Megjelent: 8 éve

Mi az ára az irreálisan olcsó munkaerőnek? - avagy megéri körültekintőnek lenni

A négy szervezet olyan tanulmányt dolgozott ki a kormány számára, amely biztosítja a tisztességtelen piaci szereplők mozgásterének szigorú szűkítését. A napokban Heves megyében felderített, több mint 10.000 munkavállalót érintő bűnügy hívja fel a döntéshozók figyelmét arra, hogy vannak még megoldandó feladatok a munkaerőpiacon.

A szabálytalanul működő, vagy célzottan a költségvetés megkárosítására létrehozott "vállalkozások" - magukat szabályosan működő munkaerő-kölcsönző cégeknek feltüntetve - napjainkban már nem a teljesített szolgáltatásokon igyekszenek üzleti hasznot realizálni, hanem azon, hogy az általuk "alkalmazott" munkavállalók után kötelezően megfizetendő közterheket és ÁFA-t "haszonként" kezelik, és nem törődve a kihasznált munkavállalókkal, a megbízók üzleti hírnevével, felelősségével és a szabálytalan foglalkoztatás következményeivel, nem fizetik meg azt.

Ebben a ,"konstrukcióban" olyan vállalási árakkal szembesülhetnek a megrendelők a piacon, amelyek egy hozzáértő HR-vezető vagy cégvezető számára egyértelműen jelzik, hogy az ajánlati ár sem az ajánlatot adó vállalkozás működésének költségeit, sem pedig a foglalkoztatásra ajánlott munkavállalók bekerülési költségeit nem fedezik. Hiszen hogyan működhet másként egy cég, ha a vállalási ára olcsóbb, mint a minimálbér és annak közterhei? Vajon hol az a határ, amíg pusztán a számlán szereplő összeg az elsődleges és minden más mellékes egy döntéshozó vezető számára. Pedig igenis van felelőssége minden döntéshozónak.

Felelőssége van a munkavállalóiért, a jogszabályok betartásáért és a cége hírnevéért, és ezt nem biztos, hogy megéri aprópénzre, olcsóbbnak tűnő megoldásra váltani - írja az érdekképviseletek közleménye.

A nem körültekintően eljáró megrendelő az irreálisan alacsony vállalási árért cserébe olyan munkatársakat kap, akikről tudja, hogy átverik, kihasználják, és így akaratlanul is cinkosává válik az elkövetőknek. Ezek a munkavállalók nem lesznek jogosultak orvosi ellátásra vagy nyugdíjra. Emberi sorsok függhetnek egy tisztán anyagi szempontok alapján meghozott üzleti döntéstől. Természetesen senki ne gondolja azt, hogy ez "pusztán" morális kérdés. A kiskapukat kereső vagy nem kellően körültekintő vállalkozás nem bújhat ki a felelősség alól. A tisztességtelenül, törvénytelenül működő "partner" nem viszi el egyedül a balhét, magával rántja szerződött partnerét is. A felelősség az ilyen szolgáltatót igénybevevő megrendelőre is kiterjed.

Az irreálisan alacsony vállalkozási árakban rejlő pillanatnyi előny könnyen elvész, hiszen a Nemzeti Munkaügyi Hivatal egy ellenőrzés során akár arra a következtetésre is juthat, hogy a munkaviszony valójában közvetlenül a megrendelő és a szabálytalanul foglalkoztatott munkavállaló között jött létre; ebben az esetben a bejelentés elmulasztása miatti, fejenként 100.000 forint összegű bírság megfizetésére közvetlenül a megrendelőt kötelezik, de természetesen a munkavállalók után be nem fizetett közterheket is a megrendelőn kérik számon. Az ellenőrzések miatti vizsgálatok hangulata, a munkaerő-kiesés, a szükséges erőforrások és a cég hírnevének megtépázása anyagiakban nem mérhető kárt okozhat, ha nem vagyunk körültekintőek. Sőt az új Ptk. 2014-től szigorúbban kezeli a vezető tisztségviselők felelősségét is. Megéri körültekintőnek lenni. Biztonságot jelent, ha megbízható, legálisan működő vállalkozást bízunk meg a munkaerő biztosításával, aki ellenőrizhető módon szavatosságot vállal szolgáltatása szabályosságáért.

