Megjelent: 2 éve

A négy leghatékonyabb vezetői stílus

Munkahelyi légkör, empátia, érzelmileg intelligens vezető. Ezek a fogalmak egyre gyakrabban válnak központi szereplővé a jó munkahelyekről, vezetőkről szóló diskurzusok során, ami korábban jóval kevésbé volt jellemző. Hogyan tud együttműködni leghatékonyabban egy csapat? Ehhez milyen vezetői képességek, erények kellenek? Hogyan lehet ezeket elsajátítani? Erről is szó lesz a Tréning Kerekasztal 2019-es - A 15 milliárdos kérdés: Mire jó a tréning? - konferencián. Kocsis Zoltán, a SKULL tréning

images

Hogyan vehető rá a dolgozók kisebb-nagyobb csoportja, hogy egy közös cél érdekében, mindannyian lendületesen tevékenykedjenek?

Összehangolt tevékenységek egész rendszerének kialakításával, amiben nagy teret kap a minőségi kapcsolat, amiben pedig az érzelmek játsszák a legnagyobb szerepet, akár az üzleti sikerek, akár a magas erkölcsi nívó, a lojalitás és a motiváció terén.

Kutatások eredményeként tapasztalták, hogy ha a vezető lelkesíti a beosztottakat, azok teljesítménye emelkedik, ellenkező esetben lecsökken. Az érzelmileg intelligens vezető nem elégszik meg azzal, hogy a beosztottak elvégzik a munkát, hanem érzelmileg támogatják őket. A közösség „mágneseként” szeretnek vele együtt dolgozni, ezáltal magukhoz vonzzák a tehetségeket. A jó hangulat serkenti a szellemi teljesítményt is, ez pozitívan hat az ötletelésre, a döntéshozó-képességre.

A munkahelyi légkör tehát éppen olyan meghatározó, mint a munkakörülmények vagy a fizetés. Az, hogy a vezető milyen mértékben képes összefogni és irányítani a dolgozók érzelmeit a csapat érdekében, az a vezető érzelmi intelligenciáján múlik. Empátiájuk révén ráhangolódnak beosztottjaik hangulatára, ez erősíti a csapat összetartását, mert a dolgozók érzik a törődést, a megértést. Kölcsönös bizalom és megértés esetén megosztják egymással ötleteiket, javaslataikat, közösen döntenek, összetartanak. Míg a disszonancia - negatív légkör- elveszi az emberek munkához való kedvét, demotiválttá, kiégetté teszi őket.

Léteznek továbbá még „értetlen” vezetők is, akik megpróbálnak rezonanciát teremteni, de nem veszik észre, hogy a beosztottjaik negatív érzéssel telítődtek, csak a saját sikerei érdeklik.

Mely erősségekkel tud hatást gyakorolni a vezető a munkatársaira?

Tudatossággal, önszabályozással, társas készségekkel és a kapcsolatok irányításának készségével, és a vezetési stílusok tudatos váltogatásával.

Ezek zömmel olyan képességek, amelyek tanulás útján sajátíthatók el. Nem létezik olyan vezető, aki mindegyik kompetenciával rendelkezne. Annyi bizonyos, hogy a sikeres vezető legalább egy-egy kompetenciában nagyon erős.

A tudatos vezető megérzéseire hallgatva, intuitívan vezet, értékrend vezérli őt. Itt nagyon fontos, hogy tisztában van mind az erősségeivel, mind a gyengeségeivel, elfogadja a kritikákat. Az önismeret révén képes kihasználni adottságait, kihívásnak tekinti a nehéz feladatokat.

Az önszabályozás, az érzelmi önkontroll, segíti a vezetőt abban, hogy esetleges indulatait és érzelmeit kordában tartsa, és a fentről jövő feszültségeket megszűrve, csillapítva engedje csak tovább a munkatársak felé. Továbbá a beosztottai megbízhatnak benne, mert következetessége révén, az általa mondottak és tettek összhangban vannak.

Képes alkalmazkodni az új elvárásokhoz. Empátia révén megérti és tiszteletben tartja mások érzelmeit és szempontjait, ill. megtalálják a megfelelő hangot a dolgozókhoz. E mellett fejlesztő attitűddel él a csapatával, erősíti az egyénben az erősségeit, és gyengeség esetén rámutat, hogyan is lehetne másképp csinálni.

A Tréning Kerekasztal Konferencia - 2019. március 21-én lesz a Mariott Budapest City Centerben.


A munkatársaival való kapcsolatait képes irányítani. Ennek egyik eszköze az ösztönzés képessége, ami fontos a vállalati küldetés felé való motiválásban. E nélkül nincs kiemelkedő vállalati teljesítmény. A vezetői szerepkörben elengedhetetlen, hogy valaki ismerje és befolyásolni tudja a többiek gondolkodását. A meggyőző erejével képes elfogadtatni a vállalat szempontjait és céljait. A környezetük fejlődését segíti, képes új irányvonalat kijelölni, és a konfliktuskezelő képességével a gördülékeny munka és a kellemes munkahelyi hangulat érdekében el tudja simítania a felmerülő ellentéteket. A szociális érzékenység is segíti a vezetőt a kellemes légkör megteremtésében, hiszen megérti munkatársait, megtalálja velük a megfelelő hangot, eloszlatja a kételyeket, félelmeket.

A leghatékonyabb vezető négy stílusból választhat egyet, ill. többet, mindig arra a stílusra váltva, amit az adott helyzet megkíván.

