kapubanner for mobile
Megjelent: 15 éve

Vitruális állásinterjú felsővezetőknek

Felsővezető vagy menedzser? És állást váltana? Itt az alkalom, hogy kipróbálja, milyen kérdésekkel bombázhatja egy HR-es. A virtuális állásinterjúban - a valóditól eltérően - azonnal megkapja a visszajelzést, hogy a válaszai milyen benyomást keltettek az interjúztatóban. Az FN új sorozata a LeanCenter Magyarország szakmai támogatásával készült.

images

Kérjük, válassza ki azt a válaszlehetőséget, amely legközelebb állna válaszához egy valódi állásinterjún. Majd kattintson a kiválasztott válaszhoz tartozó értékelésre, s azonnali visszajelzést kap arról, mennyire döntött helyesen.

1. Ön milyen vezetőnek tartja magát?

a. Mivel az embernek nagyon nehéz önmagát megítélni, elsősorban azt mondanám el, hogy a feletteseimtől milyen visszajelzéseket kaptam a legutóbbi teljesítményértékelésen. Az elmúlt évek során a kitűzött célokat sikerült elérnem, néhány hiányosság volt csupán, de ezek önhibámon kívül nem teljesültek. Maximális értékeket kaptam a szervezőkészségre, kommunikációra, döntési hatékonyságra. A feladatköröm ellátásához szükséges szakmai kompetenciákkal rendelkezem. Összességében 95 százalékos lett az értékelésem. Felettesem csupán annyit fűzött az értékelés végére: „Csak így tovább!”
Az 1/a. válasz értékelése.

b. Azt mondják: „Vezetőnek születni kell!” Ezzel egyetértek, jómagam már általános és középiskolai tanulmányaim alatt több szakkört, diákkört is vezettem. Az egyetemi évek alatt a diákszervezet elnöke voltam és több kutatásban is részt vettem, mint projektvezető. Már akkor megtanultam, hogy az emberekkel bánni nagyon nehéz feladat.

Vezetőként elsődleges szempont számomra, hogy azon kollégák, akik az irányításom alá tartoznak, sikeresek és motiváltak legyenek. Természetesen ennek érdekében el is követek mindent. Bevonom őket a problémamegoldásba, biztosítom számukra a megfelelő erőforrásokat, fejlesztem képességeiket és folyamatosan értékelem teljesítményüket. Talán ennek is köszönhetem, hogy vállalati szinten az én területemen a legalacsonyabb a fluktuáció.

Döntéseimnél minden esetben figyelembe veszem az ellenoldal nézőpontját is. Vezetői stílusomat tekintve azt mondanám, hogy ez helyzet- és körülményfüggő. Összegezve tehát, változó körülmények közt is képesnek tartom magamat és sikerorientált csapatomat arra, hogy elérjük a kitűzött célokat. Sikerült választ kapnia a feltett kérdésére, hogy milyen vezetőnek tartom magam?
Az 1/b. válasz értékelése.

c. Nálunk a családban ez már hagyomány, hogy a férfiak mind vezetői pozícióban dolgoznak/dolgoztak. Édesapám, nagyapám, sőt fivéreim is. Talán emiatt mondhatom, hogy genetikailag már hordozom a vezetői szerephez szükséges legfontosabb tulajdonságokat. Számomra a vezetés az emberekkel való együttműködést jelenti, melyhez egy nyugodt, következetes, céltudatos és kitartó személyiség társul.

Édesapám, akit ma is a legnagyobb példaképemnek tekintek, mindig azt mondta: „Bármilyen sűrű is legyen a háló körülötted, a fonalak közt mindig lásd meg a réseket.” Hogy lefordítsam, ezzel arra célzott, hogy egy vezetőt élete során rengeteg kudarc ér, sok konfliktust kell megoldania, a körülötte lévő világ, az emberi kapcsolatok idővel egyre összetettebbek és bonyolultabbak lesznek. Amikor már mások úgy érzik, hogy „nem kapnak levegőt” és feladják, egy vezetőnek akkor is helyt kell állnia, a végsőkig ki kell tartania és mindig meg kell látnia a „sűrű háló” közti újabb lehetőségeket, melyek sikerre vihetik nemcsak az ő, de az emberei erőfeszítéseit is. Úgy vélem, az elmúlt évek során teljes mértékben sikerült ezzel a szemlélettel azonosulnom.
Az 1/c. válasz értékelése.

