Szerző: Kovács Zita
Megjelent: 11 éve

Távmunka zölden: mit tehetnek a cégek a környezetért?

A távoli helyről (közösségi vagy otthoni munkahelyen) történő munkavégzés, illetve a rugalmas foglalkoztatás mértéke és a környezetvédelem közötti összefüggés kimutatása bonyolult - mondta a HR Portálnak Déri Tamás, a Magyar Távmunka Szövetség koordinációs igazgatója. A munkaadó székhelyétől fizikailag távol kialakított munkahelyeken ugyanis a munka szervezése több módon is történhet, ennek egyik legtettenérhetőbb formája például az osztott vagy részleges távmunka. Ilyen esetekben a foglalkoztatás részben a munkaadó székhelyén, telephelyén történik, részben pedig a távoli munkavégzésre alkalmas munkahelyen - akár ugyanazon a munkanapon is.

Ha feltétel nélkül el is fogadnánk azokat a statisztikát, amelyek azt mutatják, hogy néhány fejlett gazdasággal rendelkező országban a távmunkában dolgozók aránya a munkaképes korúak körében eléri a 20 százalékos mértéket, még ez az arány sem jelentené azt, hogy a környezet terhelése (például a kevesebb gépjárműhasználat eredményeként) észrevehető, mérhető módon csökkenne.

Önmagában tehát álszent minden olyan érvelés, amely esetleg egyoldalúan csak azt mutatja ki, hogy a napi munkába járás kiváltásával a munkavállalók egy része például 10-15 literrel kevesebb üzemanyagot használ fel - miközben a különböző informatikai hulladékok szakszerű begyűjtéséről, megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról senki nem beszél - vélte Déri Tamás. Szerinte a távmunka környezettudatos alkalmazása a vállalatok körében ma még csupán a sokadik szempont, a környezettudatos szemlélet kialakításának egészen más és sokkal eredményesebb eszközei is vannak, mint a távmunka terjedése.

A környezettudatos szemlélet terjedésében az egész világon, így Magyarországon is létezik egyfajta pozitív tendencia. Sajnos, (vagy éppen érthető módon) azonban a termelés eredményessége, hatékonysága, a munkafeltételek javítása a fogyasztási szemléletű társadalmakban fontosabb a környezettudatosság feltétel nélküli elfogadásánál - hangsúlyozta a szakértő.


Papírmentes iroda, tudatos életvitelA cégek egy része ezzel együtt igyekszik odafigyelni, hogy a távmunkaprogram, illetve egyes elemei kialakításánál környezettudatos szempontokat is figyelembe vegyenek. A Hungary.Network informatikai cég működésének lényeges eleme a távmunka. Már 15 éve, amikor a cég megalakult és még kevesen hallottak erről a foglalkoztatási formáról, a vállalat munkatársai már távmunkában dolgoztak - mondta Radnai Tamás, a vállalat ügyvezető elnök-vezérigazgatója. Szimbolikus, hogy az alakuló megbeszélést is az interneten át tartották: egy tag a World Trade Center azóta kiégett épületéből, ketten Bostonból, egyvalaki a BME területéről, a vezérigazgató pedig a cég majdani irodájából vett részt azon és így döntötték el a cég megalakulását. Most a társaság körülbelül 30 százaléka rendszeresen távmunkában dolgozik. Ez nagyjából az a maximum, amit jelenleg el tudnak érni. Tervezik, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt szívesen fektetnek a távmunkára, de a részarányát nem kívánják emelni. A hangsúlyt úgy kívánják eltolni, hogy a minőségi távmunkamegoldásokat fokozzák.

A vállalatnál nem létezik külön távmunkaprogram, mivel a tevékenységük minden elemét áthatja a távmunka. A környezeti hatásokra természetesen figyelemmel vagyunk - emelte ki Radnai Tamás. Mivel informatikai cégről van szó, így ez a kérdés náluk eléggé marginális, azért ahol lehet, figyelünk rá - fűzte hozzá. Ha lehet, nem használnak papírt (ez az informatikai megoldásokból is adódik), semmilyen gyúlékony, mérgező anyagot. Ha számítástechnikai eszközt ki akarnak dobni, ehelyett amíg lehet, továbbadják másodlagos hasznosításra, ha nem, akkor viszont megsemmisítés helyett szétszerelik. A nem számítástechnikai jellegű anyagokat elkülönítve tárolják, az energiafelhasználást megtervezik, ha csak lehet, alternatív energiaforrásokat vesznek igénybe.

