kapubanner for mobile
Szerző: Filius Ágnes
Megjelent: 9 éve

Elmondjuk-e az állásinterjún, hogy kiugróan magas az IQ-nk?

Magyarországon nagyon ismert, és elismert márkanévvé vált a Mensa HungaIQa, köszönhetően Balanyi Bibiánának, aki 9 évig vezette ezt a civil szervezetet. A magyar nonprofit szervezetben végzett, színvonalas munkáját követően előbb a fejlesztési igazgatói pozíciót, majd egészen egyedülálló módon a nemzetközi elnöki posztot is elnyerte. A fiatal, motivált vezető szereti, és várja a feladatait, de ugyanakkor a nagyon okos emberekkel való nem kifejezetten pozitív, hazai bánásmódot is érzékeli. „Esélyt szeretnénk kérni a munkaerő-piaci jelenléthez mi is”- foglalta össze a HR Portálnak az egyik legfontosabb törekvését Balanyi Bibiána.

A Mensa nevű nemzetközi egyesületet 1946-ban alapítottak Angliában, és ma több mint százharmincezer tagja van a világ mintegy hetvenöt országában. Magyarországi szervezete a Mensa HungarIQa. A szervezet célja, hogy összefogja a magas intelligenciájú embereket, tekintet nélkül korukra, nemükre, származásukra vagy társadalmi helyzetükre. Egyetlen tagsági kritériuma az emberek két százalékára jellemző intelligenciaszint elérése valamely, általuk validnak tekintett teszten. Ez a 130-as IQ-szint feletti tartományt jelenti.

Az alapítók azért választották szervezetük elnevezésére a latin „asztal” nevet, mert ezzel is azt szerették volna kifejezni, hogy az intelligens embereket kerek asztalhoz kell ültetni, hogy ott egyenlő partnerekként, az emberiség javára fordíthassák a bennük rejlő képességeket. A Mensába az kérheti a felvételét, aki szeret hasonszőrűekkel lenni. Akinek inspiráló az, ha a szabadidejét, a hobbitevékenységeit olyanokkal együtt végezheti, akik hozzá hasonlóak, azaz a népesség 98 százalékánál okosabbak.

Megújulást várnak a fiatal, kelet-európai elnöktől a tagok
A mára 46 országban jelen levő Mensa nemzetközi elnöki pozíciója két évre szól, és a tagok demokratikusan választják. Mindenki rendelkezik egy szavazattal, amit a számára szimpatikus jelöltre ad le. Nincs ugyan pénz – a tagsági díjakból befolyó bevételen kívül – és hatalommal se bír a szervezet, mégis fontos az a vezetői pozíció, amelyet – nagy meglepetésre – Balanyi Bibiána nyert el idén júliusban.

Balanyi Bibiána
„Sok mindenre szükség van ahhoz, hogy valaki jelöltethesse magát erre a pozícióra” – emlékszik vissza Balanyi Bibiána. Először is, jól kell tudni angolul, mivel ez a szervezet kommunikációs nyelve. Ezen kívül legalább a saját, de több más országból jövő tagság támogatása is szükséges ahhoz, hogy komoly jelölt válhasson valakiből. A százezres tagság közel kétharmada az Amerikai Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában él, ezért a más országokból érkező jelölt eleve hátránnyal indul. „Egy angol nyelvterületekről induló jelölt egy pillanat alatt össze tud szedni több ezer támogató szavazatot.” – mondja a vezető. Ezért is kellett nagyon szerencsés csillagzat ahhoz, hogy Balanyi Bibiánát megválassza a Mensa tagsága a nemzetközi elnöki pozícióra.

Bibiána élt már külföldön, és kis országból érkezőként jobban megérti a kulturális, helyi társadalmi különbségeket, érzékenyebben reagál rájuk. „Máshogy közelítek magyarként egy brazil, vagy koreai mensás problémájához, mint mondjuk egy amerikai. Máshogy fordulok egy hierarchikus társadalom tagjaihoz, például a japánokhoz, és máshogy a lapos társadalmi struktúrában élőkhöz, a svédekhez. Ezt számos, kisebb országban élő tag látta előnynek.”

Valószínűleg azt is pozitívan fogadta a tagság, hogy egy fiatal jelentkezett a megmérettetésre. Eddig ugyanis főleg idősebbek töltötték be a nemzetközi elnöki pozíciót. „A fiatalok számára vonzóbbá szeretném tenni a Mensát, többek között ezt ígértem a bemutatkozó anyagomban, kiemelve, hogy a mostani, hagyományokon nyugvó, ám a technológia szempontjából kicsit lemaradt Mensában nagyobb szerephez kell jutnia például a szociális médiának”- mondja az újdonsült elnök.