2. Ön szerint miben rejlik egy vezető sikeressége?

a. Véleményem szerint a sikeres vezető széles látókörrel, rendszerszemlélettel rendelkezik. Mindent kézben tud tartani, ismeri a részleteket, pontosan átlátja a vállalati folyamatokat, a beosztottjai munkáját. Tájékozottságának köszönhetően nehéz őt megtéveszteni! Nem ad túl nagy felelősséget beosztottjai kezébe, a fontosabb kérdésekben általában egy személyben dönt. Mások általi tiszteletét hatalmi pozíciójának, határozottságának köszönheti. Sikere sokkal inkább a szakmai, mintsem a személyes kapcsolatokon múlik.
A 2/a. válasz értékelése.

b. Véleményem szerint egy vezető akkor sikeres, ha beosztottjai is sikeresek. A siker kulcsa abban rejlik, hogy a vezető képes legyen az embereit megfelelően motiválni, őket folyamatos teljesítményre ösztönözni. Nem kell, hogy vezetőként minden részletet ismerjen, fontos hogy megbízzon beosztottjaiban, képesnek tartsa őket adott feladat elvégzésére és bizonyos szintű felelősséggel is ruházza fel őket. Egy nagyon jó példával alá is tudnám támasztani az említetteket: fél évvel ezelőtt volt egy autóbalesetem és egyik beosztott kollégám vette át a helyem 4 hónapon át.
A 2/b. válasz értékelése.

c. A sikeres vezető képes a dinamikusan változó környezeti kihívásoknak megfelelni, rendelkezik a szükséges kompetenciákkal, döntéseiben következetes. Sikerének kulcsa egyben az is, ha barátként kezeli beosztottjait. Így számíthat arra, hogy minden fontos (más esetben rejtve maradt) információt megosztanak vele. Ezzel azt kívánja sugallni, hogy a vállalat számára ők képviselik a legnagyobb értéket. Mivel megbízik beosztottjaiban, ő főként csak koordinációs tevékenységet végez. Sikerességét leginkább az emberi kapcsolatokra építi.
A 2/c. válasz értékelése.

3. Mi az, amit legkevésbé szeret vezetői munkakörében?

a. Jelenleg közel 6 éves vezetői tapasztalattal rendelkezem. Az első időszakban találkoztam olyan konfliktusos helyzetekkel, melyek érzékenyen érintettek. Azt kell mondjam két évre volt szükségem ahhoz, hogy ezen problémákon felülkerekedjek. Mára már úgy érzem, nincs olyan negatívum a jelenlegi pozíciómban, melyet ne tudnék megfelelően kezelni. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy minden jóban van valami rossz, és képes vagyok az elsőre kellemetlennek tűnő feladatoknak a jó oldalát is észrevenni. Ezek többségében hosszú távon térülnek meg, de megtérülnek.
A 3/a. válasz értékelése.

b. Vezetőnek lenni nem könnyű feladat. Ha szakmai pályafutásom első időszakára gondolok, azt kell mondjam, itt még a negatívumokat egy szükségtelen rossznak éltem meg. Ma már másképp gondolom ezt. Legkellemetlenebb érzés az volt számomra, mikor mérnök kollégáim közül kerültem ki egyik pillanatról a másikra vezetőjükké és meg kellett birkóznom a hierarchia adta új „felettes-beosztotti” viszonyokkal. Sokan nehezen fogadták el az új helyzetet és képtelenek voltak komolyan venni az utasításaimat. Emiatt sajnos egy kollégától meg is kellett válnom. 6 év kemény munka után, mára már megtanultam, hogy főnökként nincs barátság, meg kell tartani az alkalmazottakkal a „tisztes” távolságot, még ha korábban más is volt a hierarchiai viszony köztünk. Úgy vélem, a konfliktusok és a problémák – melyekkel egy vezető nap mint nap szembesül – részei a vállalat életének, innentől pedig tudni kell ezeket megfelelően kezelni.
A 3/b. válasz értékelése.

