Szerző: Kovács Zita
Megjelent: 7 éve

Jó buli a zöldítés a cégeknél

A KÖVET Egyesület Zöld Iroda Programja iránt élénk az érdeklődés a vállalatok és az intézmények részéről. Folyamatosan fordulnak hozzájuk olyan irodák, amelyek még "gyerekcipőben" járnak az irodazöldítés terén, valamint olyan szervezetek is, amelyek már rutinszerűen működtetnek bizonyos elemeket - leggyakrabban a szelektív hulladékgyűjtés, környezetbarát papírtermékek használata, energiatakarékosság -, de szeretnének magasabb szintre lépni a vállalati, irodai környezetvédelem területén és ebben aktív szerepet szánnak munkatársaiknak is - tudta meg a HR Portal Halmavánszki Rita projektvezetőtől.

HR-szempontjai is vannak a zöldítésnek

A szakember hangsúlyozta: a program az irodai működés, az "infrastruktúra" zöldítése mellett egyértelműen az iroda emberbarát szempontjaira helyezi a hangsúlyt. A munkatársak azonosulni tudnak a zöld iroda eszméjével, megtanulják értelmezni a környezeti felelősség kérdését a saját munkakörükre vonatkozóan, megismerik a fogyasztói döntések súlyát, a környezetbarát megoldásokat és alternatívákat. Ez a fajta tudatformálás alkalmas arra, hogy a korábban már rögzült szokásokon változtassanak a munkatársak, és plusz teher helyett napi rutinná váljon a környezetvédelem. Az iroda közös zöldítése minden esetben összekovácsolja az egyes csapatokat, valamint segít megismerkedni a más részlegeken, osztályokon dolgozókkal, ami hosszútávon hatásosabb csapatmunkát eredményez.

Az idei Zöld Iroda Versenyen díjat nyert Tchibo Budapest Kft. szerint a költségcsökkentésen, megtakarítások elérésén túl, a Zöld Iroda kialakítása egy átfogó program keretén belül azért volt fontos, hogy az irodai dolgozók is hozzátehessenek cégük egyik alapvető értékéhez és ezáltal is erősítsék céges kultúrájukat.

Egyre több a környezettudatos cég

Irodabérlői és beruházói oldalról is egyre fontosabb szempont a fenntarthatóság - számolt be tapasztalatáról Halmavánszki Rita. Mint tudatta, számos környezetbarát irodaház épült, szerzett LEED, BREEAM minősítést az utóbbi években. Az energiatakarékos irodaházak között vannak olyanok, amelyek megújuló energiaforrásokat használva működnek. Elsők között volt például a Telenor, amelynek törökbálinti irodaházát geotermikus szivattyúval hűtik és fűtik és napkollektor biztosítja a meleg vizet. A legújabb zöld irodaépületek egyike a nemrégiben átadott Green House LEED Platina minősítést kapott hazánkban először. Pénzügyi okok miatt a kkv szektorban ritkább, hogy kifejezetten zöld irodaházat építenének, de van erre is példa. A Tonic Reklámügynökség saját irodaházát geotermikus energiával fűti. A KÖVET Zöld Iroda Versenyén 2009-ben az Év Legzöldebb irodája díjat kapta a cég. Az egyesület Zöld Iroda Programja elsősorban nem az infrastruktúrára, az épületre koncentrál, hanem a tudatformálásra. Erre a kis és nagyvállalatok egyaránt nyitottak.

Teret engednek a kreativitásnak

A Zöld Iroda Versenyt idén is megrendezték. A versengő irodai csapatok idén túlléptek a szokásos rutinmegoldásokon és számos eredeti ötlettel rukkoltak elő. Volt olyan szervezet, amely zöld paparazzi kommandót hirdetett, ahol a munkatársak a jó gyakorlatokról küldhettek be fényképeket. Mások "Ne nyomtass napot!" szerveztek, üzletkötőiket oktatták a környezettudatos vezetés fortélyaira, vagy éppen "kukavizitek" során ellenőrizték, hogy jól működik-e az irodai szelektív hulladékgyűjtési rendszer. Olyan versenyző is akadt, aki "Ki tud többet fogyni?" kampányt hirdetett munkatársai körében a verseny során.