Az atipikus foglalkoztatásban érintett 4 érdekképviseleti szervezet összefogva közös célként fogalmazza meg, hogy garanciát biztosítva megrendelői számára fellépjen a piacot zavaró szereplők, ,"potyautasok" ellen. Feladatuknak tekintik, hogy tagjaik működésének szigorú kontrolljával példát mutassanak, mintát adjanak a piacon tevékenykedő többi cég számára. Fontos, hogy az érintettek megértsék, hogy az atipikus foglalkoztatás nem egy munkaügyi mocsár, ahol ügyeskedve lehet csak talpon maradni, hanem egy olyan legális munkaerő-piaci eszköztár, amit a megrendelők igényeinek megfelelő munkaerő költséghatékony, rugalmas és szervezett tejesítése érdekében dolgoztak ki és használnak eredményesen az egész világon. A legálisan működő atipikus HR-szolgáltatók a munkaerőpiac fontos szereplői, több százezer ember számára biztosítanak pénzkereseti lehetőséget és az utóbbi évek új munkahelyeinek többsége ebben a formában jött létre.

A fent említett visszaélések miatt a szervezetek úgy döntöttek, hogy a HR szolgáltatási piac átláthatóságát és legalitását erősítve meg kell védeniük saját munkaadóikat, megrendelőiket és mindent meg kell tenniük azért, hogy ne lehessen visszaélni az emberek kiszolgáltatottságával.

A négy szervezet (MMOSZ, SZTMSZ, DiákÉSZ, ISZOSZ) egy olyan tanulmányt dolgozott ki a kormány számára, ami biztosítja ezen célok megvalósítását, a tisztességtelen piaci szereplők mozgásterének szigorú szűkítésével. Ezt az anyagot a szervezetek eljuttatják az érintett tárcák döntéshozóihoz.

A teljesség igénye nélkül az elkészült munkaanyag néhány javaslatrészlete, amelyek figyelembe vételével megakadályozható, hogy a munkaerő a visszaélések célpontjává válhasson:

Fordított Áfa:

A tisztességtelenül működő és egyébként nem tetten érhető vállalkozások mozgásterének minimalizálása érdekében javasoljuk a fordított ÁFA bevezetését az EU által engedélyezett leghosszabb ideig.

Ezzel a megoldással kizárjuk a visszaélések lehetőségét.

Ágazati minimális szolgáltatási díj (munkaerő-kölcsönzés - iskolaszövetkezetek):

Miképp az építőiparban, a munkaerő-lölcsönzők és az iskolaszövetkezetek piacán is olyan élessé vált az árverseny, hogy az egyes szereplők túlzott kockázatvállalásával kérdésessé válik az alkalmazottak bérének és közterheinek megfizetése. Ezzel garantálni tudjuk a piaci verseny szabályainak érvényesülését, és azt, hogy a kölcsönző cégek legalább a törvényes minimálbért megfizessék a munkavállalók számára.

Kölcsönbeadó és kölcsönvevő közös felelőssége irreális szolgáltatási díjak esetén

A mai napig vannak olyan élő szerződések, ahol a törvényes minimálbér és közterhei alatti vállalkozási árakban állapodnak meg a partnerek. Az ilyen szerződések előre vetíthetik a cégek illegális működést illetve kölcsönbeadó bedöntését. Ebben az esetben a közterhek és az ÁFA "megtakarítása" lehet az indok az irreálisan alacsony árakra.

Továbbá, a mai napig vannak olyan tenderek is, ahol a törvényes minimálbér és közterhei alatti vállalkozási árakon kerül megkötésre a szerződés. Az ilyen szerződések előre vetíthetik a cégek illegális működést illetve kölcsönbeadó bedöntését. Ebben az esetben is a közterhek és az ÁFA "megtakarítása" lehet az indok az irreálisan alacsony árakra.

Javaslatunk, hogy a minimális szolgáltatási díj alatti szerződések esetében, a munkavállalók bérének és közterheinek illetve az ezzel összefüggő büntetéseknek a fedezésére a szerződők közös felelőssége kerül kimondásra.


