Megjelent: 15 éve

Megszégyenítette dolgozóját a Magyar Rádió

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2008. március 31-i határozata szerint a Magyar Rádió megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, mert a felmentési idejét töltő munkatársával, Cs. Kádár Péterrel szemben a dolgozó felmentési ideje alatt több alkalommal olyan magatartást tanúsított, amely megalázó, megszégyenítő környezet kialakítására volt alkalmas, és Cs. Kádár Pétert emberi méltóságában sértette.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint tényként volt megállapítható, hogy a csoportos létszámleépítés során elbocsátott Cs. Kádár Péter a felmentési ideje alatt volt munkahelyére csak különleges engedélyeztetési eljárással léphetett be, tekintet nélkül arra, hogy éppen üzemi tanácsi választási jogát kívánta-e gyakorolni, vagy az üzemorvos szolgáltatását igénybe venni - áll a lapunknak eljuttatott közleményben.

A Magyar Rádió a fenti, valamint azzal a magatartásával, hogy Cs. Kádár Péternek volt munkahelyére történő belépését olyan rendezvényen történő részvételre, amely az elmúlt év értékeléséről, tehát olyan időszakról szól, amikor még aktív dolgozó volt, megtagadta, valamint mellé kísérőt rendelt a személyes dolgainak összecsomagolása és elszállítása alkalmával, olyan megalázó környezetet teremtett, amely másokban - volt kollégák, szakszervezeti vezetők - is megbotránkozást keltett, és alkalmas volt arra, hogy a dolgozót emberi méltóságában megalázza.

A hatóság a fentiek miatt ezért megtiltja a Magyar Rádió Zrt.-nek a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, és elrendeli a Határozat jogerőre emelkedését követő nyilvános közzétételét 90 napra a www.egyenlobanasmod.hu, valamint a www.radio.hu honlapján.

Nincs mentsége a rádiónak

A Magyar Rádió két szakszervezetének vezetői az alkotmányos jogok megsértése miatt tiltakozó levelet írtak az elnöknek, Such Györgynek. Az elnök válaszlevelében maga is megjegyzi, hogy Cs. Kádár Péter belépése amiatt van engedélyhez kötve, mert "jelenleg is több pere van folyamatban az MR-rel szemben, és ezzel a magatartásával, valamint kombattáns sajtótevékenységével folyamatosan, szándékosan és rosszindulatúan rombolja az MR jó hírnevét."

A Hatóság ezt a védekezést nem tudta elfogadni, ugyanis ha Cs. Kádár Péter valóban sértette volna a Magyar Rádió jó hírét, úgy a rádiónak lehetősége lett volna polgári peres eljárásban jogorvoslatért folyamodni, amelyet azonban nem tett meg. Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik, helyzetük alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményez.

A döntés nyilvános közzétételét elrendelő szankcióval a Hatóság célja, hogy a jövőre nézve prevencióként szolgáljon azoknak a munkáltatóknak a számára, amelyeknél a létszámleépítéssel kapcsolatos intézkedést követően - bár az érintettek egy része jogorvoslattal él, illetve a részükre a népszerűtlen döntés elfogadása és feldolgozása hosszabb időt vesz igénybe -, az érintett dolgozók magatartását megfelelően kezeljék, és ne teremtsenek számukra olyan környezetet, amely inkább megnehezíti, mintsem megkönnyíti a sérelmes intézkedés elfogadását.
  • 2023.04.28Vezetői Best Practice Fórum VEZETŐI ÉS SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ, MOTIVÁCIÓ A fórum célja a vezetői legjobb gyakorlatok megosztása Részletek Jegyek
  • 2023.05.10Foglalkoztatás 3.0 Nyissunk együtt a munkaerőpiac új lehetőségei felé! Hogyan lehet sikeres a 3. országból történő toborzás? Milyen munkaerőpiaci problémákat orvosolhatunk vele? Mekkora erőforrást és pénzt igényel a folyamat? Hogyan érdemes belevágni? A HR Portal és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) által közösen szervezett Foglalkoztatás 3.0 konferenciának fókuszában az Mt. 2022, év végi EU-s jogharmonizációja, valamint a 3. országbeli munkavállalók foglalkoztatása áll. Részletek Jegyek
  • 2023.05.18Lean Konferencia Lean és digitális transzformáció Lean, energiahatékonyság, folyamatfejlesztés. Részletek Jegyek