Megjelent: 10 éve

21 vezetői módszer Dzsingisz kántól

Mongólia - viharos történelme ellenére - fennmaradt, ami jelentős részben Dzsingisz kán lángelméjének köszönhető. Ugyanez áll Kínára is. Ez a két nemzet ma is tükrözi Dzsingisz eredeti álmát, ami olyan elképesztő mértékben volt irreális, hogy csoda, ha egyáltalán bármi is megvalósult belőle. Ma mégis ez a két ország adja a Föld lakosságának egynegyedét, szárazföldjeinek tizenketted részét. Ezek az adatok önmagukban is a Dzsingisz kán páratlan jövőképének és vezetői tehetségének bizonyítékai.

John Man, a nagy keleti uralkodók elismert szakértője, a Dzsingisz kán vezetői módszerének titkai című könyvében vizsgálja a kán történelmi és vezetői jelentőségét, fedi fel azokat a "titkokat", amelyek naggyá tették Dzsingisz kánt. Vezetői módszerének egyes aspektusai napjaink vállalatvezetőinek is tanulságosak lehetnek. Az utat, amelyet bejárva jobb vezetővé válhatunk, mindenkinek magának kell megtennie. Man könyve azonban egyszerre jó útitárs és iránytű útunkhoz.

Man Dzsingisz kán legfigyelemreméltóbb tulajdonságát abban vélte felfedezni, hogy kivételt képezett a Peter-elv alól. E szerint idővel minden szervezet az inkompetencia felé közelít, hiszen az embereket képességeik alapján léptetik elő, és amikor elérik képességeik határát, megállnak a ranglétrán. Ezzel szemben Dzsingisz kán felemelkedésének minden egyes szintjén új képességekre tett szert.

Most pedig vegyük sorra, mik is ezek a "titkok"!

Dzsingisz kán 1. számú vezetői titka

Kontrolláld az általad közvetített üzenetet!

A röviddel kán halála után íródott Titkos története Dzsingisz isteni segítséggel megvalósult felemelkedést írja le, azzal a céllal, hogy segítségével kontrollálni lehessen a kánról kialakított képet. A könyv olyan embernek írja le, akit nem vakított el saját tehetsége, nem zavarta, ha némely hibája is napvilágot lát; olyan vezető volt, aki éppoly sebezhetőnek mutatta magát, mint minden más ember, de akiben megvolt az erő és a tehetség, hogy sebezhetőségén felülkerekedjen.

Dzsingisz kán 2. számú vezetői titka

Fogadd el a kritikát!

Dzsingisz 13 éves volt, amikor egy kisebb halászzsákmányon összeszólalkozott féltestvérével, Bekterrel, aki nem volt hajlandó megosztani a zsákmányt éhező családjával. A szóváltás Bekter halálához vezetett. Féltestvérének meggyilkolása bűntett volt, édesanyja dühe pedig komoly lecke Dzsingisz számára. Az, hogy képes volt befogadni anyja haragját, valamint, hogy részét képezi a Titkos történetnek, olyan új irányba sodorta a kánt, amely a tanácsra és kritikára mindig nyitott személy útját jelenti.

Dzsingisz kán 3. számú vezetői titka

Legyen jövőképed!

A klán vezetőjeként Dzsingisz céltudatosan arra törekedett, hogy önmaga és népe számára biztonságot teremtsen. Ki kellett vezetnie népet a testvérgyilkos ellenétekből, a vérbosszú és a megtorlás végeérhetetlen erdejéből. Jövőképe a törzsi egységről kezdetben fenyegetést jelentett riválisai számára, azonban kezdeti sikerei és az égi támogatásban való hit megváltoztatta ellenfelei véleményét, amely hozzájárult jövőképe kiteljesedéséhez: a mongolok egy egész nemzetet vagy akár egy birodalmat is kormányozhatnak.

Dzsingisz kán 4. számú vezetői titka

Tartsd be a szavad!

Az integritás hiányában a szövetségesek és az alacsonyabb rangú vezetők bizalma eltűnik, az összehangolt akciók lehetetlenné válnak. A csapatot összetartó érzelmi kötődés megszakad, Daniel Goleman szavával élve: a "rezonancia" a "disszonanciának" adja át a helyét. Akármi történjék, ha egy vezető ígéretet tesz, be is kell tartania szavát!

Dzsingisz kán 5. számú vezetői titka

Vedd ki a részed a megpróbáltatásokból!

