Megjelent: 6 éve

Sabbatical: a szabadság nélkülözhetetlen íze és ereje

A cikkben felvázoljuk a sabbatical alkalmazásának nemzetközi gyakorlatát, annak előnyeit és esetleges kockázatait. Ismertetjük a hazai viszonyok megismerésére vonatkozó kérdőíves sabbatical-felmérésünk első eredményeit. Bemutatjuk, hogy milyen támogatás szükséges egy jól működő sabbatical-rendszer bevezetéséhez.

Mikor a sabbaticallal („alkotói szabadság”) kapcsolatos beszélgetéseink során megkérdeztük interjúalanyainkat „Mivel töltenék el a következő 3 hónapot, ha szabadon választhatnának?”, akkor az első megdöbbenés és rövid gondolkodás után rendre sorjáztak a válaszok: elutaznék, könyvet írnék, lazítanék, több időt töltenék a családommal és persze olyanok is akadtak, akik azt válaszolták, hogy dolgoznának, de valami mást csinálnának… Egy dologban viszont szinte mindenki egyetértet: egy ilyen „szabadon választott szabadság” gyakorlati megvalósítása a lehetetlen határait súrolja.

Pedig a sabbatical újrafelfedezése, bevezetése és folyamatos terjedése napjaink fejlett üzleti világának mindennapos gyakorlata. Ezzel együtt zajlik a sabbatical fogalmának és alkalmazási területeinek módosulása. Attól kezdve, hogy már a Bibliában is megjelenik („engedjétek a hetedik évben a földet is pihenni”), hagyományosan csak a tanárok, tudósok, a lelkipásztorok éltek/élhettek ezzel a lehetőséggel. Majd következtek a segítő foglalkozásúak, a különböző szervezetek menedzserei és a munkatársai. Alkalmazása napjainkra kiterjedt a profitorientált cégek mellett a non-profit szervezetekre is.

A sikereken felbuzdulva, az elmúlt évtizedben egyre több vállalkozás vezeti be a sabbatical különböző formáit. SAP, Accenture, British Telecom, Intel, Nike, KPMG és még hosszan sorolhatnánk azokat a világhírű vállalatokat, ahol már nem ismeretlen a sabbatical. Azonban nemcsak az óriáscégek alkalmazzák előszeretettel ezt a módszert, hanem fokozatosan teret hódít a kisebb vállalkozások körében is. Az is jelzi a sabbatical növekvő népszerűségét, hogy a gazdasági-üzleti szaksajtó rendszeresen közöl a témával foglalkozó –gyakran személyes példával alátámasztott- cikkeket. (pl. Forbes, Harvard Business, Fortune Magazine, Wall Street Journal)
Gyakran nyilatkoznak a sabbatical előnyeiről, kedvező hatásairól cégtulajdonosok, vállalatvezetők: „Nagyon sokszor azt gondolják, hogy csak az alkalmazottaknak jó, de rengeteg előnye van a cégek számára is. Tehetségesebb, képzettebb, energikusabb emberek jönnek vissza, mint akik elmentek” (Richard Floersch elnökhelyettes, McDonald’s)

Az elmúlt évtizedekben olyan munkaerő-piaci tendenciák jelentek meg, amelyek elősegítik a sabbatical elterjedését:

 • A rugalmasság növekvő szerepe (gyakrabban és könnyebben változtatjuk meg munkahelyeinket, tartunk karrierszünetet)
 • Más típusú „pszichológiai szerződés”-t köt a cég és a munkavállaló (pl. könnyebben áldozzuk fel hosszabb távú karriercéljainkat és csináljuk azt, amit igazán szeretnénk)
 • A sabbatical vonzó a potenciális munkavállalók számára „a szabadidő az új valuta”

  Terjednek a sabbatical módosult (általában rövidített, néhány hetes) formái. Lényeges különbség van ugyanakkor egy nyaralás és a gondosan megtervezett, személyes fejődést is szolgáló sabbatical között.

  Módszertanilag ugyancsak célszerű elkülönítenünk két egymással rokon, de mégis eltérő fogalmat, a sabbaticalt és a karrierszüneteltetést, illetve - megszakítást. Míg az elsőnél valószínűleg visszatérünk munkahelyünkre és valamilyen módon élvezzük a munkáltató támogatását, addig a második esetben kényszer, vagy saját elhatározásunk alapján magunk döntünk karrierünk átmeneti szüneteltetéséről. Annyiban viszont rokon a két „szabadidő”- forma, hogy ugyanolyan módon tölthetjük el a rendelkezésre álló időszakot.

  A munkatársak, vezetők, tulajdonosok, vállalkozók - és az éppen különböző pozíciók/szerepek között levő magánszemélyek- az eltérő hosszúságú sabbaticalt (illetve karrierszünetet) általában az alábbi célok megvalósítására használják:

  1. Kikapcsolódás, utazás, kaland
  2. Pihenés, családdal való időtöltés
  3. Feltöltődés, az egészség helyreállítása, regenerálódás
  4. Új képesítés vagy készségek elsajátítása
  5. Hobbi, sport aktívabb űzése
  6. Önkifejezés, önmegvalósítás (pl.: könyv írása)
  7. Önkéntes-, vagy a szokásostól eltérő munka

  Annak érdekében, hogy a sabbatical bevezetésének lehetőségeiről árnyalt képet kapjunk, meg kell vizsgálni az alkalmazás különböző aspektusait.