Meggyőzik a dolgozókat

A Tchibótól megtudtuk, azért döntöttek idén arról, hogy indulnak a versenyen, mert elkötelezettek a fenntartható fejlődés mellett és tisztában vannak fokozott felelősségükkel. Arra törekszenek, hogy termékeiket mind ökológiai, mind társadalmi szempontból kifogástalan feltételek között állítsák elő. Ezt a szemléletet szerették volna erősíteni budaörsi irodájuk munkatársai körében is, és bebizonyítani, hogy az irodai munka tudatosabb végzésével nagyon sokat lehet tenni a környezetért, hozzájárulhatnak céges kultúrájuk erősítéséhez és a fenntartható jövő eléréséhez. Természetesen HR-szempontból is volt jelentősége a versenyen való indulásnak. Cégük vállalati felelősségvállalás és fenntarthatóság iránti elkötelezettsége már ismert a munkatársaik körében. A Zöld Iroda projekt segítette őket abban, hogy kézzelfoghatóvá tegyék a felelősségvállalás és fenntartható fejlődés témakörét a dolgozóik számára. A projekt kapcsán részévé válhattak a vállalat célkitűzésének, tudatosította bennük azt, hogy a fenntartható fejlődésért ők is tudnak tenni, nemcsak közvetlen irodai környezetükben, hanem otthonaikban is. Ezzel pedig tovább formálhatták munkatársaink szemléletmódját.

Arra a kérdésre, hogy minek köszönhetik az idei díjat, azt a választ kaptuk: nagyon precíz akciótervet és kommunikációs tervet dolgoztak ki a programhoz, tulajdonképpen a 0. akciójuk a projekt megalapozása volt. Saját arculatot alakítottak ki a Tchibo Zöld Irodának, logóval, mikrosite-tal, különböző kommunikációs sablonokkal. Nagyon tudatosan és alaposan mérték fel a kiindulási helyzetet és olyan akciókat terveztek, ami minden munkatársat megmozgat. A tervük megvalósulását folyamatosan figyelemmel követték, ahol kellett, rugalmasan változtattak rajta, de következetesen végighaladtak programjuk minden egyes elemén, és ez a következetes munka megfelelő kommunikációval támogatva nagyon sikeresnek bizonyult. Olyannyira sikeresnek, hogy a kitűzött célokon felül is tudtak eredményeket elérni. Mindezt egy 5 fős Zöld Csapat irányításával, az elkötelezett felső vezetésük támogatásával, valamint szinte az összes munkatársunk bekapcsolódásával érték el.

Motiválóak lehetnek a zöld játékok

Mint hangsúlyozták, büszkék a munkatársaikra. A programot, mint minden új törekvést, eleinte nehezen fogadták, de átlendülve a kezdeti nehézségeken, egyre aktívabbá váltak kollégáik. Közösen alakították ki a Zöld Sarkot; sokan jöttek el a külsős szakértők által megtartott szakmai előadásaikra; a zöld pecsétgyűjtő játékuk pedig még jobban motiválta munkatársaikat, egészséges versenyt generálva. Ennek köszönhetően a Zöld Csapat is rengeteg új ötletet, inspirációt kapott, és sikerült akciótervüket felülmúlni.

Nagyon tudatosan és alaposan mérték fel a kiindulási helyzetet és olyan akciókat terveztek, amely minden munkatársat megmozgat. (Gyümölcsnapok, külsős szakértők által tartott előadások, zöld sarok kialakítása közösen, Ne nyomtass Nap!, Közlekedj Tudatosan Nap, TeleKocsi népszerűsítése stb.) Kiegészítették a már meglévő szelektív hulladékgyűjtő szigeteiket, beszereztek takarékosságot elősegítő berendezéseket, és már jövőbeli akciókat is kitűztek. Programjuk során folyamatosan szolgáltattak a munkatársaiknak színes tájékoztató anyagokat, kérdőívekkel követték a véleményüket, melyek ismeretében alakíthatták az akcióikat. Informálisan is beszélgettek a "zöldülésükről", valamint pecsétgyűjtő játékukkal motiválták a kollégáikat zöld cselekedetekre - ami nagy sikert aratott. Nagyon sikeres volt a Ne Nyomtass Napuk is, melyen 23 százalékkal csökkentették a papírfelhasználásukat.