Dzsingisz kán véget kívánt vetni a törzsi társadalomnak, a nemzeti egységre törekedett. A forradalmi vezetés pedig áldozatokat követelt. Ahogy James MacGregor Burns mondja: "A vezetőnek teljes mértékben el kell köteleznie magát az ügy mellett, és képesnek kell lennie demonstrálnia ezt az elkötelezettséget azáltal, hogy időt és energiát fordít rá, hajlandó kockára tenni érte az életét, és vállalja miatta a bebörtönzést, a száműzetést, az üldöztetést és a folyamatos megpróbáltatásokat." A történelem során sok vezető felismerte, hogy egy nemes cél kitűzése mennyire ösztönzően hathat a követőikre. Jim Collins a Jóból kiváló című könyv szerzője mutat rá arra, hogy a jó vezetők a szerencsének tulajdonítják a sikert, azonban a kudarcért maguk vállalnak felelősséget.

Dzsingisz kán 6. számú vezetői titka

Légy tisztában saját korlátaiddal!

A rossz vezetők rejtegetik korlátaikat, nem egy olyan diktátor állt már a történelem színpadán, akinek mindig mindenben igaza volt. A nagy formátumú vezetők elismerik korlátaikat, és erejükkel arra törekszenek, hogy túllépjenek rajtuk. Dzsingisz kán viszonylag gyorsan felismerte, hogy a mongolok nemzeti egységéről alkotott jövőképe nem valósulhat meg pusztán az írástudatlan nomádok segítségével. Belátta hozzá nem értését és egy nála okosabb embert fogadott fel. Dzsingiszt lenyűgözte Tata-Tonga írnok hűsége, szolgálatába fogadta és megparancsolta neki, hogy az ujgur írást igazítsa hozzá a mongol nyelvhez, és tanítsa meg a fiatalabb hercegeknek. Az ujgur írással jegyezték le a Titkos történetet valamint a kán törvényeit. Végső soron mondhatjuk, hogy Dzsingisz éleslátása tette lehetővé, hogy felemelkedésének története fennmaradjon.

Dzsingisz kán 7. számú vezetői titka

Tedd alapvető értékké a hűséget, és jutalmazd meg!

Az ambiciózus vezető számára a hűség olyan, mint az arany: nehezen megszerezhető, de könnyen elveszíthető. Dzsingisz saját integritásának erejével kötötte magához követőit. Totális elkötelezettséget ígért, és ugyanezt várta cserébe. Több alkalommal előfordult, hogy ha vezetőjüket cserben hagyó katonák próbáltak átpártolni hozzá, hűtlenségük láttán kivégeztette őket, mint árulókat. A hűségüket bizonyító embereit zsákmánnyal és magas beosztással jutalmazta. Vezetőként Dzsingisz az átgondolt és céltudatos nagylelkűségre alapozta hatalma gyakorlását. "A hűség a sztyeppei élet legfontosabb erénye" - vélte Dzsingisz kán.

Dzsingisz kán 8. számú vezetői titka

Hozz szilárd és világos törvényeket!

Dzsingisz törvényeiből nem sok maradt az utókorra, amelyeket ismerünk, más kultúrákon keresztül jutottak el hozzánk. Törvényeinek egy része figyelemreméltóan liberális: minden vallást tisztelet illet; egyetlen herceg sem állhat a törvény felett. Más törvényei pedig megdöbbentően szigorral íródtak: halállal büntette a lopást, a házasságtörést, a varázslást, a kémkedést, ha valaki egymás után háromszor csődbe ment. Dzsingisz törvényeit a törzsi szokásjogok leváltására alkotta meg, egyformán vonatkozott minden mongolra, illetve minden társadalmi osztályra. Ez volt a kulcsa annak, hogy vezetőként a maga oldalára tudta állítani embereit, és rá tudta venni őket, hogy felsorakozzanak terjeszkedést hirdető politikája mögött, hogy biztosítsa a hadsereg fegyelmét, a lovas futárszolgálat működését, mivel ezen múlott a hódítások sikere.

Dzsingisz kán 9. számú vezetői titka

Járj a földön!

Hadúrként Dzsingisz több alkalommal került szembe olyan erővel, amely elvileg messze meghaladta a mongol sereg képességeit. A megbízható hírszerzés és a helyzet elfogulatlan elemzése sokat csökkent az ilyen hadműveletek kockázatain. Számos katonai katasztrófa mutatta meg, hogy mi történik ezek hiányában. A sebezhetetlenség illúziója, a dédelgetett álmokat és elképzeléseket veszélyeztető információk kollektív elutasítása, a csapat eredendő bölcsességébe vetett megkérdőjelezhetetlen hit. Dzsingisz, mint az esélytelenebb fél, nem engedhette meg magának az efféle hibákat.