  Az elemzés kiterjedhet a sabbatical kedvező hatásira, illetve a bevezetést esetleg kísérő aggályokra és nézhetjük mindezeket a munkaadó és a munkavállaló nézőpontjából is.


  A munkaadó számára


  A munkavállaló számára

  A kedvező hatásokat mindenki, aki volt már sabbaticalon igazolni tudja (még akkor is, hogy ha akkor nem is tudta, hogy ennek a tevékenységnek ez a neve) Az aggodalmak többsége pedig jó felkészüléssel és megfelelő szakértői támogatással orvosolható.


  Számok, adatok a sabbaticalról  Ha körbenézünk a világban, akkor a sabbatical alkalmazásának számos példáját találjuk. A „Legjobb 100 munkahely Európában” csoportba tartozó cégek közül 34 ajánl a dolgozóinak fizetett sabbaticalt. (Forrás: Great Places to Work Institute) 2007-ben az Egyesült Királyság cégeinek 37 százaléke ajánlotta a sabbaticalt, ami jelentős emelkedés a 2004-es 20 százalékhoz képest (Forrás: The Confederation of Business Industry) Az is sokat mondó, hogy a Fortune 100-as listáján szereplő cégek közül 20 százalék ad fizetett sabatical lehetőséget.

  Olyan szempontból is színes a kép, hogy a sabbatical milyen munkatársakra terjed ki: a vizsgált cégek jelentős részében nem csak a vezetők élhetnek ezzel a lehetőséggel. Alkalmazását tekintve, van ahol a hosszabb szabadság lehetőség és van ahol kötelező.

  Eltérő a gyakorlat abból a szempontból is, hogy milyen összefüggés van a munkában töltött idő és a sabbatical hossza között. Van, ahol egy bizonyos számú év után jár a mindig hasonló hosszúságú sabbatical, míg máshol ez egy ideig növekszik (l,3.táblázat) A sokszínűséget mutatja, hogy van olyan szervezet is, ahol a munkaadó és a munkavállaló ad hoc módon dönt a sabbatical időpontjáról és hosszáról. A sabbatical igénybevételéhez általában feltétel a néhány éves munkaviszony megléte. (legalább 1-7 év).
  Mi a helyzet Magyarországon?  A sabbatical hazai alkalmazásáról nincsenek pontos információk. A szórványosan megjelent cikkek a sabbatical témakörét az előnyök ismertetése mellett, elsősorban a sabbaticalon levő vezetők helyettesítése (interim menedzsment) aspektusából tárgyalják.

  A Nemzeti Munkavédelmi Fókuszpont kutatásai szerint hazánkban a munkavállalók több mint fele gondolja úgy, hogy a munkahelye gyakran stresszes. Mivel a tudományos vizsgálatok azt muttatják, hogy a sabbatical az egyik legjobb módszer a stressz tartós kezelésére, a kiégés elkerülésére, ezért a sabbatical hazai alkalmazása jelentős társadalmi és gazdasági előnnyel kecsegtet.

  A hazai helyzet alaposabb megismerése érdekében 2014. novemberében sabbatical kutatást indítottunk el. A kérdőíves felmérés célja a sabbatical hazai ismertségének, elterjedtségének, megítélésének és alkalmazási lehetőségeinek felmérése személyes és szervezeti szempontból. További cél, hogy lebontsuk azt a pszichológiai falat, amelyik részben a módszer ismeretlenségéből fakad és a sabbatical hazai alkalmazása előtt áll.
  Bár a felmérés még folyik –eddig közel 100-an töltötték ki a kérdőívet- úgy gondoljuk már láthatóak a főbb tendenciák, amelyek közül most csak néhányat emelünk ki.

   A válaszadók kb. 40 százalékea hallott már a sabbaticalról (ez valószínűleg jóval magasabb a magyar átlagnál, mert mikor egy konferencián tettük fel azt a kérdést, hogy ki ismeri a sabbaticalt, akkor a résztvevőknek csak kb. 10 százaléka jelentkezett)
   A kérdőív kitöltőinek 21 százaléka már közvetlenül is megtapasztalta a sabbaticalt (mivel a kérdőív első kitöltői azok közül kerültek ki, akik valamilyen módon már ismerték a sabbaticalt, ahogy szélesedik a kitöltők köre, ez az arány valószínűleg folyamatosan csökken)
   A válaszadók kedvezően ítélik meg a sabbatical lehetőségét (ötfokú skálán 4,5)
   A sabbatical előnyei közül a válaszadók a megújulást-feltöltődést értékelték a legmagasabbra
   Igen figyelemre méltó, hogy míg a válaszadók személyes szempontból pozitív attitűddel tekintenek a sabbaticalra (4,2), addig szervezeti szempontból a megvalósíthatóságot illetően már jóval borúlátóbbak (2,3)

  A sabbatical-kutatás jelenleg is folyik (A kutatásba bekapcsolódhat a Kérdőív kitöltésével, amelyik itt érhető el.