Az otthonukban is zöldítenek a dolgozók

Az Unilevernél a fenntarthatóság szemlélete szintén nem új keletű, ennek egyik bizonyítéka, hogy vállalat idén is megőrizte (14 éve folyamatosan) első helyét a Dow Jones Fenntarthatósági Indexén (Dow Jones Sustainability Index - DJSI) az élelmiszergyártók kategóriájában. 2010 újabb mérföldkő volt az Unilever életében, a fenntarthatóságot ugyanis üzleti stratégiájuk központjába helyezték. Az Unilever Fenntarthatósági Terve 60 időhöz kötött vállalást tartalmaz, melyeknek 2020-ig teljesülniük kell. A vállalások szerves része a Green Office program is, amit szintén 2010-ben az irodai energiafelhasználás csökkentése érdekében hoztak létre. A program révén dolgozóik a Fenntarthatósági Tervet jobban megismerik, és a gyakorlatban is alkalmazzák. Tapasztalják ugyanis, hogy a fenntarthatóságra épülő szemléletmód egyre inkább beépül dolgozóik mindennapjaiba és az otthonukba is elviszik a jó ötleteket. A Zöld Iroda versenyen való részvétellel új lendületet kívántak adni Green Office programjuknak.

Az Unilevernél úgy gondolják, hogy a díjat azért kaphatták meg idén, mert valós problémára találtak valós megoldást. Az Unilever Magyarország Kft. budapesti központjában több mint 300 munkavállaló végez elsősorban számítógépes munkát. Az iroda átalakításának és a szemléletformáló felhívásoknak köszönhetően éves szinten 4 tonnával kevesebb kommunális hulladék keletkezik, az irodai papír felhasználása 36 százalékkal csökkent, a villamosenergia-felhasználás 35 százalékkal, a gázfelhasználás 50 százalékkal, az energiafelhasználásból eredő CO2-kibocsátás pedig 42 százalékkal lett kevesebb három hónap alatt (vizsgált időszak: 2013 első negyedév).

A Zöld Iroda csapat számos új önkéntessel bővült 2013-ban. Az önkéntesek az ötletek kitalálása és az operatív lépések mellett abban is segítettek, hogy a programról a vállalat minden dolgozója értesüljön.

Papír kéztörlő helyett kézszárító

Pályázatukban a papírfelhasználás csökkentését és a szelektív hulladékgyűjtés reformját tűzték ki célul. A Zöld Iroda Verseny 2013-ban egybeesett a vállalat központi irodájának átalakításával. Az átépítés során fontos szempont volt, hogy a változások illeszkedjenek a már említett Green Office programhoz. Munkatársaik jelezték, hogy nem mindig tudják pontosan eldönteni, melyik gyűjtőbe kell elhelyezni a hulladékot. Éppen ezért olyan új szelektív hulladékgyűjtő szigeteket hoztak létre, amelyek figyelemfelkeltőek és informatívak. Ezzel a lépéssel szeretnék elérni, hogy minden szemét a megfelelő helyre kerüljön, és tovább növekedjen az újrahasznosítható hulladék aránya. Az egyedi hulladékgyűjtőket csak a tárgyalókban hagytuk meg. A korábban használt 14 db ballonos vízadagoló gépet lecserélték a konyhákban és a konferenciateremben 6 hálózati vízadagolóra. Így közvetve tudják csökkenteni a CO2-kibocsátásból eredő levegőszennyezést, hiszen már nincs szükség ballonos vízszállításra heti rendszerességgel. Emellett három nagyméretű kávéautomatát visszaadta az üzemeltetőnek. Minden mosdóban a papír kéztörlők helyett alacsony fogyasztású gyors kézszárító berendezéseket telepítettek. Becslésük szerint ez éves szinten közel 4 tonnával kevesebb kommunális hulladékot jelent. "Nyomtass okosan" programjuk keretein belül buzdították a munkatársakat a PIN kódos nyomtatás használatára. Részletes oktatóanyagot készítettek, és személyesen is segítettek a beállításokban. Az irodai költözés után megszüntették az egyedi hulladékgyűjtőket. Ezért cserébe minden kolléga egy csíráztató tálat és egy csomag csíramagot kapott, amivel zöld pontot tud varázsolni az asztalára. Másik hagyományuk a SHE naptár (Safety, Health, Environment). Biztonság, egészség, környezetvédelem témakörben pályázatot írtak ki dolgozóik gyerekeinek, és a beküldött összes rajzból állítanak össze egy praktikus jegyzetfüzetet. Nemcsak a gyerekek várják évről évre a pályázatot, hanem kollégáik is az újrapapírból készült füzetet. Kollégáik közül sokan a szelektív hulladékgyűjtés, használt elem gyűjtés, palackprés használatának ötletét és eszközeit ma már otthonunkban is használják, és adják tovább iskolákba, óvodákba.

