Gyimóthy Éva
Szerző: Gyimóthy Éva
Megjelent: 12 éve

Művészsorsok - II. rész: a fogyasztói társadalom árnyékában az alkotói szabadság

A művészek múltja kihat a jelenre

Ahhoz, hogy megértsük a művészeti foglalkozásúak jelenlegi helyzetét, vissza kell nyúlnunk egészen a II. világháborúig. Koffán Károly festőművész, egyben a Képzőművészeti és Iparművészeti Dolgozók Szakszervezetének (KIMDSZ) elnöke vázolta fel a múlt eseményeit: a személyazonossági igazolvány bevezetésekor nem lehetett foglalkozásként a képző- és iparművészetet, fotográfiát, mint művész-foglalkozást megjelölni. Kizárólag alkalmazottként való működése volt bejegyezhető, lehetett (rajz)tanár, vagy tervező, fényképész, de mindenképpen munkaviszonyhoz kellett kapcsolódnia a bejegyzésnek. Ezen a helyzeten segített a Művészeti Alap létrehozása, ami ugyan állami intézmény volt, de a tagsági viszony valamennyire mégis a társadalmi művész-státusz előfeltétele volt. A tagok nyugdíjszerű segélyre is jogosultak voltak, részben a jövedelméből erre a célra levont százalékok, részben életművének a pályatársak által elismert értéke alapján. Ugyanakkor sokan a Művészeti Alap tagsági viszony fenntartása mellett állami nyugdíjra jogosító munkaviszonyt is vállaltak - vázolta fel a múlt eseményeit a festőművész. A Művészeti Alapot azonban 1992-ben megszüntették. A szakszervezeti vezető elmondta, hogy az alap nem volt munkaadó, csak pénzügyi lebonyolító, és a művész háta mögött álló jogi személy. - Ma senki sem meri őszintén bevallani, hogy a művész miből él, többnyire még van valamennyi nyugdíjuk. A fiatalabb korosztálynak viszont még nyugdíjvárakozásai sincsenek - jellemezte a helyzetet Koffán Károly.

Gyimesi László zenész, a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége elnöke elmondta, hogy mindenféle szerződésformában foglalkoztatták a tehetségeket az Egyszerűsített Közteherviselési Hozzájárulás (Továbbiakban: EKHO) megszületése előtt. Az EKHO-val azonban olyan adózási, járulékfizetési rendszer született, amellyel eltűntek a különbségek, és azzal a manipulációs érdekeltség fenntartása is. Ezáltal az EKHO munkahelyeket hozott létre és a jelen válság időszakában állásokat teremt.

Ki számít egyáltalán művésznek?

Baditz Balázs festménye
Koffán Károly kijelentette: általában nem lehet ma Magyarországon művészként megélni. Annak ellenére, hogy a képző- és iparművészet területén egyetemi szintű alkotó-művészképzés folyik hazánkban, még sincs a tisztán művészként való létezésnek legitim, illetőleg törvényi meghatározása. Évek óta késik a "Művészstátusz törvény" tető alá hozása, így annak sincs törvényi kritériuma, hogy ki a "hivatásos művész", egyáltalán mi az, hogy hivatásos - határozza meg a fonák helyzetet Koffán. A szakszervezeti vezető hasonlóan vélekedik, mint Urbán Ágnes, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének (MKISZ) titkára, miszerint a mai "szabályozás" szerint állampolgári jogon bárki művésznek vallhatja magát és megfelelő kapcsolatrendszerrel a háta mögött, valós teljesítmény nélkül is aprópénzre válthatja ezt - nyomatékosítja a szakszervezeti vezető, - hozzátéve: ugyanakkor ez a felfogás teszi lehetővé, hogy mindenki elláthassa önmagát az általa művészetnek gondolt értékekkel. Ebben a felfogásban a művészet "gyakorlása" a szólásszabadság része - hangsúlyozza a szakszervezeti vezető. Na de: mindenki a szónoklás művésze, aki szabadon megszólalhat?
Itt az előadó-művészeti törvény
Március elsején lépett hatályba az előadó-művészeti törvény, amely szabályozza a színházak, zenekarok, balett- és táncegyüttesek költségvetési támogatását, valamint tartalmazza a színészekre, zenészekre és táncosokra vonatkozó speciális munkajogi szabályokat. A törvényben meghatározott támogatás először 2010-ben vehető igénybe. A törvény szerint létrejön az Előadó-művészeti Tanács (EMT), amely a miniszter javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő feladatot ellátó testülete lesz. Emellett létrehoznak egy irodát is, amely nyilvántartást vezet a színházakról, zenekarokról, és kategóriákba sorolja őket. Gyimesi László szerint a törvény pontosan kimondja, hogy a művésznek mit kell leraknia az asztalra ahhoz, hogy az állam támogassa.