c. Pontosan holnap lesz 6 éve, hogy vezetői pozícióban dolgozom. A vezetés számomra mindig is nagy kihívás volt és a mai napig annak tartom. Vezetői szerepben bizony sokszor szembesülünk kellemetlen szituációkkal. Hisz ki szereti elbocsátani kollégáit? Vajon van olyan vezető, aki szívesen hívja haza a nyaralásból beosztottját? Ki leli abban örömét, ha a beosztott kollegák fizetését csökkentenie kell? Valószínűleg ez minden vezető rémálma. Én bízom a tapasztalataimban, a képességeimben és a szakmai ismereteimben. Ennek tudatában biztos vagyok abban is, hogy Önöknél a vállalat vezetésével együtt az ilyen vagy ehhez hasonló helyzeteket meg tudjuk előzni. Sikerre vinni kollegáinkat és a céget közös érdekünk!
A 3/c. válasz értékelése.

4. Ön szerint mivel lehet leginkább motiválni a beosztottakat?

a. Az attól függ… Milyen helyzetben, kit? Tapasztalatom szerint ez a két legfontosabb olyan tényező, amelynek pontos ismerete nélkül nem lehet eldönteni, hogy melyik módszer a legalkalmasabb a motivációra. Egy napi 12 órát dolgozó kollegát nem lehet munkakörbővítéssel motiválni, de sok esetben fizetésemeléssel sem. Ismerni kell a körülményeit, hisz előfordulhat, hogy pár nap extra szabadság az, amire leginkább vágyik. Függ a motiváció a vállalat adottságaitól és lehetőségeitől is. Azt javaslom, nézzünk egy konkrét esetet és beszéljünk arról!
A 4/a. válasz értékelése.

b. Egyértelműen pénzzel! Ezt mindenki fél kimondani, de ez az igazság. Napjainkban minden a pénzről szól, ez az egyetlen elfogadott fizetőeszköz. Ennek megfelelően mindenki azért dolgozik, hogy több pénzt kereshessen és ezt eszközként használva jusson számára értékes javakhoz.
A 4/b. válasz értékelése.

c. A motivációs eszközöket két csoportra bontanám: anyagi és nem-anyagi eszközökre. Az anyagiak csoportjába tartozik a fizetés, költségtérítés, utazási támogatás és egyéb juttatások, mint például az üdülési csekk. Nem-anyagi motiváció például a képzések biztosítása, a munkakörbővítés, a karrierlehetőség és az erkölcsi elismerés. Véleményem szerint a kettőt nem lehet elválasztani, e motivációs eszközök vegyítése a megfelelő út kollegáink motiválására.
A 4/c. válasz értékelése.

5. Hogy látja, eddigi tapasztalatai alapján a nőkkel vagy férfiakkal volt könnyebb szót értenie?

a. Tapasztalataim szerint a férfiakkal valamivel könnyebb megtalálni a közös nevezőt, mert fogékonyabbak a problémák megoldására és ők nehezebben is adják fel. Jellemzően kerülik a konfliktusokat és eredményorientáltabbak. Köztudott, hogy egy adott feladatra jobban tudnak koncentrálni, mint hölgy kollégáik. Ellenben a nők sokkal hamarabb keverednek személyes konfliktusokba, és könnyen elvesznek a részletekben, ami gátat vet a problémák hatékony és gyors megoldásának.

