kapubanner for mobile
Megjelent: 4 éve

Kinek nem lehet felmondani?

Könnyebb-e felmondani a munkaadónak járványhelyzetben? Kiket véd a törvény, kiket lehet csak több feltétel teljesülése esetén elküldeni? Dr. Antalóczy Adrienn munkajogász, az Antalóczy Ügyvédi Iroda vezetője válaszolt felmondással kapcsolatos kérdéseinkre. Második rész.

images

Sorozatunk első részében arra adtunk választ, milyen formái vannak a felmondásnak, mikor kell indokolni, mi lehet jogszerű indoklás, mi nem, érvényes-e az emailben küldött felmondás illetve mi történik, ha postán érkezik és a munkavállaló nem veszi át. A második részben terítéken a felmondási tilalom és korlátozás, a végkielégítés és a járványhelyzettel kapcsolatos kérdések.

Kinek nem lehet felmondani?

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt, azaz felmondási tilalom alá esik a munkavállaló:
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (gyes, gyed),
d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított 6 hónap
tartama alatt.

Ezekben az esetekben a felmondás nem közölhető. A felmondási tilalom és a felmondási korlát azonban nem véd az azonnali hatályú felmondással szemben.

Mit jelent a felmondási korlát?

A felmondási korlát valamilyen többlet feltétel teljesülését igényli ahhoz, hogy a (rendes) felmondás jogszerű legyen. Ezeknek a szabályai összetettek, több esetkört lehet megkülönböztetni.

Védett kor


A munkáltató a védett korú munkavállaló - ez azt jelenti, hogy az irányadó nyugdíjkorhatárig legfeljebb 5 éve van - munkaviszonyát a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással, a szankciós jellegű azonnali hatályú felmondás szabályai szerinti okból - tehát minősített kötelezettségszegésre hivatkozással - szüntetheti meg.

A védett korú munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál a munkavégzési helyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja - ez az úgynevezett állásfelajánlási kötelezettség.

Anya, egyedülálló apa 3 évnél kisebb gyermekkel


Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig a védett korú munkavállalóra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni, ha a munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot (gyes, gyed) nem vesz igénybe.

Rehabilitációs ellátás vagy járadék


A munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára állapotának egészségi szempontból megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el (állásfelajánlási kötelezettség).

Keresőképtelenség


Végezetül pedig nem szabad kihagyni azt sem, hogy ha a munkavállalóval a keresőképtelensége ideje alatt közlik a (rendes) felmondást, a felmondási idő nem kezdődik el addig, amíg a munkavállaló keresőképtelen, de legkésőbb a betegszabadság lejártát követő egy évig. Tehát a keresőképtelenség nem felmondási tilalom, mindössze a felmondási idő kezdetét lehet egy ideig késleltetni ezáltal.

Ugyanakkor érdemes arra gondolni, hogy a munkáltató a keresőképtelenséget felülvizsgáltathatja, és ha a szakértői megállapítás eredménye az, hogy nem volt megalapozott a keresőképtelenség, akkor visszaveszik a munkavállalót keresőképes állományba.
Dr. Antalóczy AdriennDr. Antalóczy Adrienn

Milyen kötelezettsége van még a munkáltatónak?

A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni arról, hogy 30 napon belül jogorvoslattal fordulhat az illetékes munkaügyi bírósághoz a felmondással, azonnali hatályú felmondással szemben.

Ha ez az úgynevezett jogorvoslati kioktatás elmarad, akkor ugyan nem jogellenes a felmondás, azonban a jogorvoslat - kereset - 6 hónapon belül terjeszthető elő a 30 nap helyett.

Mennyi felmondási idő és végkielégítés jár?

A felmondási idő és a végkielégítés szabályait az Mt. állapítja meg, ugyanakkor a munkaszerződés vagy kollektív szerződés eltérő rendelkezéseket - legfeljebb 6 hónapos felmondási idő, magasabb vagy alacsonyabb mértékű végkielégítés - is tartalmazhat, ezért azokat is figyelembe kell venni.