Dzsingisz kán 10. számú vezetői titka

Ha béke van, eddz a háborúra!

A nomád klánok a háborúra való felkészülésként vadászatokat tartottak, amelyek során úgy kerítették be a vadakat, mintha azok ellenséges katonák lettek volna. Ez a gyakorlat jelentős előnyhöz juttatta a "nemez falú jurták népeit" a városi társadalmakkal szemben, hiszen számukra az egyetlen valódi kiképzést maga a háborúskodás jelentette. A vadászat tovább tökéletesítette a nomádok képességeit, gyakorlottá tette őket a távolsági kommunikációban, a csapatmozgások koordinálásában, valamint a zsákmány szétosztásakor érvényesülő összetett szabályok alkalmazásában. Fontos kiemelni, hogy a vad felhajtását és leölését különböző nyelveket beszélő, különböző törzsekből származó rengeteg ember valósította meg! Ilyen méretű és ekkora szervezettséget igénylő had mozgósítása minden kétséget kizáróan igazolja, hogy Dzsingisz rendkívüli tehetséggel ösztönözte és irányította népét.

Dzsingisz kán 11. számú vezetői titka

A te érdeked legyen az állam érdeke!

Korábban, amikor a törzsi vezetők meghódítottak egy-egy területet, mindenki azonnal részesülhetett a zsákmányból. A nemzet megalapításával Dzsingisz jogot formálhatott a zsákmány birtokba vételére és szétosztására, így lehetősége nyílt a jutalmazásra. A Titkos történetben leírt "nagy törvény" volt sikerének kulcsa: engedelmesség és hűség az alattvalóktól, védelem és jutalom a feljebbvalóktól. A vezető egyszerre volt az állam és a törvények megtestesítője, az iránta való hűtlenség hazaárulásnak számított, ahogy a zsákmány eltitkolása is, ami egyet jelentett a vezető és az állam elárulásával.

Dzsingisz kán 12. és 13. számú vezetői titka

Válassz utódot és engedj utat a vitának!

Az utódlás kérdését elsőként Dzsingisz második felsége, Jiszüj vetette fel. A szokásjog szerint a klán rangidős tagja örökölte volna a trónt, azonban a rangidősség elve nem mindig a legmegfelelőbb embert juttatja hatalomra. Egy alkalmatlan vezető vagy a belháború veszélye túl nagy kockázatot jelentett volna az épülő mongol birodalomra. Ki lehetett volna alkalmasabb jelölt, mint a kán fiainak egyike, akik egytől-egyik tapasztalt parancsnokok voltak? Dzsingisz nyilvános keretek között négy fia elé tárta a kérdést, és ezzel heves vitát robbantott ki.

A fiúk végül meghozták döntésüket: választásuk a harmadik fiúra, Ögödejre esett. Azáltal, hogy a kán helyt adott a nézeteltérések kinyilvánításának, a maga oldalára állította a családját, és biztosította az új nemzet kisebb vezetőinek lojalitását. Dzsingisz kánt sorsfordító helyzetekben sem hagyták cserben zseniális vezetői képességei. A nagy újítóknak gyakran okoz gondot, hogy kiengedjék kezükből a hatalmat. Az üzleti életben is számtalan olyan vezetőt találhatunk, akik irigyen őrzik hatalmakat, szolgalelkű beosztottakat választanak maguk mellé, s nem hajlandóak foglalkozni az utódlás eredményes rendezésének kérdésével.

Dzsingisz kán 14. számú vezetői titka

Alkalmazd a legjobbakat!

Rengeteg olyan vezető van, aki ellenszenvvel viseltet a legjobbak iránt, mivel sokkal inkább riválist vagy fenyegetést, mint értéket lát bennük. Dzsingisz Tata-Tonga vagy a kitan tudós, Csu-caj személyében olyan emberre talált, akikben megvoltak a belőle hiányzó, de szükséges készségek. Hét évvel Dzsingisz halála után, amikor utóda Ögödej elfoglalta Észak-Kínát a hagyományos módszerekhez ragaszkodó vezetők az ott élők lemészárlását, a gazdaságoknak pedig legelővé történő átalakítását szorgalmazták. Csu-caj volt az, aki rámutatott arra, hogy az adóztatás és a helyes földművelés sokkal nagyobb hasznot hoz, mint a puszta gyilkolás és rombolás. A vezetők igazat adtak Csu-cajnak, így milliók maradhattak életben, s a mongol birodalom ismét léphetett egyet a fejlődésben.