Azon túl, hogy papírmentes irodát működtetnek, a távmunkások otthonában illetve a munkavégzés helyszínén is érvényesítik a környezet védelmének szempontjait. Ez nemcsak azt eredményezi, hogy a munkavégzés ideje alatt foglalkoznak a környezetvédelemmel, hanem értelemszerűen ez kiterjed a munkavégzésen kívül töltött időre is. A népszerűsítés és a tudatos életvitel szervezése a két legfontosabb, amit tehetünk a környezet védelme érdekében - fogalmazott Radnai Tamás.


Telefonkonferenciákkal is csökkenthető a környezet terheléseAz Avayánál - amelynek magyarországi alaptevékenységei közé tartozik a kommunikációs rendszereknek a távolból történő javítása, karbantartása - az ügyfelekkel való kapcsolattartást alapvetően a környezetet nem vagy kevésbé terhelő megoldások jellemzik - közölte Rohály Gábor, az Avaya Magyarország ügyvezető igazgatója. A cég a Magyar Távmunka Szövetség alapító tagjaként elkötelezett a távmunka, internetes munkavégzés, rugalmas (atipikus) foglalkoztatási formák és az eGazdaság fejlesztése mellett. A társaság saját technológiájának használatával igyekszik mérsékelni a környezeti terhelést. Az utazások telefonkonferenciákkal történő kiváltásával például csökkenthető a gépkocsik száma az utakon, ami hozzájárul a széndioxid-kibocsátás mérsékléséhez.

A környezeten túl pozitív hatással bír az egyes dolgozókra is, mivel az utazások számának csökkentésével a felszabadult időt másképpen tudják hasznosítani, ezen túl egyfajta bizalmat és megbecsülést is közvetít a munkavállaló felé. Mindemellett hozzájárulhat a munka és magánélet közti egyensúly fenntartásához, megőrzéséhez is. A társaság magyarországi alkalmazottainak több mint fele átlagosan heti egy napot otthonról dolgozik.

Az Avayánál az üzleti utak számának csökkentése, a munkába járás, a mindennapi beutazás számának, mennyiségének optimalizálása és a mobil iroda feltételeinek megteremtése és folyamatos fejlesztése hozzájárul az általános vállalati kultúra javításához, a munkavállalói elégedettséghez, a munkavégzés hatékonyságának javításához és a környezetre rótt káros hatások csökkentéséhez - vélte az ügyvezető igazgató.

A társaság komolyan veszi a hulladékkezelés kérdését, a keletkezett hulladék mennyiségének minimalizálását is. A nyomtatás szükségességének átgondolásán illetve a folyamatok elektronikus úton történő elindításán, végrehajtásán keresztül is igyekszik lépéseket tenni a környezet védelme érdekében.


Sokan szívesen dolgoznának távmunkábanA UPC televíziós, szélessávú internet és telefonszolgáltató cégnél egyelőre próba jelleggel foglalkoztatnak néhány tucatnyi dolgozót távmunkában, elsősorban ügyfélszolgálati háttértevékenységek ellátására - tudatta lapunkkal Szűcs László sajtókapcsolati igazgató. Jelenleg a cégnél felmérést végeznek, hogy miként terjeszthetnék ki ezt a lehetőséget még több munkavállalóra. Előzetes dolgozói kérdőíves felméréseik alapján ugyanis a távmunka lehetősége meglehetősen népszerűnek mutatkozik a dolgozók körében: a megkérdezettek kétharmada válaszolt úgy, hogy szívesen venné, ha erre lehetősége adódna, és ezt szerinte a családja is elfogadná. Dolgozóik nagy többsége ugyanis számítógépes munkát végez, amely otthonról is egyszerűen ellátható. Ugyanakkor természetesen szükséges azt átgondolni, hogy a távmunka kiterjesztéséhez mennyiben és hogyan kellene átszervezni egyebek között a jelenlegi munkafolyamatokat és az informatikai rendszert - hangsúlyozta Szűcs László.

