kapubanner for mobile
Megjelent: 9 hónapja

Bírságot kaphatnak a vendégmunkásokat alkalmazó cégek

Drágább lesz a vendégmunkások foglalkoztatása. Bírságolható az a munkaadó, amely nem küldi haza az engedély lejárta után a külföldieket. Csak a vendégmunkások maximum negyede jöhet egyetlen országból. Már a parlamentnél van a kormány harmadik országbeliek magyarországi tartózkodásáról szóló törvényjavaslata. A munkavállalásról szóló részeket tekintettük át.

vendégmunkás, vendégmunkás-törvény, harmadik ország-
images

A kormány október elején előbb egy sajtónyilatkozatban jelentette be, aztán a Magyar Közlönyben is megjelent, hogy nem lépteti hatályba november 1-től az új vendégmunkástörvényt  a magyar munkaerő és a magyar lakosság védelmére hivatkozva. Azóta 5 hét telt el és szerdán megjelent a parlament honlapján az új törvényjavaslat, amelynek beterjesztője Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes “A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról” címmel. 

Első pillantásra a két törvény között a legnagyobb különbség a terjedelem. A nyáron elfogadott 15 oldalnyi, a most a parlament elé került tervezet pedig 255 oldal, sokkal átfogóbb. Ha azonban alaposabban megnézzük a szövegeket, akkor láthatjuk, hogy kifejezetten a vendégmunkásokról nagyjából ugyanakkora, 15 oldalnyi terjedelemben foglalkozik mindkét szabályozás.

A bevezető inkább tekinthető politikai üzenetnek: “Az újra növekvő migráció miatt idegenrendészeti szigorításra van szükség! Magyarország a magyaroké és a magyar munkahelyek is első helyen a magyarokat illetik meg. Világosan kell szabályoznunk, ki és mennyi ideig tartózkodhat Magyarország területén” .... “Külföldi csak akkor végezhet Magyarországon munkát, ha annak elvégzésére magyar munkavállaló nem vállalkozik. Ezért minden egyes álláshely esetében először meg kell vizsgálni, hogy van-e magyar munkavállaló, ha van, őt kell alkalmazni, ha nincs, akkor lehet vendégmunkást foglalkoztatni. Csak annyi vendégmunkás jöhet Magyarországra, amennyi betöltetlen álláshely van. A vendégmunkások csak korlátozott ideig tartózkodhatnak Magyarországon, ezt követően el kell hagyniuk az országot.”... “A magyarországi tartózkodás idegen állam polgára számára nem alapjog!”

A javaslat rögzíti, hogy harmadik országbeli állampolgár Magyarországon rövid, tartós vagy huzamos időtartamban tartózkodhat Magyarországon. A rövid EU-s szabályrendszer alapján történik. A tartósat a törvényjavaslat szabályozza, felsorolja e  tartózkodás jogcímeit: egyebek mellett befektetési célból, munkavállalási célból vendégmunkásként, magasan képzett személyként munkavégzési célból.

Tartózkodás munkavállalási célból vendégmunkásként    

A munkavégzési célból érkező vendégmunkások tartós tartózkodási jogcímei között négy esetet sorolnak fel

 • szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel, 
 • beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel, 
 • foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel, 
 • vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel.

Szezonális vendégmunkás: fél évre

A szezonális munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb hat hónap, amely tizenkét hónapon belül hat hónapot meg nem haladó időtartamig meghosszabbítható. Ha letelik a hat hónap munkavégzés, akkor nem hosszabbítható meg. Ez az agráriumban a szezonmunkák (például kertészetekben, gyümölcsösökben) elvégzésében lehet segítség a magyar gazdáknak.

Vendégmunkás foglalkoztatása beruházás megvalósítása érdekében

Ez a jellemzően zöldmezős beruházások munkaerőigényét - például gyárépítések - hivatott segíteni. Ezek a vendégmunkások a kormány rendeletében meghatározott beruházás megvalósítása érdekében jönnek, foglalkoztatójuk a magyar állammal megállapodást kötött. Lehet csoportos munkavállalási jóváhagyás, amelynek engedélyét a szakminiszter adja ki. Az engedély a beruházás megvalósításáig, de legfeljebb három évre jogosít tartózkodásra Magyarország területén. Érdekes kitétel, hogy előnyt élvez az a cég, amely a vendégmunkás magyarországi szálláshelyét a foglalkoztató a beruházáshoz kapcsolódó helyszínen, a helyi lakosoktól elkülönített területen biztosítja. Sőt, ha ez nincs meg, akkor meg is tagadható a tartózkodási engedély kiadása. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a beruházónak a gyár építése előtt érdemes egy “konténerfalut” is felhúzni a munkások elszállásolására.

Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély 

Munkavállalási célra adható ki olyan szakmákban, amelyet a szakminiszter nem zár ki. Abban az esetben is megszerezhető, ha egy magyar vállalkozás egy harmadik országban működő cégtől (partnercégtől) vesz át munkavállalókat meghatározott időre. A belföldi foglalkoztatóval ebben az esetben nem létesül munkaviszony, a munkavégzés a két vállalkozás közötti megállapodás teljesítését célozza. Ez esetben idegenrendészeti szempontból a belföldi foglalkoztató tekintendő foglalkoztatónak, illetőleg a törvényben meghatározott jogok és kötelezettségek ezen foglalkoztatóra vonatkoznak. Ez is két évre szól és egy évvel hosszabbítható.

Vendégmunkás-tartózkodási engedély 

Erről szólt nagyrészt a visszavont vendégmunkás-törvény. Azok tartoznak ide: 

 • akiknek foglalkoztatója kedvezményes foglalkoztató vagy minősített kölcsönbeadó,
 • aki rendeletben meghatározott harmadik ország állampolgára
 • akinek a munkavállalása olyan foglalkozásban történik, amelyet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter nem zár ki.

Kedvezményes foglalkoztatónak minősül: a) a kormánnyal érvényes stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező foglalkoztató; b) az a foglalkoztató, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházást valósít meg; c) az a foglalkoztató, amely a Kiemelt Exportőr Partnerségi Program keretében partnerségi megállapodással rendelkezik. Minősített kölcsönbeadó a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásban szereplő foglalkoztató.

Meglepetés azonban az a rész, hogy a vendégmunkás-tartózkodási engedély kiadásával egy harmadik ország állampolgárainak a száma sem haladhatja meg a kiadott vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel és foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel rendelkező vendégmunkások összlétszámának 25%-át. Tehát a mostani “sztárországból”, a Fülöp-szigetekről csak maximum a vendégmunkások negyede érkezhet, kell a diverzifikálás a kölcsönző cégeknél is. 

Fontos kikötések (és ezek nem változtak), hogy a szakminiszter meghatározhatja, hogy mely szakmákban nem érkezhetnek vendégmunkások, és csak annyi vendégmunkás jöhet Magyarországra, amennyi betöltetlen álláshely van.

Nincs változás a visszavont törvényhez képest abban sem, hogy a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek 2 évre érvényesek, amit maximum egy évvel lehet meghosszabbítani. Nincs lehetőség se családegyesítésre, se letelepedésre. Legkésőbb a tartózkodási engedély lejártát követő hatodik napon a vendégmunkásnak el kell hagynia az országot.

Itt viszont egy fontos változást látni a tervezetben a korábbi hatályba nem lépett törvénnyel összevetve. Ha nem hagyja el időben a vendégmunkás az országot, akkor a foglalkoztató eljárási bírsággal sújtható. Hogy ezt elkerülje, bizonyítania kell, hogy mindent megtett azért, hogy a vendégmunkás visszatérjen hazájába. Tavasszal még csak a társadalmi vitára került jogszabály-tervezetben szerepelt a pénzügyi szankció a foglalkoztatóval szemben. Ám akkor a parlament elé került szövegből már - úgy tudjuk, hogy a munkaerő-kölcsönzők kérésére - kikerült. A HR szolgáltatók azzal érveltek, hogy hatósági jogkörök híján ezt nem tudnák teljesíteni/garantálni. Most viszont újra belekerült a szövegbe, és ez még sok kérdést, fejtörést okoz majd a foglalkoztatóknak. A törvényjavaslat egy másik részében ugyan van utalás arra, hogy ez mit jelent, jelenthet: “Általában elvárható, hogy a foglalkoztató mindent megtegyen annak érdekében, hogy a munkaviszony megszűnésének idejére a harmadik országbeli állampolgár kiutazását előkészítse, abban közreműködjön, az alkalmazott figyelmét a jogkövetkezményekre felhívja, a tényleges távozásra felszólítsa, illetőleg a hatóságokkal a szükséges és elvárható mértékben kapcsolatot tartson, valamint együttműködjön.” A foglalkoztatónak a hatósági költségeket is meg kell fizetnie, ha erre a tovább maradó vendégmunkásnak nincs pénzügyi fedezete. 