Az 5/a. válasz értékelése.

b. Ezen a kérdésen még nem gondolkodtam. Az elmúlt évek során mindkét nemmel voltak negatív és pozitív tapasztalataim is e téren. Úgy gondolom, a sikeres vagy sikertelen együttműködés kulcsa nem ezen múlik. Az általam irányítandó szakterületen talán túlnyomó többségben alkalmazzák valamelyik nem képviselőit, ezért érdekli az álláspontom?
Az 5/b. válasz értékelése.

c. Ez attól függ... Nézeteim szerint mindkét „nem” képes megfelelően ellátni a feladatokat, azonban vannak bizonyos pozíciók, melyeknél adottságaiknak köszönhetően helyzeti előnyt élveznek. Vezetői pozícióban főként férfiak tudnak dominanciájukkal és határozottságukkal érvényesülni, míg adminisztratív területen a hölgyek bizonyulnak alkalmasabbnak. Pontosan emiatt a vezetői döntéseket illetően könnyebb az együttműködés férfi kollégáimmal, míg adatok elemzésekor hölgyekkel dolgozom együtt szívesebben.
Az 5/c. válasz értékelése.

6. Meséljen el egy esetet, amikor beosztottjai közti konfliktust sikerült feloldani vezetői képességeinek köszönhetően!

a. Konfliktusokat kezelni a vezető alapvető feladatai közé tartozik. Egy tipikus példaként említeném a következő esetet. A területemen dolgozó két karbantartó kolléga napi szinten egymásra hárította az elvégzendő feladatokat, és egymáson kérték számon az eredményeket. Sajnálatos velejárója volt ennek, hogy a gépkarbantartások végül nem készültek el és kettőjük konfliktusa volt az állandó téma az üzemben. Előzőleg mindketten hozzám fordultak, alátámasztva a maguk igazát, de úgy döntöttem, ez így nem mehet tovább. Hatszemközt átbeszéltük a feladatokat és tisztáztuk a felelősségi köröket. Felhívtam a figyelmüket arra, hogy kettejük konfliktusa káros hatással van az üzemi morálra, és veszélyezteti a hatékony termelést. Ezt egyébként a termelési mutatókkal alá is támasztottam nekik. A helyzetet és a történtek súlyát megértették, a rájuk bízott feladatokat azóta az elvárásoknak megfelelően teljesítik, viszonyuk normalizálódott.
A 6/a. válasz értékelése.

b. Pályám során több ilyen esettel találkoztam már. Emberi mivoltunk jellemzője, hogy konfliktuskezelési képességünk akár napról napra is változhat. Emiatt úgy gondolom, hogy a problémák idővel megoldódhatnak maguktól is, a konfliktusok esetleges feszegetése emiatt akár rossz irányba is billentheti a helyzetet. A konfliktus az emberi kapcsolatok velejárója, emiatt szerves része a vállalati kultúrának is.
A 6/b. válasz értékelése.

c. Több ilyen esettel is találkoztam már, de kiemelnék egyet, ami kábé két hónappal ezelőtt történt. A területemen dolgozó 8 kolléga közül ketten szokásukhoz híven ismét összeszólalkoztak a heti megbeszélésen. Egymás szavába vágva hátráltatták a közös csoportmunkát. Mivel nagyon fontosnak tartom a kommunikációt, a megbeszélés után magamhoz hívtam őket és hatszemközt átbeszéltük az esetet újra. Majd úgy döntöttem, hogy rájuk bízok egy kiemelt fontosságú projektet, melyet közösen kell véghezvinniük. A projekt határidőre lezárult, elvárt szinten teljesült!
A 6/c. válasz értékelése.

7. Jelenlegi műszaki igazgatói pozíciónkkal kapcsolatos elvárásainkat már ismeri. Milyen kihívásokat és újdonságokat lát, mennyiben jelentene ez többet Önnek, mint korábbi munkaköre?

a. Tulajdonképpen nem látok különbséget a két munkakörben. Pontosan emiatt is tetszett ajánlatuk, mert úgy érzem, ezen a területen rendelkezem már minden szükséges szakmai és személyes kompetenciával. Ismerem a technológiát, megvan a kellő beszállítói kapcsolatrendszer. Továbbá biztos vagyok abban is, hogy – amennyiben engem választanak a pozícióra – lehetőségem lesz Önöknél eddigi tudásomat és tapasztalataimat tovább bővíteni, külföldi partnereiknél pedig minden műszaki fejlesztést részleteiben megismerni.
A 7/a. válasz értékelése.

