Megjelent: 5 éve

Az Imago párterápia a szervezetfejlesztésben

Párkapcsolataink minősége alapvetően befolyásolja életünk minden területét. Hatása nem csak életörömünkre, egészségünkre, hivatásbeli- és privát kiteljesedésünkre, hanem másokhoz való kapcsolatainkra is kisugárzik. Ezen túlmenően a partneri kapcsolatok minősége társadalmak egészsége vonatkozásában is felmérhetetlenül fontos. A párterápia egyes eszközei a szervezetfejlesztésben, a konfliktus coachingban is jól alkalmazhatók.

images

images

A párkapcsolat a személyiség fejlődésének közös útja

Kiemelt jelentősége van annak, hogy a párok a romantikus szerelmi fázist követően is képesek legyenek kapcsolatukért - egymást segítő és személyiségükben is fejlesztő módon - tenni.

Párkapcsolatban az örömteli időszakok mellett bőven vannak próbatételek, kihívások, lehetnek konfliktusok, és keletkezhetnek sérülések is. A konfliktusok önmaguktól legtöbbször nem oldódnak meg. A sérüléseket nem az idő, hanem az egymással való figyelmes, tudatos és beleérző bánásmód segít gyógyítani. Ehhez nyújt kiemelkedően nagy segítséget az un. IMAGO módszer, amelyet Dr. Harville Hendrix felesége, Helen Hunt és mások által dolgozta ki. A módszer - hatékonyságának köszönhetően - egyre ismertebbé válik világviszonylatban is.

Az IMAGO alapgondolata

A tartós partneri kapcsolat a személyiség fejlődésének és növekedésének a közös útja, amelyen egymást kísérik és segítik a partnerek. A módszer kiindulási alapja pedig az, hogy gyermekkori élményeink lényegesen befolyásolják későbbi párkapcsolatainkat, és a kapcsolatainkat más emberekhez is. Célja a legnagyobbrészt tudattalan tényezők és azok összefüggéseinek tudatosítása, és a partnerek közötti konstruktív, egymás megbecsülésén alapuló, figyelmes kommunikáció elsajátítása és használata, amivel mindketten felelősséget vállalnak kapcsolatukért.

Az IMAGO fogalma

Az IMAGO (képmás, mélylélektani értelme: példakép, magatartási minta) kifejezést a terápiával való összefüggésben elsőként C.G. Jung használta 1912-ben.

Imago ebben az értelemben egy olyan összetett kép, amelyet gyermekkorunkban alakítunk ki magunkban, és azoknak a személyeknek az összességét képezi le, akik gyermekkorunkban alapvetően befolyásoltak bennünket. A kép magában foglalja a személyek pozitív és negatív tulajdonságait egyaránt. Ezek elsősorban a szülők, de lehetnek a nagyszülők, testvérek vagy más fontos személyek is. Ez a - többnyire tudattalan - érzelmi kép életünk során viszonylag változatlan marad, és alapvetően befolyásolja a későbbiekben a más emberekhez való kapcsolatainkat.

A partnerválasztásról:

Harville Hendrix és Helen Hunt munkájuk során arra a következtetésre jutottak, hogy tudattalanul mindenki olyan partnert választ, aki erre a képre emlékezteti, aki megfelel a belső imagojának. Olyan személyt, aki magában hordozza szülei pozitív és negatív tulajdonságait egyaránt, akik talán sokat adtak, de akik időnként vagy tartósan meg is vontak dolgokat, vagy akiktől megbántást szenvedett el. Mivel mindenkiben él a tudattalan vágy, hogy rendbe hozza azt, ami a múltban nem jól működött, a párkapcsolatba lépéssel az emberek esélyt látnak arra, hogy ezúttal megkapják azt, amit nélkülözniük kellett. Figyelmet, megértést, önállóságot, védettséget vagy más kielégületlen kívánságaikat, vágyaik teljesítését.

