogy nem volt megalapozott a keresőképtelenség, akkor visszaveszik a munkavállalót keresőképes állományba.
Dr. Antalóczy AdriennDr. Antalóczy Adrienn

Milyen kötelezettsége van még a munkáltatónak?

A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni arról, hogy 30 napon belül jogorvoslattal fordulhat az illetékes munkaügyi bírósághoz a felmondással, azonnali hatályú felmondással szemben.

Ha ez az úgynevezett jogorvoslati kioktatás elmarad, akkor ugyan nem jogellenes a felmondás, azonban a jogorvoslat - kereset - 6 hónapon belül terjeszthető elő a 30 nap helyett.

Mennyi felmondási idő és végkielégítés jár?

A felmondási idő és a végkielégítés szabályait az Mt. állapítja meg, ugyanakkor a munkaszerződés vagy kollektív szerződés eltérő rendelkezéseket - legfeljebb 6 hónapos felmondási idő, magasabb vagy alacsonyabb mértékű végkielégítés - is tartalmazhat, ezért azokat is figyelembe kell venni.

Az Mt. általános szabályai szerint (69. § és 77. §) a munkáltatónál töltött 3 év után kezd el sávosan növekedni a felmondási idő, illetve a végkielégítés mértéke. Vannak azonban olyan esetek, amikor végkielégítés nem illeti meg a munkavállalót, például, ha nyugdíjas, a magatartásával összefüggő okból mondott fel a munkáltató, szankciós jellegű azonnali hatályú felmondást közölt a munkáltató vagy a határozott idejű munkaviszony az idő lejártával szűnt meg. Sőt, van olyan is, amikor emelt összegű végkielégítés illeti meg a munkavállalót, ez egyes esetekben a védett korú munkavállaló munkaviszonyának munkáltatói felmondással történő megszüntetése esetén fordulhat elő.

Jogellenes lehet a felmondás, ha rossz felmondási idő és végkielégítést számolnak?

Nem. Elszámolási vita esetén az elmaradt munkabért a munkavállaló fizetési meghagyással vagy peres úton tudja érvényesíteni a munkáltatóval szemben.

Mikor kell megkapnia a munkavállalónak a kilépő papírokat?

A felmondással történő munkaviszony megszüntetéskor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított 5. munkanapon kell erre sort keríteni. A kilépő papírokat személyesen is kiadhatja, de postán is megküldheti a munkáltató.

Minden esetben érdemes ellenőrizni a kilépő papírokat még aláírás előtt, hogy azok a helyes adatokat tartalmazzák-e. Különösen fontos ez abban az esetben, ha az elszámolás során nem átutalással, hanem készpénzben fizet a munkáltató. A kilépő papírok ugyanis az álláskeresési járadék igényléshez is vagy még később, akár a szolgálati idő vagy nyugdíj megállapításhoz is szükségesek lehetnek.

Kapott extra jogosítványokat a munkaadó a koronavírus alatti felmondásoknál?

A veszélyhelyzet alatt hozott 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdése értelmében a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

Ez egy nagyon tág megfogalmazás, mondhatni gumiszabály. Ugyanakkor kiemelném, hogy a munkaviszony megszüntetése kapcsán a cikksorozatban korábban említett felmondási szabályokat még ezen szabály alapján sem írhatja át a munkáltató egyoldalúan.

Még ha a felek meg is állapodnak az Mt-től való eltérésben, az eltérés célhoz kötött kell, hogy legyen, azaz a veszélyhelyzeti tilalmak és korlátozások betartása érdekében lehet ilyen megállapodás kötni, akár a munkavállaló hátrányára is. További észszerű korlát pedig a joggal való visszaélés tilalma.

Tehát a fenti szabályra hivatkozással a munkáltató egyoldalúan nem jogosult megspórolni az indokolási kötelezettséget, nem térhet el a felmondási indokok lehetséges körétől vagy a formalitásoktól, nem csökkentheti a felmondási időt, ahogy arra sem jogosult, hogy a felmondási időre járó távolléti díjat vagy a végkielégítést saját döntése alapján ne fizesse ki.
  • 2021.05.25HBLF Nemzetközi XMentor Program 4. Kick-off esemény 2021. májusában a HBLF szervezésében negyedszerre indul el díjnyertes Nemzetközi XMentor Programunk, a legbefolyásosabb magyar üzleti vezető nők és nemzetközi mentorok támogatásával. A 2017-ben indult, szervezetek és szektorok közötti programot a női vezetők támogatására hoztuk létre és immár angol és magyar nyelven is elérhető! Open Spotlight Award díjat nyert programunk az út elején járó és már úton lévő női vezetők személyes és szakmai fejlődését támogatja. Nemzetközi, befolyásos és elismert mentor hálózatunkon keresztül a mentoráltak számára vállalatok és szervezetek közötti tudás- és tapasztalatmegosztást biztosítunk, emellett önismereti és szakmai fejlődést, valamint a kapcsolatrendszer bővülését. Részletek Jegyek
  • 2021.05.28Vegyen részt Ön is az EU Sokszínűségi Hónapján! Az Európai Sokszínűségi Hónap az Európai Unió egészében felhívja a figyelmet a munkahelyeken és a társadalmon belül a sokszínűség és a befogadás fontosságára. Elismeri a szervezetek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a munkahelyeken előmozdítsák a sokszínűséget és befogadó munkakörnyezetet alakítsanak ki. Az Európai Bizottság jogalkotási intézkedések révén hosszú ideje elkötelezetten támogatja a sokszínűség és a befogadás előmozdítását, valamint a megkülönböztetés elleni küzdelmet. Az említett intézkedések hozzájárultak az egyenlőség javításához, és emberek milliói számára tették lehetővé, hogy a lehető legjobban kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. Az EU Sokszínűségi Karta Magyarország - az EU kizárólagos partnerszervezeteként Magyarországon - szeretettel invitál meg mindenkit az EU Sokszínűségi Hónap ingyenes eseményeire. Részletek Jegyek
  • 2021.06.07 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.06.19Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Ezekben az esetekben kérhet védettségi igazolványt a munkáltató

Az átoltottság növekedésével és a szolgáltatások újranyitásával a munkáltatók is várják a munkavállalók visszatérését a korábbi... Teljes cikk

Különbséget tehet a munkáltató védett és nem védett kollégák között

Az észszerűség határán belül a munkáltató különbséget tehet védett és nem védett munkavállaló között, például munkaszervezési céllal, ha... Teljes cikk

Sokat kockáztat, aki belenéz az alkalmazottak levelezésébe. Íme, a szabályok!

Ha a munkavállalók számára engedélyezett a magánhasználat, a munkáltató nem ellenőrizheti a privát leveleket. Ha ezt mégis megteszi, majd ezek... Teljes cikk