Szerző: Filius Ágnes
Megjelent: 11 éve

Sokra értékelik a dolgozók az átlátható karrier utakat

Dr. Barótfi Szabolcs
- Néhány iparág szinte meg sem érezte a gazdasági válságot. A gyógyszeripar tipikusan ilyen, stabil alapokon álló szegmens. Mi változott a Quintiles-nál a válság következtében?

- Nyilván mi sem vonhatjuk ki magunkat a világgazdaság recessziója alól, és bizony, mi is éreztük, hogy egyes döntési folyamatok lelassultak, illetve a növekedésünk is alacsonyabb szintű az elmúlt és az idei évben, de fájó döntéseket nem kellett hoznunk. A gyógyszeripar, mint szektor nem egységes. Amit a közvélemény a válság nyertesének vélhet, az a gyógyszer-értékesítési szegmens. Ezen a területen valóban, folyamatosan emelkednek az igények, és az ezt kiszolgáló értékesítés is. Ugyanakkor az a része a gyógyszeriparnak, ahol a Quintiles Magyarországon tevékenykedik, a gyógyszeripar egy másik területéhez tartozik, ez pedig a kutatás-fejlesztés.

Ahhoz, hogy egy molekulából gyógyszer lehessen, átlagosan 15 évre van szükség, amiből az utolsó négy-öt év a gyakorlati kipróbálással, a klinikai vizsgálatokkal telik el, ami nagyon költségigényes időszak. A gyógyszerek előállítási költségének közel a kétharmada ebben az utolsó pár évben keletkezik, és hogy látható legyen, mekkora számokról beszélünk, meg kell említeni, hogy egy gyógyszer teljes kifejlesztési költsége elérheti akár az 1 milliárd dollárt is, és minden 100 kezdeményből végül csak egy gyógyszert fognak törzskönyvezni. Ebből is látszik, hogy ez nemcsak költségigényes, hanem kockázatos tevékenység is. A forrást sok gyógyszergyár eddig a világgazdaságban fellelhető kockázati tőke csapjából kapta, ami azonban az amerikai hitelválsággal elapadt. Ennek - és általában a pénzügyi források szűkös rendelkezésre állásának - következtében több cégnek át kellett gondolnia kutatás-fejlesztési projektjeit, és esetleg döntést hozni abban, hogy milyen klinikai vizsgálatokat folytasson és melyiket állítsa le. Szerencsére a Quintiles Transnational egy nagy, amerikai székhelyű konzorcium, amely egyben a legrégebbi és a legnagyobb vizsgálatszervező a világon, és ezen kívül is sokféle tevékenységet folytat, amelynek következtében a gyógyszeripari kutatás-fejlesztésben tetten érhető bizonytalanság és kivárás kevésbé érinti, mint a kevesebb megbízóval és szűkebb tevékenységi körrel rendelkező, törékenyebb kutatásszervezőket. A Quintiles egyik fő feladata, hogy a gyógyszeripari vállalatok számára adott helyszíneken megszervezze és kövesse a klinikai vizsgálati projekteket; a munka végeztével pedig a vizsgálatban keletkezett adatokat visszaadja a megbízónak. A magyar leányvállat munkavállalóinak 70 százaléka ezt a feladatot végzi, a fennmaradó 30 százalék pedig döntően már a nagy, nemzetközi, klinikai vizsgálati projektekben vezetőként, illetve orvos tanácsadóként vesz részt.

A hazai terepen dolgozó kollégáink legnagyobb csoportja (az ún. klinikai monitorok) a vizsgálatok ellenőrzését, a klinikai monitorozást végzi. Ez a körülbelül 50 fős csapat járja az országot, tárgyal a kutatást végző orvosokkal, ellenőrzi azt, hogy a szigorú nemzetközi és magyar előírásoknak mindenben megfeleljen a kutatás, illetve nemcsak arra figyelnek, hogy az ottani adatok megbízhatóak legyenek, hanem arra is, hogy a vizsgálatok úgy történjenek, hogy közben a betegek érdekei is messzemenően szem előtt legyenek tartva.

- A "Legjobb munkahely" felmérés eredménye nagyrészt a dolgozók véleménye alapján dőlt el. Kik dolgoznak a magyar irodában, akik a munkahelyüket ennyire jónak tartják?

- A felmérésben még 135 munkavállalóról számoltunk be, ami azóta már közel 150 főre nőtt. Dolgozóink 90 százaléka diplomás; javarészt orvos, gyógyszerész, biológus, biomérnök végzettségű, és ezen felül, az egyik legnagyobb büszkeségünk az, hogy a munkavállalóink majdnem harmada PhD fokozattal is rendelkezik. Amikor elindultak a klinikai kutatás-szervezések, azt szinte kivétel nélkül orvosok, gyógyszerészek végezték idehaza, és ezt a tradíciót követve maradt meg ezen a területen a sok, magasan kvalifikált dolgozó. Ez a folyamat pedig azzal a hatalmas előnnyel jár, hogy jobb, magasabb színvonalú kommunikációt képes egy, a vizsgálatot végző kórházi orvos egy másik élettudományi diplomással folytatni, mint egy másmilyen végzettségű, tudású szakemberrel.

