Megjelent: 3 éve

Lombikbébi vagy munkahely?

A gyermekvállalás érdekében sajnos egyre többen kényszerülnek arra, hogy a mesterséges megtermékenyítés valamely típusú programjában részt vegyenek, amely mindkét leendő szülő esetében sok orvosi vizsgálatot és időráfordítást igényel. De mit szól ehhez a munkáltató? A téma ismertetésében dr. Kálmán Tímea, a CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda jogásza lesz a segítségünkre.

A stressz, a rohanó élet, az egészségtelen életmód vagy éppen a kevés mozgás eredménye lehet az, hogy sajnos egyre több pár ütközik nehézségekbe a gyermekvállalásnál. Így szükségessé válhat eleinte csak a rutinszerű, majd - amennyiben szükséges - komolyabb egészségügyi vizsgálatok, eljárások elvégzése. Végül pedig indokolt lehet a „mesterséges beültetés”, esetleg „lombikbébi programban”, vagyis emberi reprodukciós eljárásban való részvétel. Köztudott, hogy az egészségügyi intézményekben a pácienseket túlnyomó részt napközben, vagyis munkaidőben tudják fogadni orvosaik. Felmerülhet a kérdés, hogy a munkáltató meddig tűri munkavállalója sorozatos távollétét, e tekintetben mikor és milyen intézkedéseket tehet, a munkavállaló pedig részesülhet-e bármilyen védelemben.

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy támogatja a gyermekvállalást, illetve külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, valamint a nőket. Ennek megfelelően a jogalkotó külön intézkedésekkel is igyekszik védeni és biztosítani a speciális vagy kiszolgáltatott helyzetben lévőket.

„Gyakran előfordul, hogy a speciális helyzetben lévő munkavállalók elhallgatják a gyermekvállalással kapcsolatos nehézségeiket. Ennek oka az lehet, hogy nincsenek tisztában vonatkozó szabályozásokkal, vagy esetleg tartanak munkáltatójuktól. A gyermekvállalás kényes és intim téma, amelyet a munkavállaló nem szívesen oszt meg mással, főként nem a felettesével, mert fél a következményektől. Esetleg attól tart, hogy a felettese nem engedi el a vizsgálatokra, nem örül a döntésének.” - mondja dr. Kálmán Tímea.

Munkajogi védelem

A munka törvénykönyve a munkavállalók egyes csoportjainak meghatározott időre munkajogi védelmet biztosít. Ennek egyik, a jelen témakör szempontjából releváns esete a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb a kezelés megkezdésétől számított hat hónap időtartama, amely alatt a munkáltató nem szüntetheti meg felmondással a munkavállaló munkaviszonyát.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény felsorolja azokat a beavatkozásokat, amelyek reprodukciós eljárásnak minősülnek. Ezek mind olyan beavatkozások, amelyek során beültetésre kerül sor, vagy a megtermékenyülést, illetőleg a megtermékenyíthetőséget, a megtapadást, a fejlődést elősegítő módszer kerül alkalmazásra.

Bármely reprodukciós eljárás feltétele, hogy szülész-nőgyógyász szakorvos által adott szakorvosi javaslat már rendelkezésre álljon. Ennek elsődleges célja az, hogy a szakorvos igazolja, hogy a meddőség egyéb kezelési módszerei eredménytelennek bizonyultak és a tervezett alkalmazandó eljárással orvosilag megalapozott esélye van egészséges gyermek fogamzásának és megszületésének. A reprodukciós eljárásokat részletesen a 30/1998. (VI.24.) NM rendelet szabályozza, amely kifejezetten kimondja, hogy reprodukciós eljáráshoz legalább két egymástól független szakorvosi szakvélemény szükséges, hogy valamelyik félnél, vagy mindkét félnél egészségügyi ok akadályozza a természetes megtermékenyülést.

Nem csak vizsgálatok előzik meg a reprodukciós eljárást, hanem egyéb kezelési módszerek is. Ezek a kezelések és vizsgálatok azonban még nem tartoznak a reprodukciós eljárás fenti rendelt szerinti fogalma alá, hiszen mindezek annak megkezdéséhez szolgálnak feltételül. A női munkavállaló ennek megfelelően ebben az időszakban még nem sorolható be a felmondási tilalommal érintettek csoportjába és ekkor a munka törvénykönyve szerinti legfeljebb hat hónapos munkajogi védelem még nem illeti meg, ugyanis a védelmet a reprodukciós eljárás megkezdésétől kell számolni. Amennyiben az első beültetés nem jár sikerrel és a beültetések ismétlése szükséges, az első kezelés megkezdésétől számítandó a felmondási tilalom.