Segítenek a zöldülésben

A KÖVET Egyesület projektvezetője elmondta: amennyiben egy cég környezetbarát szempontok szerint szeretné átalakítani irodája működését, javasolják, hogy kérjen személyes konzultációt a szakértőiktől, amely során felmérik, hogy az adott irodában milyen irányban érdemes hozzákezdeni a fejlesztéshez, majd szervezetre szabott megoldásokat dolgoznak ki közösen. Emellett bárki meríthet új ötleteket irodája zöldítéséhez a www.zoldiroda.hu oldalról, barangolhat a Virtuális Zöld Irodaházban, felmérheti és számszerűsítheti környezeti teljesítményét az Ellenőrző Lista és az Irodai Ökolábnyom kalkulátor segítségével.

A vállalatok leggyakrabban az irodai működés egy-egy területét érintő kérdésekkel fordulnak hozzájuk, például hogyan vonják be munkatársaikat, mi a hatékony szelektálás kulcsa, hogyan lehet zöldebb az irodai beszerzés, hogyan csökkenthető a szervezet CO2-kibocsátása, esetleg ökológiai lábnyoma. Természetesen elengedhetetlen, hogy ezeket a témákat alaposan körüljárják és megkeressék a legjobb megoldásokat, de minden esetben nélkülözhetetlen a zöld iroda működését biztosító rendszer kialakítása, amely magában foglalja a zöld csapatot, a vezetőség elkötelezettségét, stratégiát, részletes programtervet célkitűzésekkel, időközönkénti felülvizsgálatot és az újratervezést is.

A Tetra Pak programjáról korábbi cikkünkben olvashat.
  • 2020.10.22 HR folyamatok/HR kommunikáció/Változásmenedzsment A képzésen összefoglaljuk és rendszerbe helyezzük a HR folyamatokat, megismerkedünk a HR kommunikáció szerepével és témaköreivel, valamint megtudjuk, mit jelent a változásmenedzsment. Kiknek ajánljuk? A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének fejleszteni a belső kommunikáción, illetve a változások menedzselését hatékonyabbá szeretnék tenni. Részletek Jegyek
  • 2020.11.17Toborzás a LinkedIn-en és a Facebook-on - ONLINE A Toborzás a LinkedIn-en és a Facebookon 1 napos workshopon délelőtt kérdést kaphat LinkenInnel kapcsolatos kérdéseire, szó lesz továbbá a vállalati oldal fontos elemeiről, karrieroldalról és oldal-analitikákról. Délután példákkal színesítve ismerkedhet meg a kampánykezeléssel, kapcsolati háló felépítésének kérdéseivel és egyéb, Facebookkal kapcsolatos funkcióval. Részletek Jegyek
  • 2020.11.23Művezető képzés A művezetők szakmai továbbképzése a vezetői feladataik eredményes és hatékony ellátására. A résztvevők vezetői, problémamegoldási és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül. Részletek Jegyek
  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Koronavírusos a gyermekem osztálytársa. A családunk is karanténba kerül?

Az iskolákba, óvodákba október 1-től csak hőmérséklet-ellenőrzés után lehet belépni, légúti tünetekkel (köhögés, orrfolyás, stb.),... Teljes cikk

Extra pihenőidőt kérnek a kereskedelmi alkalmazottak a maszk miatt

Minden maszkban töltött 2 óra után a munkaidő részeként 10 perc szünetet kér a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) az általuk képviselt... Teljes cikk

A járványhelyzet hatásai az orvoshiányra a magyar magánegészségügyben

A magyarországi orvoshelyzet már évek óta a munkaerőpiac egyik legégetőbb kérdésének tekinthető. Teljes cikk