Milyen érzelmi alapigényekre kell figyelemmel lennie a vezetőnek? Mire vágyik a munkaerő?

Elfogadottságra, értékesség és az alkalmasság érzésére. Az elfogadottság alatt a közösséghez való tartozást jelenti. A közösség részévé kell, hogy váljon, ne legyenek klikkesedések a szervezeten belül.

Használható vezetői eszközök:

A vezető mindig elérhető a kollegái számára. Ez a gördülékeny munkafolyamat egyik követelménye is, hiszen előfordulhat, hogy valaki nem tudja folytatni a munkát a vezetővel való konzultáció nélkül. Tehát mindkét fél számára megfelelő konzultációs időpontokra van szükség.

Hallgassa végig a kollégáit, ne mindig csak ő beszéljen. Ismerje őket, esetleges szakmai sikereiket kiemelje, megdicsérje őket, pl. új diploma szerzésénél. A dicséret fontos az értékesség erősítése érdekében, nem fordulhat azonban bizalmaskodásba (pl. munka után közös programot szervezni, „haverként”, ivócimboraként kivívni a beosztottak szimpátiáját).

A vezetőnek ki kell állnia felettesei előtt dolgozói mellett és azok érdekeiért, így nő az ő védettség érzésük.

Meg kell akadályoznia a beosztottak egymás közötti harcát, hogy egy-két embert a többi kigúnyoljon. Az esetleges személyes vitákat el kell simítani.

Az értékesség érzéséhez hozzá tartozik az elismerés, a dicséret, ami növeli a dolgozók biztonságérzését és értékesség érzését. A főnöknek dicsérnie kell: négyszemközt, nyilvánosan és írásban. Ez sokszor még a pénzbeli juttatásnál is lényegesebb. Ugyanakkor nem szabad mások előtt megszégyeníteni a beosztottat, nem tréfálkozhat az ő rovásukra.

Lényeges, hogy a vezető figyelemmel kísérje a dolgozók munkáját, elolvassa, értékelje azt. Erre lehetőséget ad a teljesítményértékelés. Itt pontosan meg lehet határozni a dolgozó addigi munkáját, hol vannak az erősségei, és a fejlesztésre szoruló részei. Hogyan lehetne a képességeit javítani, milyen céljai vannak neki személyesen a jövőben és hová tart a szervezet. Az eredmények ismeretében pedig új, reális célok tűzhetők ki.

A vezetői visszajelzés, a teljesítményértékelés rendkívül fontos, hiszen csak így tudja meg a dolgozó, hogy mit várnak el tőle, mik a célok és ehhez képest ő hogy teljesít, ill. melyek a vállalatjövőbeli tervei, céljai. Ilyenkor lehet formálni a dolgozó nézetét és különböző eszközökkel motiválni.

Az alkalmasság érzésének megerősödése akkor alakul ki a dolgozókban, ha jól látják el a feladataikat, újabb és nagyobb kihívásokat kapnak, melyeket képesek helyesen teljesíteni. A vezető ezt az érzést úgy tudja erősíteni, hogy megteremti a feladatok ellátásához szükséges feltételeket: eszközöket, információkat, a tanulás lehetőségét. A vállalati sikereket meg kell osztani a dolgozókkal, kiemelve, hogy ez nélkülük nem valósult volna meg. A vezetőnek szabályozni kell a munkafolyamatokat és a hatásköröket. Zavaros szervezetben mindenki alkalmatlannak tartja magát, azt sem tudják mit várnak el tőlük. A másik lényeges elem, hogy bizonyos fokú önállóságot kell hagyni. Egyrészt a túlzott szabályozás megöli a kreativitást, a kezdeményezőképességet és az esetleges hibákból tanulnak a munkatársak. A jövedelememelés lényeges motivációs faktor, azonban hosszú munkaviszony esetén nagyobb elismerés lehet az erkölcsi elismerés, a munkakör gazdagítás, nagyobb felelősséggel és döntési szabadsággal.
  • 2021.08.10 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
  • 2021.09.23HR Basic Sajátítsd el évek helyett 12 napban az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! HR gondolkodás e-learning videókkal, esettanulmányokkal, testre szabva gyakorlatorientáltan. Részletek Jegyek
  • 2021.09.28Kötelező visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése, alkalmazása Az EU 2019/1937 sz. irányelve új kötelezettséget ír elő. Visszaélés-bejelentési rendszert kell alkalmazni. Minden 50 fő feletti munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak, továbbá a közszférában működő szervezetnek kötelező lesz visszaélés bejelentési rendszert kialakítania és működtetnie. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Varrónőkből képzett hegesztőket! - így kezelte a munkaerőhiányt a vállalat

Merjünk kilépni a sémákból, tapossuk ki a járatlan utakat! Férfiasnak gondolt szakmákban is lehet női munkaerőt alkalmazni. Ez a tanulsága a... Teljes cikk

„A kukások az én hőseim”

Kicsi az önbecsülésük és az önbizalmuk, alacsony a képzettségi szintjük. Még az ilyen munkatársakkal is csodát tehet egy vállalat - megfelelő... Teljes cikk

Megerősítette és átformálta a vezetői szerepet a világjárvány

Mesterséges intelligenciával üzemelő coachok jönnek, krízisálló gondolkodásmódok mennek, ami viszont nem változott, az a vezető szerepe és... Teljes cikk