A párok felismerhetik kapcsolatuk mélypszichológiai összefüggéseit:

Amikor találkoznak egy ilyen személlyel - aki emlékezteti őket az imagojukra - aktivizálódnak ezek a vágyak, párosulva azzal a reménnyel, hogy ezúttal ki is elégülnek. Remélik, hogy egy olyan személytől, aki emlékezteti őket szüleikre, megkapják mindazt, amit tőlük nem kaptak meg. De ez a remény a házasság első romantikus fázisát követően többnyire csalódáshoz vezet, mert a partner nem tudja megadni azt, amit a szülők nem adtak meg, és maga is saját vágyai kielégítésére törekszik. Ennek a felismerésnek a következménye hatalmi harc és konfliktusok. Mégis ez a konfliktusos állapot jelent esélyt a pároknak arra, hogy felismerjék kapcsolatuk mélypszichológiai összefüggéseit, a konfliktusok okait, egymás igényeit és szükségleteit. Ha sikerül elindulni ezen az úton, akkor ez a személyiség növekedéséhez és a partneri kapcsolat kiteljesedéséhez vezethet.

A legfontosabb kérdések ekkor:

- Milyen az én IMAGO-m, és mi az ebből adódó fejlődési feladatom?
- Melyek azok az élettapasztalataink, amelyek kapcsolatunkat jelentősen
befolyásolják?
- Mi az, amit egymásnak adhatunk, hogy sebeink gyógyulhassanak, vágyaink teljesülhessenek?

Ez utóbbira egy példa

Előfordulhat, hogy az egyik partnernek több közelségre, védettségre van szüksége, a másiknak pedig több függetlenségre, távolságra. Ilyenkor mindketten attól tartanak, hogy ha megadják a másiknak azt, amire szüksége van, akkor kielégítetlen marad saját vágyuk. De ha mindketten megadják a másiknak azt, amire vágyik, akkor mindkettőjük vágya teljesül. Mindketten nyernek a kapcsolatban.

Az IMAGO dialógus

Az IMAGO módszer speciális kommunikációs formájának köszönhetően egy egészen különleges lehetőséget biztosít a kapcsolatokban (nem csak párkapcsolatokban) élő embereknek megértőbben, beleérzőbben és elfogadóbban közelebb kerülni egymáshoz. Segítségével felismerhetik, hogy rendelkeznek mindazzal, ami lehetővé teszi kapcsolatuk kiteljesedését, a boldog párkapcsolat megvalósítását. Tudatosíthatják, hogy melyek azok a káros magatartás- és kommunikációs mintáik, amelyek gátolják őket ebben, és megváltoztathatják azokat. Ez az egymást megbecsülő figyelmes kommunikáció az IMAGO dialógus, amely egy terapeuta vagy facilitátor által kísért, strukturált beszélgetési forma.

Az IMAGO kapcsolati terápia szerint maga a kapcsolat a terápia!

Az IMAGO módszer más családi kapcsolatokban és a szervezetfejlődésben
A módszer alapelveit ma már a párkapcsolatokon túlmenően a szülő és gyermekek közötti (generációs) kapcsolatokban, a testvéri kapcsolatokban, de a privát- és a hivatásbeli élet más területein is nagyon hatékonyan alkalmazzák. Így például a konfliktus coaching területén, ahol a strukturált beszélgetésvezetés egy olyan minta elsajátítását teszi lehetővé, amely a kommunikációs kultúra tartósan pozitív megváltoztatásához vezethet.

Dr. Bodóné Horváth Valéria
Szexuálterapeuta, IMAGO párterapeuta
Képző – mester coach
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
  • 2020.09.17HR Basic képzés HR feladatai vannak? Szeretné rendszerezni ismereteit, vagy szeretné összevetni saját gyakorlatát a másokéval, illetve egyszerűen csak érdeklődik a téma iránt? Nálunk megtanulhatja mit és hogyan kell hatékonyan csinálni. Jöjjön el képzésünkre és sajátítsa el – évek helyett 11 napban – az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! Részletek Jegyek
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Koronavírus: különleges munkaerő-piaci kutatás készül

Tíz magyarországi és egy határon túli egyetem kutatóinak összefogásával készül nagyszabású kutatás a koronavírus munkaerő piacra gyakorolt hatásairól. Teljes cikk

„A belső ügyfelek ugyanolyan fontosak, mint a külsők” - szervezetfejlesztés az Uniqánál

Az elmúlt három évben az Uniqa magyarországi vállalata jelentős struktúraváltáson ment át, a szervezeti kultúraváltás pedig jelenleg is zajlik.... Teljes cikk

Merre tovább a home office mézeshetei után?

Álljunk meg 10 percre és gondoljuk végig, hol vannak most a csapatok és mit tehetnek a vezetők? Milyen veszély vár rájuk és hogyan adhatnak, kaphatnak... Teljes cikk