b. Mint vezető, úgy gondolom, hasonló teendőim lesznek! Újdonság maga a termék és a hozzá tartozó technológia, aminek megismerése egyben kihívás is számomra! Pontosan emiatt is tetszett ajánlatuk, hisz itt lehetőségem lenne sokkal inkább elmélyülni az elektronikai iparban. Természetesen a terület nem teljesen új számomra, hisz auditorként számos hasonló gyártó céggel dolgoztam már együtt.
A 7/b. válasz értékelése.

c. Egy új szervezetben dolgozni, újabb technológiai folyamatokat megismerni, mindenképpen kihívást jelent. Vállalatuk azon irányú törekvései pozitívak számomra, hogy a nemzetközi gyakorlatot helyi szinten is mintegy 8 hónapon belül, megfelelő létszámmal, a jelen iránytó funkción keresztül kívánják megvalósítani. Hasonló projektben úgyszintén irányítóként vettem rész jelenlegi munkahelyemen, és az ott szerzett tapasztalatokkal úgy érzem, Önöknél látványosabb eredményeket lehetne elérni. Gondolok itt például a selejt és átállási idők csökkentésére, valamint……….
A 7/c. válasz értékelése.

Virtuális állásinterjúnk itt véget ér. Bízunk abban, hogy hasznos tanulságokkal szolgált, reméljük, egyiket-másikat a valódi állásinterjúkon is hasznosíthatja majd. A jövő héten újabb virtuális állásinterjún vehet részt, ha meglátogatja a FigyelőNet hasábjait.

A virtuális állásinterjút a LeanCenter Magyarország készítette a FigyelőNet számára.
  • 2023.12.31Készüljön fel a külföldön való jelenlétre a Global Mobility modullal! A külföldi üzleti jelenlét komoly versenyelőnyt kínál, ám egyúttal számos jogi kérdést is felvet. Ha a szervezet nincs tisztában a hatályos jogi háttérrel (pl. nemzetközi közjog, közösségi jog, társasági jog, munkajog, adójog, társadalombiztosítási jog, idegenrendészeti jog), akkor számos probléma, kockázati tényező merülhet fel. Az alap szintű modul tartalmazza a szükséges jogi szabályokat, folyamatábrákat (pl. Közvetlen befektetési lehetőségek, Tartózkodási, letelepedési és munkavállalási közjogi szabályok, Munkajogi szabályok, Adózási szabályok). A plusz szint egy online kurzussal egészül ki.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.03.26Műegyetemi Állásbörze A Műegyetemi Állásbörze Budapest legnagyobb és legrangosabb álláskereső rendezvénye. 1995 óta képez hidat a munkaadók és potenciális munkavállalóik között. Rendezvényről rendezvényre több újítással, színesebb programokkal, felméréssel és számos csatornával is találkozhatnak az érdeklődők.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.04.04Six Sigma Black Belt képzés 9 napos gyakorlatorientált, intenzív képzési program, amely készségszintre fejleszti a résztvevőket a 6 Sigma ismeretek elsajátításában, alapoktól a Green Belt ismereteken át magas szintű hatékonyságjavító projektek megvalósításáig. info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
További 27 év börtönre ítélték a sztárügyvédet - éveken keresztül vezette félre ügyfeleit

Dél-Karolina államban további 27 év börtönre ítélték, a fia és felesége elleni gyilkosság miatt már kétszeres életfogytig tartó büntetését... Teljes cikk

UV-C fénnyel fertőtleníteni otthon is

A tiszta, friss és kellemes illatú lakás mindannyiunk vágya, amelynek megteremtése érdekében hajlamosak vagyunk mindenféle baktérium- és vírusölő,... Teljes cikk

Egy férfi elárulta, mit mondott az állásinterjún, amivel megszerezte álmai munkáját

A jelölt egy egyszerű mondattal győzte meg a munkaadót, hogy ő lesz a megfelelő választás. Teljes cikk