A munkavállalónak az eljárás megkezdéséről a munkáltatót célszerű tájékoztatnia, ugyanis a munkavállaló a védelemre csak akkor hivatkozhat, ha az eljárásban való részvételről ezen tájékoztatást a munkáltatója részére megtette. A munka törvénykönyvnek szabályai arra is kitérnek, ha a munkavállaló esetleg nem vagy nem időben tájékoztatja a munkáltatóját. Ebben az esetben a felmondás közlését követő munkavállalói tájékoztatástól számított tizenöt napon belül a munkáltató a felmondást írásban visszavonhatja. Azonban erre az utólagos munkavállalói tájékoztatásra határidőt a törvény nem szab. A felek közötti munkaviszony során azonban a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni. Minderre tekintettel, ha az előzetes tájékoztatás nem történik meg, és a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát meg kívánja szüntetni felmondással, úgy a felmondás személyes átadása esetén - amennyiben a munkavállaló a munkaviszonyát fenn kívánja tartani - az átadáskor köteles tájékoztatni a munkáltatót a munkajogi védelem alapjául szolgáló tényről. Ha a felmondás postai úton történik, úgy a kézhezvételtől számítottan - a munkaviszony fenntartása esetére - haladéktalanul köteles tájékoztatni a munkáltatót az eljárásban való részvételről.

A reprodukciós eljárás során azonban azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a férfiak esetében is szükséges bizonyos vizsgálatokon, kezeléseken való részvétel. Azonban a férfiakat ezen eljárásra tekintettel semmilyen munkajogi védelem nem illeti meg.

Munkaidő-kedvezmény

A fentieken túl a reprodukciós eljárásban részt vevő munkavállalót további kedvezmény illeti meg. Ennek alapján a munkáltató a munkavállalót köteles mentesíteni a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége teljesítése alól, amennyiben reprodukciós eljárásban való részvétellel (jellemzően lombikbébi programmal) összefüggően egészségügyi intézményben kezelik. A mentesítés az adott kezelés teljes időtartamára vonatkozik. A munkavállaló természetesen nem köteles tájékoztatni a munkáltatóját az eljárásban való részvételről, azonban a munkaidő-kedvezmény, vagyis a munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesülés csak akkor illeti meg, ha az egészségügyi intézmény által kiadott igazolását a munkáltatójának bemutatja, azaz, amennyiben tájékoztatja a munkáltatót. Fontos, hogy a felmondási tilalommal ellentétben azonban a munkaidő-kedvezmény nem csak hat hónapig illeti meg a munkavállalót, hanem a reprodukciós eljárás teljes időtartamára. E munkaidő-kedvezmény a munkajogi védelemmel ellentétben a férfi és a női munkavállalókat egyaránt megilleti - zárja a CHSH szakértője.


  • 2021.06.14DEKRA Felnőttképzési konferencia A globális képzési piac meghatározó szereplőjeként fontos számunkra, hogy ügyfeleink képzéseinek tervezéséhez és megszervezéséhez a lehető legtöbb támogatást adhassuk. A 2021. január 1-től hatályos, az OKJ-t felváltó új képzési rendszerrel életbelépő új folyamatok minden munkáltatót érintenek, akik munkavállalóik részére képzéseket szerveznek. Hogy segítsük az eligazodást, illetve iránymutatást nyújthassunk az új képzési rendszerrel kapcsolatban, INGYENES webkonferenciát tartunk a témában. Részletek Jegyek
  • 2021.06.19Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
  • 2021.06.23Visszatérés az irodába, de hogyan? Visszacsöppenni az irodai forgatagba kihívásokkal teli feladat, tudatosan megtervezett lépések mentén azonban viszonylag zökkenőmentessé tehetjük a folyamatot. Részletek Jegyek
  • 2021.06.28Minőségellenőr képzés A minőségellenőrök felkészítése a minőségellenőrzési és fejlesztési tevékenységek eredményes elvégzésére. A minőségellenőrzéshez szükséges alapvető ismeretek és módszerek készségszintű elsajátítása, a résztvevők minőségirányítási kompetenciájának fejlesztése. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Jár-e jövedelempótló járadék a nem bejelentett munkásnak?

Közlekedési balesetet szenvedett egy férfi, aki a baleset előtt kőművesként dolgozott, ugyanakkor bejelentett munkahelyet nem tudott igazolni. Vajon... Teljes cikk

Ezekben az esetekben kérhet védettségi igazolványt a munkáltató

Az átoltottság növekedésével és a szolgáltatások újranyitásával a munkáltatók is várják a munkavállalók visszatérését a korábbi... Teljes cikk

Különbséget tehet a munkáltató védett és nem védett kollégák között

Az észszerűség határán belül a munkáltató különbséget tehet védett és nem védett munkavállaló között, például munkaszervezési céllal, ha... Teljes cikk