A művészet nem a versenyszféra része

A KIMDSZ szerint a művészet nem a versenyszféra része. Az államnak a gazdaság nehéz, átalakulási időszakaiban, kiemelten kell támogatnia a művészetet. Az érdekvédők szerint ugyanis csak így lehet a kultúra folytonos. Virág Judit galériatulajdonos szerint az ő esetükben ez a vevőkörre és a galériásra tartozó probléma, ebben az államnak nincs szerepe, hiszen ez üzleti szféra. - Nem hiszem, hogy az államnak kellene egy magángalériást kijuttatnia külföldre, intézze el, ha tudja - véli az igazságügyi képszakértő. Ezzel Gyimesi László is egyetért, mivel minden a piacgazdaság része. Az államnak nem feladata közbelépni. A szakszervezeti szövetség elnöke úgy véli, hogy a magyar művészek foglalkoztatása a fizetőképes piactól, közönségtől függ, azonban az állam és az önkormányzatok mint megrendelők, pozitív irányba befolyásolhatnák e piacot.

Mit lehet tenni az alkotói munka megbecsüléséért?

Virág Judit szerint a kulturális értékek létrehozásához mindenekelőtt az elektronikus és az írott média felelősségét kellene felülvizsgálni, hiszen hatalmas szerepük van a gyerekek értékítéletének kialakításában. A művészettörténész szerint a gyerekek szocializációjában fontos szerepet tölt be a család, ez azonban nem elegendő, hiszen a televízió és az internet elől nem lehet elbújni. - Fontos lenne a példamutatás, a bulvársajtó azonban álértékeket ont magából, ami elől elugrani sem tud az ifjúság, és követendő mintaként tekintenek a kereskedelmi televíziók celebjeire - emelte ki a művészettörténész. Úgy véli, sok módja lenne a közízlés átalakításának, átformálásának, mivel az emberek igénye tartja fenn ezeket. Gyimesi László is elmarasztalja a média azon nem jelentéktelen részét, amely egy olyan ostoba, habkönnyű, álboldog világot sugároz, ahol nem kell gondolkozni. Így nem csoda, ha az embereknek és a felnövekvő ifjúságnak nincsen igénye a magas kultúrára, a minőségi zenére, nem érdekli őket a művészet.

A magyar művészek hazai foglalkoztatását lehet támogatni törvényi garanciával, adókedvezményt lehet adni a gazdálkodó szervezeteknek képző- iparművészeti alkotások vásárlására, hivatásos művészek megbízására, művészeti kiállításokra, pályázatok kiírására, művészeti alkotások menedzselésére. Gyimesi László szerint ezek jó és megvalósítható gondolatok, azonban úgy tapasztalja, hogy a cégek nem eléggé élnek e lehetőségekkel.

Gyimesi László szerint a képzőművészeti területen lehetnének állami felvásárlások, pl. közgyűjtemények számára. Hiszen a kulturális értékek megőrzése forog kockán. Értékes művek veszhetnek el, ha a tehetségek nem kapnak lehetőséget kiállítani műveiket.

A KIMDSZ elnöke kiemelte: a művészek nem tartanak igényt adókedvezményre, hanem csakis a szakterületüknek megfelelő adózási rendszerre. Koffán Károly szerint fontos lenne tisztázni, hogy mi a képző- és iparművészet, fotóművészet társadalmi szerepe, illetőleg hogyan változik e szerep. A festőművész úgy véli, áttekinthető, kiszámítható törvényi és intézményi háttérre lenne szükség.

Az érdekvédő az elfogadhatatlan élethelyzettel, a munkanélküliséggel szemben szükségesnek tartja egy megújult Művészeti Alap létrehozását a MAOE és MAK egyesítésével. Ezzel ugyanis elérhető lenne, hogy a művészek maguk gondoskodjanak ügyeik karbantartásáról. Az ehhez vezető úton arra lenne szükség, hogy a KÁÉT (Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanács) fórum garancia legyen arra, hogy a kért lépések, - amelyek szükségességét a minisztérium már írásban is elismerte, - megszülessenek.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott, a szervezettel együttműködő állást kereső, munkanélküli művészek száma igen magas, bár arányuk az összes nyilvántartott álláskereső között 2009. március 20-án 0,2 százalékot képvisel. 2009 március 20-án 68 képzőművészt, 239 iparművészt, 73 operatőrt, 73 fotóművészt, 61 egyéb alkotóművészt, 20 rendezőt és 12 zeneszerzőt, 313 zenész, énekest, 125 vendéglátóhelyi zenészt és 386 egyéb művészeti foglalkozású álláskeresőt tartott nyilván a szolgálat. A 2008. márciusi adatok is hasonlóan alakultak. Ezzel szemben az ÁFSZ kirendeltségein elvétve akad csak művészeti jellegű állás. 2009. márciusában például 1 iparművészt, 1 operatőrt, 1 koreográfust, táncművészt és 1 egyéb előadóművészi foglalkozásút, 4 zenészt, énekest, 3 egyéb alkotóművészi foglalkozásút, és 2 egyéb művészeti foglalkozásút kerestek a munkáltatók.