Fenti szakmai szervezetek bíznak abban, hogy ezen intézkedések hatására az ügyeskedők, közterhek lenyúlásából élő vállalkozások számára a munkaerőpiac már nem biztosít játékteret. Továbbá, hogy ezen intézkedések hatására javul az emberek létbiztonsága, és munkaerő nem csak egy költségvetési sor lesz a vezetők számára, hanem felelősség. Az emberek megérdemlik, hogy felelősséget vállaljunk értük, s az értékük nem fillérekben mérhető.

A négy érintett érdekképviselet tagjai, munkaerő-kölcsönzők, iskolaszövetkezetek legfőbb értékét a munkatársaik adják. Akiket törvényesen, kiszámíthatóan biztosítanak megrendelőiknek. Munkát és megélhetési lehetőséget, és biztonságot garantálva számukra.

A fekete foglalkoztatásban érintettek hátrányai:

kölcsönbevevő:

 • a munkaviszony fennállását náluk fogják vélelmezni, ennek megfelelően a bejelentés elmulasztása miatt 100.000.- forint / fő tételes bírság
 • a munkaviszony fennállása alatt kifizetett bérekre fizetendő adót rajtuk fogják behajtani
 • kapcsolódó ellenőrzések kezdődhetnek, amik sok erőforrást kötnek le
 • amikor kiderül az illegális foglalkoztatás, akkor a termelésből kieső embereket nehéz pótolni
 • a cég presztízsén esik csorba, az első hírek sosem pontosak, így a kölcsönbe-vevő nem a megkárosítottak közé lesz sorolva, hanem az terjed el, hogy még az XY cég is feketén dolgoztatja az embereit

  munkavállaló:

 • ellátás igénybevétele esetén "piros lámpa", vagyis az orvos a kezelés előtt közli, hogy nincs biztosítása, rendeznie kell a jogviszonyát
 • az OEP hivatalosan megkeresi, hogy igazolja a biztosítás fennállását - hatósági ügyintézés kellemetlenségei, időigénye
 • ha véletlenül nincs meg a munkaszerződése, akkor nem tudja igazolni, hogy biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya van - egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettséget is megállapíthatnak, akár évekre visszamenőleg, ami több százezer Ft is lehet
 • az a cég, amelyik nem jelenti be a munkavállalóit, szinte 100 százalék, hogy egyéb kötelezettségeit sem teljesíti, tehát be sem vallja a munkavállalók jövedelmét, az azokat terhelő közterheket, így nyugdíjazás esetén a szolgálati idő és jövedelmi adat is hiányozni fog az ilyen időszakra, tehát kevesebb összegű és alacsonyabb mértékű lesz a nyugdíj
 • ha nem TB kifizetőhely az illegális kölcsönbe-adó, akkor jövőre (amikor az OEP a NAV-tól kapja majd a táppénzhez szükséges kereseti adatokat), nem kap táppénzt a munkavállaló (hiszen a NAV nem tud mit átadni az OEP-nek)

  • 2021.06.23Visszatérés az irodába, de hogyan? Visszacsöppenni az irodai forgatagba kihívásokkal teli feladat, tudatosan megtervezett lépések mentén azonban viszonylag zökkenőmentessé tehetjük a folyamatot. Részletek Jegyek
  • 2021.06.28Minőségellenőr képzés A minőségellenőrök felkészítése a minőségellenőrzési és fejlesztési tevékenységek eredményes elvégzésére. A minőségellenőrzéshez szükséges alapvető ismeretek és módszerek készségszintű elsajátítása, a résztvevők minőségirányítási kompetenciájának fejlesztése. Részletek Jegyek
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
  Follow hrportal_hu on Twitter
  További cikkek
  Karanténban táppénz nélkül - így járnak pórul az ukrán vendégmunkások

  Egy magyar-szovjet egyezmény miatt a Magyarországon dolgozó ukrán vendégmunkások nem kaphatnak táppénzt, csedet, gyedet. Hiába fizeti utánuk magyar... Teljes cikk

  Tisztul a magyar munkaerőkölcsönzési piac

  Április 1-jével eltörölték a fordított ÁFA kötelezettséget a szektorban. Teljes cikk

  Hol tartanak a kölcsönzők és a közvetítők egy év covid után?

  Egy évvel ezelőtt állította a feje tetejére a magyar gazdaságot a koronavírus-járvány. Hogyan élték meg ezt az évet a kölcsönzési... Teljes cikk