Megjelent: 14 éve

Vezetői megújulás a közigazgatásban

Az új típusú közszolgálati teljesítményértékelés 2006. évi bevezetését megelőzően a tapasztalatok azt mutatták, hogy a teljesítményértékelés kínálta szervezeti, vezetési, motiválási és egyéb lehetőségek kihasználása nem kellő hatásfokkal valósult meg. Szükségessé vált az egyéni teljesítményértékelést új módszertani, jogi, szervezési, pénzügyi alapokra helyezni, valamint az érintetteket felkészíteni a változásokra, az új módszerekre.

Az ÁROP 2.2.2-2008-0001 kiemelt projekt a közigazgatási vezetői szemléletváltás támogatását célozta meg.

Az új típusú közszolgálati teljesítményértékelés 2006. évi bevezetését megelőzően a tapasztalatok azt mutatták, hogy a teljesítményértékelés kínálta szervezeti, vezetési, motiválási és egyéb lehetőségek kihasználása nem kellő hatásfokkal valósult meg. Szükségessé vált az egyéni teljesítményértékelést új módszertani, jogi, szervezési, pénzügyi alapokra helyezni, valamint az érintetteket felkészíteni a változásokra, az új módszerekre.

A "Teljesítményértékelési képzések" című kiemelt projekt ehhez a folyamathoz járul hozzá. Megalapozza a közigazgatási munkában a teljesítmény középpontba állítását, jelentős mértékben hozzájárul a hatékonyabban működő, szolgáltató közigazgatás megteremtéséhez.

A fejlesztés tartalmilag négy önálló, de mégis összefüggő - a szemléletváltást megalapozó - alprojektben történt.

1. Vezetői felkészülés a teljesítményértékelés alkalmazására

Az 1. alprojektben a szervezeti kultúraváltását segítő, új típusú teljesítményértékelésre (TÉR) történő felkészítést nyújtottak a kormányhivatalok, a központi hivatalok területi és helyi szerveinek felső- és középvezetői számára. A közel 350 csoportban több mint 7900 képzés valósult meg. A felső- és középvezetők egy napos teljesítményértékelési felkészítés után újabb egy nap alatt begyakorolhatták a visszacsatolási kommunikáció és mindennapi vezetői munkák során alkalmazandó coaching technikákat. Egy másik program során megismerhették a 360 fokos értékelés technikáját, és egy órában szóbeli visszacsatolást kaptak a másokban róluk, mint vezetőről kialakított képről. A személyzeti és informatikai munkatársak egy napos képzés keretében megismerhették és kipróbálhatták a teljesítményértékelést segítő szoftvert. Az 1. alprojekt fő célja az volt, hogy támogassa a vezetőket a napi munkájuk sikerességében.

2. Kompetenciafejlesztő tréningek

A teljesítményértékelés feltárja a fejlesztendő kompetenciákat, ezek fejlesztését szolgálja ez az alprojekt jogalkalmazás, készségfejlesztés, problémamegoldás témákban. A kidolgozott és megvalósítandó kompetencia-fejlesztési tréningekről az érintett célcsoportban végzett igényfelmérést követően született döntés.

3. Fókuszban a vezetők személyre szabott fejlődése

A 3. alprojekt két egymásra épülő vezetőképzési modulból áll. Az öt modulból álló kezdő vezetővé képzések és a hárommodulos tapasztalt vezetői továbbképzések alapvetően nem szakmai ismeretfrissítésre, a felsőoktatásban elsajátítható alapozó vezetési és szervezési ismeretek átadására helyezik a hangsúlyt, hanem a legkorszerűbb menedzsment technikákra, a fejlett országok közigazgatásában alkalmazott módszerek megismertetésére és begyakoroltatására. A képzés további célja a legfontosabb vezetői kompetenciák, magatartásformák, önfejlesztési technikák (pl. konfliktuskezelés, együttműködés, csoportépítés, kommunikáció, önismeret, problémakezelés, döntés, innováció) fejlesztése. A Közigazgatási Vezetői Akadémiaként megnevezett program a magasabb egyéni és szervezeti teljesítmény elérését eredményezi.

4. E-tanulás a közigazgatásban

A korszerű oktatási módszertan munkaidő, költség- és környezetkímélő módon biztosítja a TÉR oktatását a kormány- és központi hivatalok, valamint a területi és helyi államigazgatási szervek munkatársai számára, elősegítve ezzel az 1. alprojekt sikerét. További e-tananyagok fejlesztése támogatja a folyamatban lévő közigazgatási vizsgarendszer átalakítását, a versenyvizsga rendszerre való átállást is.
  • 2023.06.27IFRS Halasztott adó képzés Élő, interaktív, online képzés a nemzetközi beszámolókészítési elvek szerint az adózás számviteli kezeléséről. Fő cél: - a halasztott adó fogalmának megismertetése: mitől halasztott? - a halasztott adó elszámolásának célja és jelentősége - a számítás esetei és gyakorlati példákon keresztüli bemutatása. Részletek Jegyek
  • 2023.09.01I Land gamifikált készségfejlesztés Gamifikált készségfejlesztő e-learning programunk játszva tanít: 30 napon keresztül, napi 20-30 percben egy izgalmas virtuális küldetésen vezetjük végig a résztvevőket. Részletek Jegyek
  • 2023.10.10MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 150+ KIÁLLÍTÓ, TÖBB SZÁZ ÁLLÁS ÉS SZAKMAI GYAKORLAT VÁR! Kiállítóink hallgatókat, frissdiplomásokat és tapasztalt munkavállalókat is várnak állásajánlataikkal. Részletek Jegyek