Az Mt. általános szabályai szerint (69. § és 77. §) a munkáltatónál töltött 3 év után kezd el sávosan növekedni a felmondási idő, illetve a végkielégítés mértéke. Vannak azonban olyan esetek, amikor végkielégítés nem illeti meg a munkavállalót, például, ha nyugdíjas, a magatartásával összefüggő okból mondott fel a munkáltató, szankciós jellegű azonnali hatályú felmondást közölt a munkáltató vagy a határozott idejű munkaviszony az idő lejártával szűnt meg. Sőt, van olyan is, amikor emelt összegű végkielégítés illeti meg a munkavállalót, ez egyes esetekben a védett korú munkavállaló munkaviszonyának munkáltatói felmondással történő megszüntetése esetén fordulhat elő.

Jogellenes lehet a felmondás, ha rossz felmondási idő és végkielégítést számolnak?

Nem. Elszámolási vita esetén az elmaradt munkabért a munkavállaló fizetési meghagyással vagy peres úton tudja érvényesíteni a munkáltatóval szemben.

Mikor kell megkapnia a munkavállalónak a kilépő papírokat?

A felmondással történő munkaviszony megszüntetéskor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított 5. munkanapon kell erre sort keríteni. A kilépő papírokat személyesen is kiadhatja, de postán is megküldheti a munkáltató.

Minden esetben érdemes ellenőrizni a kilépő papírokat még aláírás előtt, hogy azok a helyes adatokat tartalmazzák-e. Különösen fontos ez abban az esetben, ha az elszámolás során nem átutalással, hanem készpénzben fizet a munkáltató. A kilépő papírok ugyanis az álláskeresési járadék igényléshez is vagy még később, akár a szolgálati idő vagy nyugdíj megállapításhoz is szükségesek lehetnek.

Kapott extra jogosítványokat a munkaadó a koronavírus alatti felmondásoknál?

A veszélyhelyzet alatt hozott 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdése értelmében a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

Ez egy nagyon tág megfogalmazás, mondhatni gumiszabály. Ugyanakkor kiemelném, hogy a munkaviszony megszüntetése kapcsán a cikksorozatban korábban említett felmondási szabályokat még ezen szabály alapján sem írhatja át a munkáltató egyoldalúan.

Még ha a felek meg is állapodnak az Mt-től való eltérésben, az eltérés célhoz kötött kell, hogy legyen, azaz a veszélyhelyzeti tilalmak és korlátozások betartása érdekében lehet ilyen megállapodás kötni, akár a munkavállaló hátrányára is. További észszerű korlát pedig a joggal való visszaélés tilalma.

Tehát a fenti szabályra hivatkozással a munkáltató egyoldalúan nem jogosult megspórolni az indokolási kötelezettséget, nem térhet el a felmondási indokok lehetséges körétől vagy a formalitásoktól, nem csökkentheti a felmondási időt, ahogy arra sem jogosult, hogy a felmondási időre járó távolléti díjat vagy a végkielégítést saját döntése alapján ne fizesse ki.
  • 2024.06.03Projektmenedzsment képzés A KÉPZÉS CÉLJA: A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Felvehetem-e titokban az üzleti tárgyaláson elhangzottakat?

A technológia fejlődésével egyre könnyebbé válik bármilyen beszélgetés rögzítése. Ma már egy okostelefonnal bárki könnyedén felvehet üzleti... Teljes cikk

Megbízási szerződés vagy munkaszerződés? Megbízási jogviszony vagy munkaviszony? - így lehet eldönteni

A legtöbb vállalkozásnál a dolgozók főként munkaviszonyban állnak. Kérdésként merül fel, hogy bizonyos munkavégzésre irányuló tevékenységeket... Teljes cikk

Jubileumi jutalom: összege, kifizetése, kinek jár?

Az állami alkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) alapján jár a jubileumi jutalom a közalkalmazottaknak, amelynek összege a ledolgozott... Teljes cikk