Hozzátette: a távmunkának a környezetterheléssel kapcsolatos kedvező hatása egyértelmű a vállalat vezetői számára, hiszen a távmunkában dolgozók esetében a napi munkába járás, közlekedés okozta környezetszennyezés elmarad. Ez az egyik oka annak, hogy különösen a nagyobb távolságról munkába járók esetében támogatják a távmunka lehetőségét.

A környezet megóvása érdekében a távmunka támogatásán túl egyéb intézkedéseket is tesznek a UPC-nél: hosszú távú környezetvédelmi programot indítottak tavaly a Föld napján, április 22-én. A több egymást kiegészítő elemből álló program részben a vállalatcsoport széndioxid-kibocsátásának csökkentését tűzi ki célul, másrészt a cég dolgozóit is segíti abban, hogy szintén csökkenteni tudják saját otthoni és munkahelyi környezetterhelésüket.


Fontos a tudatos alkalmazásA rugalmas foglalkoztatásnak, illetve a távmunkának számtalan társadalmi és gazdasági előnye lehetséges, amennyiben ezeket a foglalkoztatási/munkaszervezési formákat tudatosan, előre átgondoltan alkalmazzák az egyes vállalatok - emelte ki Déri Tamás. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az informatika alkalmazásának és használatának terjedésével egyenes arányban nő az informatikai veszélyes hulladékok tömege, amely szakszerűtlen kezelése, selejtezése éppen újabb és újabb környezeti terhelést okoz - tette hozzá.

Magyarországon az elmúlt években a rugalmas foglalkoztatás formái, így a távmunka alkalmazása is jelentősen fejlődött. Sajnos azonban nagyon sok esetben a munkaszervezés alternatív formái nem előre megtervezettek és nem tudatosak. Igen gyakran lehet tapasztalni jogi és etikai hiányosságokat is.

A nyomtatott és elektronikus médiumokban sajnálatos módon kritikus szintre emelkedett azoknak a súlyosan jogsértő, megtévesztő, vagy egyenesen csalárd hirdetéseknek a száma, amelyek az e-munka, távmunka, bedolgozás, részmunkaidő vagy éppen különböző marketingmegoldások felelőtlen ajánlásával a társadalom már szélesebb (általában nehéz anyagi körülmények között élő) rétegeiben keltenek hiú reményt és a remény "értékesítésével" csalnak ki tőlük különböző trükkös, bizalomépítő, vagy éppen fenyegető technikákkal több ezer, esetleg több tízezer forintot. Az ilyen jelenségekkel szemben a leghatározottabb eszközökkel kell fellépni - nyomatékosította a szakember.
  • 2021.07.31Minőségellenőr képzés A minőségellenőrök felkészítése a minőségellenőrzési és fejlesztési tevékenységek eredményes elvégzésére. A minőségellenőrzéshez szükséges alapvető ismeretek és módszerek készségszintű elsajátítása, a résztvevők minőségirányítási kompetenciájának fejlesztése. Részletek Jegyek
  • 2021.08.10 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
  • 2021.09.23HR Basic Sajátítsd el évek helyett 12 napban az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! HR gondolkodás e-learning videókkal, esettanulmányokkal, testre szabva gyakorlatorientáltan. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Így dolgozunk holnap! Milyen lesz a munka új világa?

A munka világa a pandémia hatására végérvényesen és visszafordíthatatlanul megváltozik. 2020-ban munkaadó és munkavállaló egyaránt ízelítőt... Teljes cikk

Döbbenetes számok a KSH home office jelentésében

Tavaly az elmúlt tíz év 2,9 százalékos átlagának háromszorosára, 8,6 százalékra nőtt a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya... Teljes cikk

Hibrid munkavégzés, avagy vissza a jövőbe

A hibrid munkavégzés - amikor tartósan, egyes kollégák otthonról, mások pedig az irodában dolgoznak - új szokásokat és rendszereket igényel.... Teljes cikk