Dzsingisz kán 15., 16. és 17. számú vezetői titka

Meglepetés + terror + nagylelkűség = győzelem

A Horezm elleni hadjárat (1219) olyan stratégiai zsenialitásról árulkodik, ami ritka a hadtörténelemben. Mohamed sah és Dzsingisz kán seregei nagyjából egyenlő erőt képviseltek. A sahnak megvolt a hazai pálya előnye, míg a kán seregének mintegy 3000 kilométer távolságból kellett magával cipelnie a felszerelést, ami - elméletileg - elegendő időt adott a sahnak a megfelelő védelem kidolgozásához. Dzsingisz győzelméhez három dolog kellett: (1) a meglepetés, amit a mongol lovasság keménysége és kimagasló képességei tettek lehetővé; (2) az előttük álló feladat iránt tanúsított kérlelhetetlen odaadás. A mongolok a terror eszközeit stratégiai megfontolásból alkalmazták. Támadásaik során olyan brutalitással bántak el az első városokkal, hogy a többi inkább egyszerűen megadta magát; (3) a terror nyomán a mongoloknak mégis sikerült elfogadtatniuk leigázott ellenségeikkel, hogy a megadás a lehető legjobb reakció: az ellenállás büntetése a halál, a megadás jutalma a túlélés.

Dzsingisz kán 18. számú vezetői titka

Filozofálj (de legalábbis légy jó viszonyban a bölcsekkel és a bölcselkedéssel)!

Dzsingisz írástudatlan és minden bizonnyal műveletlen volt, ennek ellenére egyik legmeglepőbb vonása szellemi kíváncsisága. "Ennyi lenne az élet? Hódítás, halál és pusztulás, majd újabb hódítás? Mi értelme mindennek?" Dzsingisz Győzelmei, hódításai ellenére sem láthatott bele az isteni gépezetbe. A kán udvara nyitva állt mindenki előtt, aki útmutatással szolgálhatott neki e téren. A sámánizmus és a nesztoriánus kereszténység nem állta ki a próbát, az iszlámról a pedig kán keveset tudott. Dzsingisz magasan képzett tanácsadójának, Csu-cajnak a feladata lett, hogy az Ég rendeléséből segítsen a kánnak barbár hadúrból egyetemes császárra fejlődni. Dzsingisz így ismerte meg a Ji Kinget (A változások könyve) és a Tao Te Kinget (Az Út és Erény könyve), valamint az a konklúziót, hogy az ősi nomád erények, a mértékletesség és a nagylelkűség gyakorlása jóval hatékonyabb, mint a despotizmus kegyet eszközeinek használata.

Dzsingisz kán 19. számú vezetői titka

Gyakorolj alázatot!

Mi oka lehetett annak, hogy a világ egy távoli, jelentéktelen sarkából származó, elszegényedetett arisztokrata az égi támogatás kegyében részesüljön? Ezt Dzsingisznek soha nem sikerült megértenie, és úgy döntött, hogy a továbbiakban nincs is miért feltennie ezt a kérdést. Hogy Isten kedvére tegyen meghagyta, hogy minden vallást egyformán tisztelet illet, és egyik sem helyezhető a többi elé. Ez az elv a kán halála után is megmaradt a birodalom politikájában: "Úgy hisszük, hogy csak egyetlen Isten létezik, aki életet ad és elveszi azt... Ám ahogy az Isten ujjat adott a kéznek, hasonlóképpen az emberiségnek is több utat adott." Alázat és tolerancia egy olyan világhódító személyiség vonásaiban, aki hatalmáról és kegyetlenségéről vált híressé. Dzsingisz nem hagyott jelentős szellemi örökséget az emberiségre. A mongol birodalom legfőbb célja önnön létezése volt.

Dzsingisz kán 20. számú vezetői titka

Tervezz az örökkévalóságnak!