Ami még Balanyi Bibiána felé lökte a mérleget, az a 9 éves magyar elnöki időszakban elért eredménye volt. Ez idő alatt bebizonyította, hogyan is kell egy nemzeti Mensát létrehozni, fejleszteni, a taglétszámot növelni. Emellett 2 cikluson át, összesen 4 évig volt nemzetközi fejlesztési igazgató, és ebben a szerepkörben is nagyon jó eredményeket mutatott. Ez az igazgató felel a Mensa létrehozásáért új országokban, illetve a már meglévő szervezetek fejlesztéséért. Míg a korábbi fejlesztési igazgatók regnálása alatt jó, ha 1-2 ilyen előrelépés történt, addig Bibiána idejében 13 ország ugrott fejlettségi szintet.

Végül, négy jelölt közül Bibiána pont a már regnáló, amerikai elnököt győzte le, és aratott sikert. „Külön boldogság a számomra, hogy 35 országból érkezett szavazat rám, és ezek felében én álltam az első helyen”- emlékszik vissza ma is boldogan az újdonsült vezető.

Nem egy fizetett állásról van szó!

Bibiána arca, neve ismert a magyar közbeszédben. Sokszor, sokat beszélt a magyar, illetve a nemzetközi Mensáról, és ez alapján többekben alakulhatott ki az a kép, hogy az ilyen sok munkával, nagy erőfeszítéssel végigvitt munka csak hivatásként űzhető. Azonban, a bámulatos motiváltsága ellenére, Bibiána a munkáját ellentételezés nélkül végzi, önkéntesen. És, rajta kívül a nemzetközi, és a hazai pozíciókat betöltő kollégái is mind a szabadidejükből, illetve a pihenésükből csípnek le azért, hogy közösséget építsenek a magas intelligencia-hányadossal bíró emberek számára.

Azt, hogy konkrétan mit is jelent a napi, nemzetközi elnökségi munka, Balanyi Bibiána még pontosan nem tudja meghatározni, hiszen alig pár hete tölti be a funkciót. Készül az őszi, szerbiai nemzetközi Mensa találkozóra, ahol a nemzeti elnökök tartják meg éves konferenciájukat, túl van az első személyes elnökségi ülésen - a beszélgetés előtti napon érkezett haza Berlinből -, illetve szeretné majd a nemzetközi honlapot is megújítani. De ezek szépen lassan, egymás után elintézendő ügyek.

Buszvezető, pornószínész és szobafestő is van a tagok között

Mindezeket a tevékenységeket azért képes Balanyi Bibiána összehangolni, mert a privát „pénzkereső” foglalkozását, a fordítást, szabadúszóként végzi. Kétszer 9 hónapot ugyan az Európai Unió Tanácsának a kötelékében, kötött munkarendben töltött, de igazából, mióta elvégezte az egyetemet, folyamatosan vállalkozóként dolgozik.

A Mensa tagjai között mindenféle foglalkozású ember megtalálható. „A tagjaink nagyon színes foglalkozási palettát vonultatnak fel. Legtöbben a számítógépes szakemberek, mérnökök, közgazdászok, tanárok és diákok közül kerülnek ki. De van köztünk szobafestő, pilóta, aerobikoktató, grafológus, számvevő, jogász, zenetanár, polgármester, labdarúgó-menedzser, társastánctanár, felszolgáló, világosító, tűzszerész, recepciós, rendőrtiszt, patkolókovács, lóverseny-kocsihajtó, gyémántcsiszoló, grafológus, buszvezető, kiképzőtiszt, adótanácsadó, repülőgép-szerelő, krupié, gumijavító szakmunkás, masiniszta, becsüs vagy éppen pornószínész is”- sorolja Balanyi Bibiána.

Ők többnyire szintén vagy vállalkozóként, vagy kötetlen munkarendben, részmunkában, távmunkában dolgoznak. „Nincs erre kimondott felmérésünk, csak a saját, évtizedes tapasztalatom mondatja velem, hogy a magas intelligenciájú emberek nehezebben tűrik az erős hierarchiát, a fix munkaidőt, a nagyon kötött kereteket.”

A magas IQ a szakember szerint egyben rugalmas gondolkodást, és fejlett problémamegoldást is jelent, ami sok esetben segít a váratlan helyzetek megoldásában. Ez pedig a vállalkozói lét során mindennap felmerül.

Egyébként, szintén nem kutatásokra, csak a hétköznapi élet tapasztalataira hagyatkozva állapítható meg, hogy átlagos (85-115 közé eső) IQ-szint nélkül a vállalati szférában szellemi munkakör nehezen tölthető be mentor segítsége nélkül.

Azonban azt is kell látni, hogy a lazább feltételekhez, és ezen belül is főleg a vállalkozói léthez nem elegendő feltétel a magas IQ. A személyiségnek nagyon sok vetülete van, amelynek segítenie kell abban az egyént, hogy a biztonság elé helyezze a szabadságát.