Magyarországi irodánk nemcsak a hazai, hanem regionális szempontból is jelentős szereppel bír. A régió, amelynek tagjai vagyunk, lefedi a közép-kelet-európai térségen kívül egész Kelet-Európát, Oroszországgal, Ukrajnával együtt, illetve a Közel-Keletet, ami Észak-Afrikát és Kis-Ázsiát jelenti. Tehát, ez egy nagyon jelentős piac, amelyet a bécsi regionális központunkból az elődöm, dr. Filakovszky János irányít. Mi itt, Budapesten a létszámunk alapján is jelentős súlyt képviselünk és a klinikai vizsgálatok szempontjából is fontosak vagyunk. A konszernen belül nagy az elismertsége a magyar irodának, mert viszonylag sok kollégát tudtunk a nemzetközi projekt-szervezetekbe delegálni, és egyébként is híre futott annak, hogy milyen kitűnő munkavállalói csapatunk van. A Hewitt és a Világgazdaság által készített "Legjobb Munkahely" felmérés egyébként regionális szinten is hozott számunkra dicsőséget, mert ott a 3. helyezést értünk el a KKV szektorban. Ennek híre ment a régiónkban és az anyavállalat is büszke erre a teljesítményre.

- Miért indult el a Quintiles ezen a felmérésen?

- Vállalatunknál évente vizsgáljuk - globális szinten - a dolgozók elégedettségét. A menedzsereknek fontos célja a munkavállalók elégedettségének a növelése. Lehet, hogy elcsépelten hangzik, de nálunk tényleg a legfontosabb dolog az, hogy odafigyeljünk a munkatársainkra. Ez logikus dolog, mivel nagy hozzáadott értéket létrehozó vállalatként a munkavállalóink szaktudását tudjuk a piacra kivinni. Motivációs eszköztárunk is nagy, és személyre szabott. Mindenkit más motivál, és a középszintű menedzsereknek figyelniük kell nálunk arra is, hogy minden munkavállalónál megtalálják az egyéni motivátort, aminek a segítségével a dolgozó szívesebben, magasabb színvonalon végezheti a munkáját. Pont ebből a célból hoztuk létre a munkavállalói elégedettség munkacsoportot, még 2008 elején. A kijelölt menedzser által összeállított munkavállalói csapat fő feladata a kérések, javaslatok összegyűjtése, becsatornázása.

Sokkal több, sok esetben jobb ötletekkel tudtak ők így előállni, mintha a menedzsment találta volna ki, mi okoz igazán elégedettség-növekedést. A munkacsoport ötlete alapján hoztunk létre az Intraneten bemutatkozási lehetőséget az új munkavállalóknak, családi programokat szerveztünk, vagy kicseréltettük az ablakokat, mert sokan nem szerették a rögzített nyílászárókat, és ezután bárhová beszállhatott a friss levegő. Az akkori ügyvezető ötlete volt, hogy a torzításokat kivédendő, méressük meg a dolgozók elégedettségi szintjét más mérőeszközzel is, ne csak a mindig kiváló eredményeket hozó belső kérdőívvel, ezért indultunk el a "Legjobb munkahely" felmérésen. Kezdetekkor még nem volt egyértelmű a cégen belül az indulás támogatottsága, viszont a kiváló eredménynek nagyon megörült mindenki.

- A felmérés során külön kiemelték a korszerű teljesítmény-értékelési rendszer létrehozását. Hogy működik ez a rendszer Önöknél?

- A klasszikus, teljesítmény-értékelési rendszer a Quintiles-nál már évtizedek óta globálisan működik. Nagyon aprólékosan dolgozták ki ezt az eszközt, a bevétel, a minőség és a produktivitás szempontjából, és mint bármely más munkahelyen, itt is évente nézzük át az eredményeket, tűzzük ki az új célokat, és állítjuk össze a munkavállalók tréningtervét. Véleményem szerint a teljesítménynek mindig a legjobb hatékonyságot kell szolgálnia. A gyógyszeripari kutatás-fejlesztésben az elmúlt évtizedben az tapasztalható, hogy a költségek folyamatosan - szinte exponenciálisan - nőnek, de a gyógyszeripar output-ja (a törzskönyvezett új gyógyszerek száma) nem tudta ezt az exponenciálisan növekvő görbét ebben a dinamikában követni.

