Megjelent: 10 éve

Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén

A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor, illetve megszűnésekor munkakörét az erre előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakör-átadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles megfelelően biztosítani. A felmondási idő legalább harminc nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg. Ez főszabály, vagyis ettől érvényesen eltérni nem lehet. A felmondási idő felének letöltése alól a munkavállalót fel kell menteni, de a munkáltató egyéni döntése alapján a felmondási idő teljes egésze alól is felmentheti a munkavállalót.

A munkaviszony megszüntetésekor, illetve megszűnésekor a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. Rendes felmondás esetén a munkáltató legkésőbb az utolsó munkában töltött napon köteles kiadni az igazolásokat és kifizetni a munkabért. Ha a munkaviszony próbaidő alatt azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással, azonnali hatályú közös megegyezéssel szűnt meg, akkor a munkáltató legkésőbb a jognyilatkozat közlésétől, illetve a megállapodás megkötésétől számított harmadik munkanapon köteles a kifizetésről és az igazolások kiadásáról gondoskodni.

Amennyiben a munkavállaló rendes felmondása esetén, a felmondási idő alatt munkaviszonyának megszüntetését a munkavégzés alóli felmentése előtti időpontra kéri, a munkáltató köteles a munkaviszonyt a munkavállaló által megjelölt időpontban megszüntetni, és ugyancsak három munkanapon belül a kifizetésről és az igazolások kiadásáról gondoskodni.

A munkáltatónak a munkaviszony megszüntetésekor, megszűnésekor a munkavállaló részére olyan meghatározott tartalmú igazolást kell kiállítania, amely tartalmazza a munkavállaló személyi adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap), a munkavállaló TAJ számát, a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamát, a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultját, a munkavállaló által a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát, és a munkavállaló emelt összegű végkielégítésben való részesülését.

A munkáltató köteles igazolni azt is, ha a munkavállaló munkabérét tartozás nem terheli. Az igazolásnak tartalmaznia kell továbbá a munkavállaló pénztártag által választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét, bankszámlaszámát. Ha a tagságra kötelezett pályakezdő munkavállaló nem választott pénztárat, ezt a tényt jelezni kell, és meg kell jelölni az illetékes területi pénztár megnevezését, címét.

A munkavállaló kérelmére munkaviszonyának megszüntetésekor, megszűnésekor, illetve az ezt követő egy éven belül a munkáltató köteles működési bizonyítványt adni. A működési bizonyítványnak tartalmaznia kell a munkáltatónál a munkavállaló által betöltött munkakört, a munkavállaló munkájának értékelését. A munkáltató azonban ezen körülményekről csak a munkavállaló kifejezett kérésére adhat tájékoztatást.

Amennyiben a munkavállaló munkaviszonyát nem a törvényben előírtak szerint szünteti meg, köteles a munkáltató számára a rá irányadó felmondási időre járó átlagkeresetének megfelelő összeget megfizetni. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése kizárólag azért jogellenes, mert a felmondási idő egy részét nem tölti le, megtérítési kötelezettsége a le nem töltött idővel arányos.
  • 2020.03.207 Skills for Assertiveness_Egy napos nyelvi tréning A tréning nap 100%-ban gyakorlati feladatokra és a tapasztalati tanulásra épül. Egyedülálló alkalom, hogy az idegen nyelvi tudást felszínre hozzuk, gyakoroljuk, hasznos panel kifejezéseket rögzítsünk a folyékony és magabiztos megszólaláshoz Részletek Jegyek
  • 2020.03.31Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Így járjon el, ha jönnek a munkaügyi ellenőrök

A hatósági ellenőrzéseken évek óta a munkáltatók közel 80%-a elbukik. Ennek egyik oka a jogszabályok ismeretének a hiánya, de a... Teljes cikk

Siralmas a munkajogi felkészültség

Alapszintű munkajogi képzésnek helye lenne a szakképzésben és a felsőoktatásban is, hiszen az iskolából kikerülőkből biztosan munkavállalók és... Teljes cikk

A leggyakoribb hibák a munkajogi adminisztrációban

Szabadságok kezelése, a munkaidő nyilvántartása, munkaszerződések aktualizáslása. Bár azt gondolnánk, hogy ezek a mindennapi dolgok flottul mennek a... Teljes cikk