Csatlakozz hozzánk a Viberen
Megjelent: 14 éve

Nyugdíjigény az EU szabályai alapján - amit tudni kell róla...

Hol kell elõterjeszteni az Európai Unió szabályain alapuló nyugdíjigényt?

A közösségi jog szerinti nyugdíjigényt a lakóhely szerinti ország nyugdíjbiztosítási hivatalánál kell benyújtani.
Magyarországi lakóhely esetén a lakóhely szerint illetékes fõvárosi, megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságon, illetve azok kirendeltségein lehet a nyugdíjigényt elõterjeszteni.


Milyen módon lehet a nyugdíjigényt benyújtani?

A magyar nyugdíj igénybejelentõ lapot kell kitölteni és egyidejûleg a „Pótlap”-on feltüntetett kérdésekre is meg kell adni a választ.


A „Pótlap” nyomtatvány kitöltése miért szükséges?

Ezen a nyomtatványon azok a kérdések szerepelnek, amelyekre adott válaszok, adatok az uniós szabályok szerinti nyugdíjigény elbírálásához szükségesek a külföldi nyugdíj hivatalok számára.


Minden országban külön-külön kell igényelni a nyugdíjat?

Nem.
A Magyarországon benyújtott kérelem minden érintett tagországban benyújtott kérelemnek minõsül, kivéve, ha a nyugdíjigénylõ kéri az eljárás elhalasztását, például az eltérõ öregségi nyugdíjkorhatár miatt.


Milyen iratokat kell csatolni, illetve milyen adatokat kell közölni az igénybejelentés során a külföldi nyugdíjigényhez?

Lehetõség szerint csatolni kell a külföldi foglalkoztatásra vonatkozó iratokat, igazolásokat.

Ezen felül közölni szükséges a külföldi foglalkoztatási idõszakokat, a munkáltatók nevét telephelyét az ország megjelölésével, a külföldi biztosítási számot és annak a nyugdíjbiztosítási szervnek a nevét, ahol az adott országban a biztosítás fennállt. / Egyes országokban több nyugdíjbiztosítási intézet létezik./

A nyugdíjigény mielõbbi lezárása érdekében célszerû egy teljes életpályát leírni.
Ezen túl nyilatkozni szükséges arról is, hogy hol van a kérelmezõ szokásos tartózkodási helye.
Az erre vonatkozó bizonyító okmány / személyi igazolvány, lakcímkártya, tartózkodási engedély stb./ hiteles másolatát is csatolni kell.
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Kivételes esetek - amikor a munkaszerződés a munkáltatónak kedvez 2. rész

Vannak olyan helyzetek, amikor a munkáltató érdekében áll eltérni a Munka törvénykönyve rendelkezéseitől, adott esetben a munkavállaló... Teljes cikk

Mennyibe kerül a jogellenes felmondás?

Mitől függ a munkavállalónak megítélt kártérítés összege? A mai cikkben azt járja körbe Oláh Zsófia a HR Blogon, hogy mik tartozhatnak bele az... Teljes cikk

Mikor másolhatja le jogszerűen a munkáltató az alkalmazott okmányait?

A munkáltatók csak kivételes esetekben másolhatják le jogszerűen az alkalmazottak személyes iratait - mutat rá a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda. Teljes cikk