  A sabbaticallal kapcsolatos kutatásunk eredményei várhatóan 2015. első felében kerülnek publikálásra.


  A sabbatical bevezetésének kérdései  A nemzetközi tapasztalatok szerint a sabbatical bevezetését tanácsadók- coachok segítik. Ez a következő területekre terjed ki:

 • A nemzetközi gyakorlat tükrében a sabbatical bevezetési lehetőségének vizsgálata
 • A Sabbatical stratégiai és politika kidolgozása
 • Sabbatical prioritási sorrend meghatározása
 • Sabbatical célok kiválasztása és megtervezése
 • Közreműködés a sabbatical pénzügyi feltételeinek kidolgozásában (vállalkozás és a munkatársak részére)
 • Sabbatical alatt kapcsolattartás az ügyféllel
 • Az eredmények kiértékelése, a hatások elemzése

  Az előzőekben több oldalról bemutattuk a sabbaticalt, egy Magyarországon még kevéssé ismert és alkalmazott pihenési- feltöltődési lehetőséget. Ezt a módszer a világban már viszonylag széles kőrben elterjedt, kedvező hatásait felismerték és kihasználják. A jelenleg folyó kutatásunkkal szeretnénk közreműködni a sabbatical hazai megismertetésében, ösztönözni a szervezeteket és magánszemélyeket, hogy éljenek a sabbatical nyújtotta páratlan előnyökkel. Ezt a törekvésünket a hazai kedvezőtlen munkahelyi stressz-felmérés eredmények adatai is indokolják. Szeretnénk hinni, hogy hozzájárultunk a HR szakemberek, cégvezetők, vállalkozók, munkatársak sabbaticalra vonatkozó véleményének újragondolásához.

  Törekvésünk lényeget, alighanem az a résztvevő foglalta össze legjobban, aki az egyik sabbaticalról tartott előadásunk után ezt mondta: „Rájöttem, hogy amit eddig lehetetlennek gondoltam, az lehetséges…”

  Csuport László viselkedés közgazdász, MBA, coach
  Az Inspiráló Coaching vezető tanácsadója

  Németh Mónika Viola, Életvezetés és tanácsadás
  • 2021.05.25HBLF Nemzetközi XMentor Program 4. Kick-off esemény 2021. májusában a HBLF szervezésében negyedszerre indul el díjnyertes Nemzetközi XMentor Programunk, a legbefolyásosabb magyar üzleti vezető nők és nemzetközi mentorok támogatásával. A 2017-ben indult, szervezetek és szektorok közötti programot a női vezetők támogatására hoztuk létre és immár angol és magyar nyelven is elérhető! Open Spotlight Award díjat nyert programunk az út elején járó és már úton lévő női vezetők személyes és szakmai fejlődését támogatja. Nemzetközi, befolyásos és elismert mentor hálózatunkon keresztül a mentoráltak számára vállalatok és szervezetek közötti tudás- és tapasztalatmegosztást biztosítunk, emellett önismereti és szakmai fejlődést, valamint a kapcsolatrendszer bővülését. Részletek Jegyek
  • 2021.05.28Vegyen részt Ön is az EU Sokszínűségi Hónapján! Az Európai Sokszínűségi Hónap az Európai Unió egészében felhívja a figyelmet a munkahelyeken és a társadalmon belül a sokszínűség és a befogadás fontosságára. Elismeri a szervezetek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a munkahelyeken előmozdítsák a sokszínűséget és befogadó munkakörnyezetet alakítsanak ki. Az Európai Bizottság jogalkotási intézkedések révén hosszú ideje elkötelezetten támogatja a sokszínűség és a befogadás előmozdítását, valamint a megkülönböztetés elleni küzdelmet. Az említett intézkedések hozzájárultak az egyenlőség javításához, és emberek milliói számára tették lehetővé, hogy a lehető legjobban kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. Az EU Sokszínűségi Karta Magyarország - az EU kizárólagos partnerszervezeteként Magyarországon - szeretettel invitál meg mindenkit az EU Sokszínűségi Hónap ingyenes eseményeire. Részletek Jegyek
  • 2021.06.07 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.06.19Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
  Follow hrportal_hu on Twitter
  További cikkek
  Nők az IT-szakmában: javul a helyzet, de még mindig messze vagyunk az uniós átlagtól

  A hazai vállalatok jóval több női digitális szakembert alkalmaznának, de nagyon kevés a jelentkező, mert az informatikai képzésben is túl kevés nő vesz részt. Teljes cikk

  TÉRhajsza

  A farsangi szezonnal szinte hajszálpontosan azonos időben megkezdődött az idei TÉR-idény is, vagyis a teljesítményértékelések, célkitűzések... Teljes cikk

  Depijanuár - Isten veled bús hétfő!

  Január harmadik hétfője az év legdepressziósabb napja. A január egyébként is a legkevésbé hatékony hónap munkavégzés szempontjából, általában... Teljes cikk