Azt is szokták mondani, hogy a gyógyszerkutatás jelenleg egy produktivitási válságban van, amelyből kiutat csak az olyan új megoldások jelentik, amelyek ezt a folyamatot megfordítják, de legalábbis az alacsonyabb költségek mellett lehetővé teszik több, új, hatékony gyógyszer piacra kerülését. Nagymérvű változások előtt áll a gyógyszeripari kutatás-fejlesztés, amelyben a Quintiles vezető szerepet tölt be. Fontos, hogy a szervezetet felkészítsük a változásra, de közben az alapértékeinknek stabilaknak kell maradniuk. Már a gazdasági válság előtt elkezdtük szervezetünket hatékonyabbá tenni. Áttekintettük belső folyamatainkat, megszűntettük a párhuzamosságokat és redundanciákat. Ehhez a folyamathoz kapcsolódóan 2008-ban nőtt a megbízások száma, ezért nem kellett radikálisan költséget csökkenteni. Leépítés helyett elég volt a felvételiztetés rendszerét, illetve a már meglévő munkaköröket átalakítani.

A hatékonyság növelésének azonban van egy nagyon szigorú határa, ez pedig a minőség, aminek a kárára semmi sem történhet. A kettős célt szolgálta, hogy még 2007-ben létrehoztunk egy másik munkavállalói munkacsoportot is. Ennek a csoportnak többek között az volt a célja, hogy a növekvő hatékonyság mellett - a munkavállalók gyakran kitűnő észrevételeit és javaslatait figyelembe véve - kialakuljon egy olyan minőségi háló, amely meggátolja a szisztematikus hibák kialakulását.

- A karrier utak mennyire kapcsolódnak a teljesítményhez? A munkavállaló szempontjából ezek átláthatók és bejárhatóak?

- Mindkét, a saját és a "Legjobb munkahely" - felmérésből egyaránt látható, hogy a dolgozóink a leginkább azt szeretik, hogy a teljesítményüket rendszeresen értékeljük, és minden munkakörhöz kapcsolódon látható az oda tartó út, az állomásokhoz tartozó feltételrendszer és a juttatási csomag. Ez az a transzparencia, amit nagyon sokra értékelnek a Quintiles dolgozói. Bebizonyosodott korábban az, hogy jobban zavarta a munkavállalókat, ha nem látnak előre, mint az, ha nem léphetnek előre. Az elmúlt 5 évben nagyot nőtt a cég, sok új pozíció jött létre, ezért viszonylag gyorsan lehetett nagy magasságokba emelkedni, most azonban ez a fajta növekedés- átmenetileg - megtorpant. Erre az időszakra nekünk is ki kellett találni megoldásokat a karrier utak menedzselésére, de - ahogy az előbb mondtam - ez csak átmeneti nehézség. Már most is pontosan látható, hogy 2010-től évente 14 százalékot fog nőni a gyógyszeripar, és a régiónk ezen belül még jelentősebb javulásra számíthat.

- Ez az impozáns jövőkép lehetővé teszi, hogy rákérdezzek arra, amire manapság nem nagyon tudnak válaszolni a vezetők: mik a tervei?

- Szeretnénk a cégünket - az egészséges mellett - környezettudatossá is tenni. Ezért idén egy harmadik, dolgozói munkacsoportot is létrehoztunk. Az "Egészséges munkahely" - csoportnak az ötletei alapján több minden mellett alkalmazunk irodai masszőrt, van stressz kezelési felület az Intranetünkön, szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Bevezettük a hétfői gyümölcsnapot, amikor mindenki választhat az irodába hozatott friss gyümölcsből. Egy "legjobb munkahely" esetében azonban a legfontosabb, hogy stabil hátterű, megbízhatóan működő vállalat vagyunk. E nélkül ezek az intézkedések - önmagukban -, nem sokat érnének.
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
  • 2020.10.16XIII. LEAN FÓRUM - KONFERENCIA A Fórum fókuszai: Lean Vezetés - Lean coaching Ipar 4.0. és a Lean a gyakorlatban Lean Quality – Lean Six Sigma Lean Office - Folyamatfejlesztés Részletek Jegyek
  • 2020.10.22 HR folyamatok/HR kommunikáció/Változásmenedzsment A képzésen összefoglaljuk és rendszerbe helyezzük a HR folyamatokat, megismerkedünk a HR kommunikáció szerepével és témaköreivel, valamint megtudjuk, mit jelent a változásmenedzsment. Kiknek ajánljuk? A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének fejleszteni a belső kommunikáción, illetve a változások menedzselését hatékonyabbá szeretnék tenni. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Remote working vezetői szemmel - a legnagyobb kihívások

Mit gondolsz, te kézben tudod tartani az irányítást? Hogyan lehetsz biztos abban, hogy a csapatod otthonról is ugyanolyan hatékonyan dolgozik, mint... Teljes cikk

Ezekkel az alkalmazásokkal garantáltan ellenőrizheti kollégái otthoni teljesítményét

A koronavírus bombaként robbant hazánkra komoly gondot okozva a munkáltatóknak, hogyan oldják meg a kollégák otthonról való munkavégzését. Azok a... Teljes cikk

Kutyák a munkahelyen - hogyan hatnak az eredményességre?

Mik a kutyás munkahelyek, képzések, fejlesztések sikerkritériumai? Milyen pozitív vagy éppen negatív hatása lehet annak, ha kutyák vannak a... Teljes cikk