Jön a foglalkoztatási díj

Újdonság, hogy foglalkoztatási díj fizetésére kötelezett a minősített kölcsönbeadó és a kedvezményes foglalkoztató, ami évente egyszer egy összegben fizetendő. Mértéke a tárgyévet megelőző évben foglalkoztatott vagy kölcsönzött harmadik országbeli munkavállalók száma felszorozva kormányrendeletben meghatározott összeggel. Hogy ez pontosan mekkora összeg, még nem tudható. Ám drágítani fogja a vendégmunkások idehozatalát. 

Kérdés az is, hogy a kormány letett-e arról a szándékáról, hogy koncentrálja a minősített kölcsönbeadó cégek piacát. Augusztusban egy társadalmi vitára bocsátott javaslat 500-ról 1000-re emelte volna azt a minimális statisztikai létszámot, amivel be lehet lépni a vendégmunkás-kölcsönző piacra. Ha lesz változás, az kormányrendeletben lesz olvasható.

Nemzeti Kártya szerbeknek, ukránoknak: tovább maradhatnak

Külön szabályozás vonatkozik a szerbiai és az ukrajnai munkavállalókra. (Az előző törvényben sem voltak egy csoportban más harmadik országból érkezőkkel). A szerb és az ukrán állampolgárok “Nemzeti Kártyát” kaphatnak, ha tartózkodásuk célja a munkavégzés akár kölcsönzés keretében. A Nemzeti Kártya kettő év határozott időtartamú tartózkodásra jogosít Magyarország területén. Ám alkalmanként legfeljebb három évvel meghosszabbítható.

A munkáltatónak vagy a fogadó szervezetnek 5 napon belül be kell jelentenie az idegenrendészeti hatóságnak, ha a harmadik országbeli állampolgár az engedélyezett munkáját nem kezdi meg. Ha ezt elmulasztja, akkor közrendvédelmi bírságot kell fizetnie.

Magyar Kártya magasan képzett diplomásoknak

A magas kompetenciával rendelkező harmadik országbeli állampolgárok részére Magyar Kártyát lehet kiadni.A törvény rögzíti, hogy a harmadik országbeli állampolgár csak akkor kaphat Magyar Kártyát, ha foglalkozása olyan felsőfokú szakmai képesítést igényel, amelyet a felsőoktatásért felelős miniszter – a szakképzésért felelős miniszterrel, a felnőttképzésért felelős miniszterrel, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatároz, vagy hivatásos sportoló, hivatásos edző, előadóművész, vagy a mozgókép szakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény által nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozásnál tényleges munkát végez. A Magyar Kártya érvényességi ideje legfeljebb három év, amely alkalmanként legfeljebb három évvel meghosszabbítható.

Nyitókép: Josue Isai Ramos Figueroa képe az Unsplash-en

 • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
 • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
 • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
 • 2024.10.02JOBVERSE Állásbörze Állásbörze nem csupán egy esemény, hanem egy lehetőség, ahol céged kiemelkedhet a tömegből és személyesen találkozhatsz a legígéretesebb jelentkezőkkel. info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Munkaviszonyba kell venni az ételfutárt vagy a taxist?

A platform alapú munkavégzés az elmúlt években egyre jelentősebbé vált, legyen szó akár az ételkiszállítást, vagy a taxis szolgáltatást... Teljes cikk

Felvehetem-e titokban az üzleti tárgyaláson elhangzottakat?

A technológia fejlődésével egyre könnyebbé válik bármilyen beszélgetés rögzítése. Ma már egy okostelefonnal bárki könnyedén felvehet üzleti... Teljes cikk

Megbízási szerződés vagy munkaszerződés? Megbízási jogviszony vagy munkaviszony? - így lehet eldönteni

A legtöbb vállalkozásnál a dolgozók főként munkaviszonyban állnak. Kérdésként merül fel, hogy bizonyos munkavégzésre irányuló tevékenységeket... Teljes cikk