Okos emberként a munkaerőpiacon

Bár Bibiána szinte mindig vállalkozóként dolgozott, de ő is járt állásinterjúkon. És eléggé rossz tapasztalatokat szerzett. Az arca, a neve elég ismert, ezért ma már nehéz a számára azt megkülönböztetni, miért nem járt sikerrel: azért, mert nem akartak az adott pozícióra „híres” embert, vagy Mensa-elnököt magas IQ-val, vagy mégsem volt meg a megfelelő kompetenciája a pozíciókhoz. Vagy pedig, egész egyszerűen már le volt osztva minden lap, de azért még, mint egy „cirkuszi látványosságot” behívták elbeszélgetésre.

Pont a magas IQ-jú emberek munkaerő-piaci megpróbáltatásainak csökkentése volt a cél azzal a kezdeményezéssel, amelyet tavaly hirdetett meg először a Mensa magyarországi szervezete, a Mensa HungarIQa. Ennek keretében a vállalatok „Az év intelligens vállalata” címért versengenek oly módon, hogy a megmérettetésbe benevezett munkavállalóik össz-IQ-értéke számít a teljesítményben. „Ha kiderül, hogy vezetői, szakértői pozíciókban olyan emberek ülnek, akik akár Mensa tagok is lehetnének, és a beosztotti szinten is sok a kiváló intelligenciájú ember, akkor rögtön kiderül, hogy nem ördögtől való a magas intelligencia egy vállalatnál, és mennyi hozzáadott értéket képesek ezek a bizonyos szempontból kissé furcsa emberek teremteni”- mondja. Szerencsére, a jó tendencia már látható. Idén kétszer annyi vállalat jelentkezett, mint tavaly.

A többi Mensa-tagtól kapta a vezető azt a visszajelzést, miszerint sok esetben előny, de még többször hátrány az, ha valaki beleírja az önéletrajzába, hogy a szervezet tagja. „Sok a féltékenység, és az előítélet a magas IQ-jú emberek tekintetében”- mondja. Előfordult az is, hogy – a vállalat kárára - nem a legrátermettebb embert vették fel az adott pozícióra, csak azért, mert feltételeztek róla egy csomó, nem valós dolgot. De az is előfordult, hogy amikor már valaki a képességeiről „jótékonyan” hallgatva a kapukon belülre került, és egy adott problémánál kiderült, hogy magas az IQ-ja, akkor ezt, abban a helyzetben örömmel fogadták a vállalatnál. Szerencsére azért arra is akad példa, hogy valakit kifejezetten az IQ-ja miatt választanak ki. De ez a ritkább, sajnos.

Az tenne jót a nagyon intelligens emberek munkaerő-piaci helyzetének, ha a HR-esek félretennék az előítéleteket, és inkább a helyzet jó oldalát, a konstruktív problémamegoldót látnák a kimagasló intelligenciájú emberben, aki a legnehezebb helyzeteket is „IQ-ból” megoldja.
  • 2024.04.30NewLeadership – Vezetői eszköztár bővítése Önmaguk fejlesztését is fontosnak tartó középvezetőknek, frissen kinevezett döntéshozóknak szóló komplex és intenzív vezetőfejlesztő program sok gyakorlattal. Különlegessége, hogy a résztvevők átgondolhatják és megoszthatják egymással aktuális kihívásaikat és még a kritikus vezetői helyzetek megoldásáról is tanulhatnak egymás jó gyakorlatából is!info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.02Munkaviszony létesítése és megszűntetése – Dr. Berke Gyula Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerni.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Egy jól működő csapat titka – Vezetői reziliencia fejlesztése A vezetői reziliencia fejlesztése képzésünk arra világít rá, hogyan lehet úgy tekinteni a tényekre, hogy relativizáljuk őket, kezelhető megvilágításba helyezzük a nehézségeket és igyekezzünk megőrizni a racionalitásunkat, hogy ebben a nehéz helyzetben is fejlődni tudjon a csapatunk. Segítve a csapattagoknak abban, hogy a problémalátásukat a megoldás keresés fókusza váltsa fel és megváltozzon az interakcióik minősége.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Munkaidő, pihenőidő – Dr. Takács Gábor Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerniinfo button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Az X generációsok tudják: ha nem tanulsz, véged - avagy miért jó megtartani a középkorú munkavállalót?

Nincsenek könnyű helyzetben manapság az X generációs (jellemzően 1960 és 1979 között született) munkavállalók. Könnyen kerülhetnek... Teljes cikk

Az év eleje a felmondások ideje?

Az év elején történő felmondások aránya bár változó lehet, azonban sok cégnél ebben az időszakban, az év végi bónuszok kifizetését követően... Teljes cikk

Menni vagy maradni? Váltási dilemmák év elején

Hiába gondolkodik a munkavállalók közel fele munkahelyváltáson, Szemán Zoltán karrier-tanácsadó szerint ez inkább a vágyat fejezi ki, nem a... Teljes cikk