1227-ben Dzsingisz megbetegedett. A betegség tényét nem lehetett véka alá rejteni, ám komolysága mértékét megpróbálták titokban tartani. A kán utolsó erejével arról igyekezett gondoskodni, hogy az Örök Ég támogatását élvező terve, az egyetemes mongol birodalom megvalósulása nehogy meghiúsulhasson. Uralkodói módszere mögött vaslogika rejlett: ha népét az Ég jelölte ki a világ kormányzására, akkor nem az ő személye, hanem a birodalom a legfontosabb. Neki mint az Ég eszközének feladata a nagy terv beteljesülésének bebiztosítása. Halála tehát nem jelenthetett többet "szakmai kockázatnál", amit mindenki elől el kellett fedni, máskülönben minden leigázott nép fellázad, minden ellenség felbátorodik, s a nagy terv odaveszett volna. Dzsingisz halálának ideje, a temetés körülményei szigorúan őrzött államtitok volt. Halála előtt az öröklés kérdését rendezték, az ellenséges népek leigázására a haditervek készen álltak. Beteljesült az Ég akarata.

Dzsingisz kán 21. számú vezetői titka

Ismerd fel a korlátaidat!

A síron túlról Dzsingisz kán minden bizonnyal megfontolandó tanácsokkal segíthette volna unokáit, az Észak-Kína invázióját folytató Ögödejt, majd a halála utáni belviszályokon, anarchián úrrá levő Möngkét, az iszlám világ ellen indított hadjáratok után trónra kerülő Kubilájt, aki újraálmodta nagyapja álmát a végeérhetetlen hódításokról, hiszen ez az álom vezette őt a ma is ismert keleti óriás, Kína megalkotásához. Kubiláj megkísértette a lehetetlent: Japán elfoglalására küldött 4400 (!) hajót számláló flotta odaveszett tájfun okozta viharokban, sikertelen hadjáratokat indított Burma, Vietnam és Jáva ellen, amelyek katasztrofális pénzügyi helyzetbe sodorták a birodalmat. Kubiláj volt kora legnagyobb hatalmú uralkodója, nagyszerű ügyintéző, középszerű stratéga, aki minden tőle telhetőt megtett. Kubiláj példáján láthatjuk, hogy ez még ekkora birodalommal a háttérben sem egyenlő azzal, hogy valaki kiváló vezető. A lehetetlen megkísérlése elindította Dzsingisz dinasztiáját a romláshoz vezető hosszú és lassú úton.

Ne feledd! Járj a földön, ismerd fel korlátaidat, soha ne veszítsd el rugalmasságodat!

Zsuppányi Zsolt
Enetha Learning Kft.
  • 2021.04.23Szervezetfejlesztő (OD) Tanácsadó képzés Egyesítettük a Sämling Solution, a FranklinCovey és vendégelőadóink tudását és tapasztalatát, hogy a résztvevők „soft” és „hard” típusú fejlesztések koordinálására és támogatása is képesek legyenek. Mindazoknak akik Belső munkatársként vagy Külső tanácsadóként vezetnek vagy támogatnak szervezetfejlesztési folyamatokat. Részletek Jegyek
  • 2021.04.252 Napos Scrum Master képzés online, élő videokonferenciás Az agilis működés motorja a Scrum Master, aki biztosítja a hatékony csapatmunkát és kezeli az átalakulás során kialakuló feszültségeket, konfliktusokat. Minden iparágban célszerű átállni agilis működésre, nem csak a szoftverfejlesztésben. Képezze ki kollégáit Scrum Masterré. Részletek Jegyek
  • 2021.05.10 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.05.13 Humán controlling mutatószámok a gyakorlatban Olyan vezetőknek és (kulcs) munkatársaknak, (HR) controllereknek, HR-eseknek, pénzügyi szakembereknek ajánljuk a képzést, akik a HR munka hatékonyságát, eredményét mérni, számolni, és ezt begyakorolni szeretnék. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a munkaerő elemzésének, értékelésének vállalati standardizálását, és mérésének elvét és gyakorlatát megismerni szeretnék. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Így gyűrtük le a Covid-évet! - céges túlélési praktikák

Akadt, akit a “káoszkapitány” titulus energetizált, mások egy komplett gyászfolyamat végén fogadták el, hogy bizony most nincs protokoll,... Teljes cikk

HR kihívások a termelő-gyártó cégeknél 2021-ben

Gyorsaság, rugalmasság, kommunikáció, transzparencia - ezek a készségek és szükségletek hangzottak el legtöbbször a HR szakemberek szájából a HR... Teljes cikk

Hogyan kezelték a covid-helyzetet az üzleti szolgáltató központok?

Magyarországon működő nemzetközi üzleti szolgáltató központok körében (BSC) mérte fel a covidjárvány két hullámának hatásait kérdőíves... Teljes cikk