Művész kerestetik

Virág Judit a művészek utánpótlásával kapcsolatban elmesélte, két évvel ezelőtt eldöntötték, hogy galériájuk nagyon erősen kortárs irányba fog nyitni. Rendeztek egy kiállítást "Független festmény" címmel, ahol több mint 30 művész mutatkozott be. Céljuk ezzel a nagy átfogó tárlattal az volt, hogy kiválasszák azt a 14 kortárs művészt, akikkel együtt kívánnak dolgozni. Az alkotók kiválasztásánál dominált, hogy festményeket készítsenek, művészileg és emberileg is közel álljanak Judithoz.

Koffán Károly a tehetségek utánpótlásával kapcsolatban az általános iskolai képzésekig megy vissza. Csökken ugyanis a vizualitás-kreativitás szerepe a közoktatásban, ami a rajztanítás csökkent óraszámában jelentkezik. Az érdekvédők szerint az általános és középiskolai óraszámok régi szintjét kellene visszaállítani. Koffán Károly kiemeli: a számítógép korában felértékelődik a szabadkézi rajztudás, ami nemcsak minden tárgyalkotásra vonatkozó információ közlésének formája, hanem e gondolatok fejlesztésének eszköze. A számítógép ugyanis csak azt tudja, amit mi megtanítunk neki. Eredeti kreativitásunk nem más, mint saját fejleszthető képességünk.

Egy elhivatott művész nem módosít pályát

A művészsorsokat vizslatva megállapítható, hogy nem könnyű manapság művészetből megélni, mindenképpen több lábon kell állni. De a hihetetlen kitartás, akarás és tehetség sokszor meghozza a várva várt sikert. Egy igazi művész a nehéz körülmények ellenére sem hagyhatja el a pályáját, Virág Judit művészettörténész legalábbis így gondolja. Az igazságügyi képszakértő szerint nem könnyű ma művésznek lenni: sokkal több művész van, mint ahány galéria. De mióta a világ a világ, ez mindig is így volt.
  • 2021.01.30Videokonferenciás 2 napos Scrum Master képzés A két napos intenzív, gyakorlat-orientált tréning szerepjátékokon és szimulációkon keresztül segít a résztvevőknek megérteni, hogyan alkalmazhatóak a legkülönbözőbb projektekben a Scrum alapelvei. Kitérünk arra is, hogy mikor érdemes használni a Scrumot, és mikor nem. Részletek Jegyek
  • 2021.02.04Stratégiai- és teljesítmény controlling A vezetők elmondása alapján a controlling gyakran utókalkuláció fókuszú, célja a pénzügyi számvitel kiszolgálása. Ez a kutatás is rávilágít arra, hogy kimutathatóan sikeresebbek azok a vállalatok, ahol a vezetők támaszkodhatnak a controller tevékenységére. Részletek Jegyek
  • 2021.02.23 Adatvédelmi tisztviselő képzés Megújult blended képzésünk során a jogi háttér áttekintése mellett gyakorlati példák, megtörtént esetek és a résztvevők által hozott problémák közös elemzése segíti a szabályok értelmezését először e-learning, majd egy online konzultációs nap keretein belül. Részletek Jegyek
  • 2021.03.08 Vezetői kommunikáció és konfliktuskezelés képzés A képzés célja a szervezeten belül eredményes és hatékony kommunikáció feltételeinek és eszközeinek megismerése és begyakorlása, a résztvevők kommunikációs kultúrájának fejlesztése - A személyes és a vezetői kommunikáció hatásfokának és eredményességének javítása - A szervezeten belül eredményes és hatékony együttműködés és konfliktuskezelés alapjainak megismerése Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Oroszlányi és tiszaújvárosi autóipari beruházások kapnak 4,4 milliárd forint támogatást

Összesen 12 milliárd forint értékben hajt végre három beruházást Magyarországon két nagy amerikai autóipari vállalat, a BorgWarner Oroszlányban... Teljes cikk

A járvány 90 éve nem látott krízist okozott a munkaerőpiacon

A szegénységben élőknek 14-szer több időbe - akár évtizedekbe is - kerülhet, hogy vissza tudjanak térni a koronavírus előtti vagyoni... Teljes cikk

Durván visszaesett a vendégmunkások száma tavaly Magyarországon

Hat százalékkal esett vissza a vendégmunkások száma Magyarországon, ami jóval meghaladja a munkahelyek számának csökkenését. Teljes cikk