Szerző: Szarka Dóra
Megjelent: 10 éve

Egy "hiányszakma", mely különleges felelősséggel jár

Szakma megnevezése: nevelőszülő. Munkakör: átmeneti gyermeknevelés, a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlesztése. Munkaidő: napi huszonnégy óra. Munkavégzés helye: bárhol és mindenhol. Fizetés: átlagos. Elsődleges cél: a vér szerinti családba történő visszagondozás. Felelősség: óriási. A szakemberek iránti igény: a 2014 elején életbe lépő törvénymódosítás miatt igen nagy. Cikkünkben a nevelőszülői szakmát mutatjuk be.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) szakmaismertetője szerint kétféle nevelőszülő létezik: a hivatásos és a hagyományos nevelőszülő. Az előbbi esetében az ezt a szakmát választó egyénnek a nevelőszülőség a főállása és hivatása, így más munkaviszonyt nem is folytathat mellette, valamint egyszerre minimum három, maximum nyolc gyermeket nevelhet a sajátjaival együtt. Ezzel szemben a hagyományos nevelőszülő esetében meg van engedve, hogy dolgozzon a nevelőszülői teendőinek ellátása mellett, illetve a rendelkezés kimondja, hogy a hagyományos nevelőszülő legfeljebb három gyermekről gondoskodhat.

A nevelőszülők átmeneti nevelést biztosítanak

A nevelőszülőnél való elhelyezés addig tart, amíg a vér szerinti család újra képessé nem válik a gyermeknevelésre, ha ez valamilyen ok miatt nem lehetséges, akkor addig, amíg örökbe nem adják a gyermeket. Ugyan előfordul olyan eset, amikor a gyermek nevelését bizonyos idő után ténylegesen visszaveszi a vér szerinti család, de ez nem igazán jellemző. Így a nevelőszülőség alapvetően a gyermek 18 éves koráig tart, amely a gyermek továbbtanulása esetén meghosszabbítható az "utógondozási ellátással", ami akár 24-25 éves korig is kitolható - olvasható az Index cikkében.

Jelenleg Magyarországon kétszázezer gyermek veszélyeztetett, közülük csupán 21.500-an kerültek be a gyermekvédelmi rendszerbe - hangzott el a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. A gyermekvédelmi rendszerbe a gyerekek legtöbbször bántalmazás, érzelmi, fizikai elhanyagoltság miatt kerülnek be. Így sokszor testi-lelki sérüléseket elszenvedett gyerekek nevelése vár a nevelőszülőkre. A különféle lelki problémákkal küzdő gyermek pedig a nevelőszülő környezetétől, de legfőképpen családtagjaitól fokozott toleranciát igényel. Emiatt a nevelőszülőnél való elhelyezés egyik előfeltétele a házas-, illetve élettárs beleegyezése ezen tevékenységbe, valamint emiatt használják sokszor a nevelőcsalád fogalmát, hiszen valójában a problémákkal terhelt családi környezetből egy - lehetőségek szerint - jobb családba kerül be a gyermek. A törvény azonban lehetőséget ad arra is, hogy egyedülálló egyének is lehessenek nevelőszülők.

Növekvő igény a nevelőszülőkre

A nevelőszülők száma évek óta ötezer körül mozog, az állami gondozásban levő gyerekek száma azonban az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett. A cél az, hogy minél több gyermek nevelkedjen családban, hiszen a tapasztalatok szerint az intézetben felnőtt gyerekek körében jóval nagyobb az elkallódás, elzüllés esélye. Az 1997-es gyermekvédelmi törvény módosítása óta prioritás az állami gondozásban élő gyerekek családszerű közegben való nevelése, így egyre több nevelőszülőre lenne szükség Magyarországon. Tovább növeli a nevelőszülők iránti igényt, hogy 2014 januárjától a tizenkét év alattiakat már egyáltalán nem lehet majd elhelyezni gyermekotthonokban, csakis nevelőszülőknél. És mivel évente átlagosan 2200 új tizenkét év alatti gyermek kerül állami gondozásba, elhelyezésükhöz 350-450 új nevelőszülőre volna szükség - olvasható a Népszabadságban.

A nevelőszülő feladata a társadalom hasznos tagjává nevelni egy gyereket

"A szakma presztízsét a nevelőszülők tudják megteremteni" - nyilatkozta Asztalosné Zupcsán Erika, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádiónak. A nevelőszülők hasonló feladatokat és tevékenységeket látnak el, mint a hagyományos családban a szülők, csak a körülményekben mutatkozik némi különbség - olvasható az ÁFSZ kiadványában. A nevelőszülő saját otthonában gondoskodik a hozzá kerülő kiskorúról, ahol a gondozott gyereket megfelelően eteti, ruháztatja, biztosítja az oktatásban való részvételét, pályaválasztását, felkészíti a gyereket az önálló életvitelre. A nevelőszülői munka célja, hogy a gyermek családban nőjön fel, ahol jó példát kaphat - hangzott el a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

A nevelőszülő legfontosabb feladata megismerni a hozzá kerülő gyerek vér szerinti családját és múltját, valamint - mivel a nevelőszülő csak átmeneti gondoskodást nyújt - elő kell segítenie a vér szerinti családdal való kapcsolattartást, ennek hiányában az örökbefogadást.
Az ÁFSZ kiadványa szerint egy nevelőszülőnek jól felkészült szakembernek is kell lennie, aki ismeri a releváns, aktuális jogszabályokat, és a gyermek életkorának és kultúrájának megfelelően segítséget tud nyújtani a gondozott fejlődéséhez és beilleszkedéséhez. Feladatai közé tartozik a rendszeres kapcsolattartás a vér szerinti családdal, a különféle állami és önkormányzati osztályokkal, a gyámhivatallal, a nevelőszülői szakszolgálattal, az óvoda, iskola alkalmazottaival, a gyermek csoporttársaival és azok szüleivel.

Mindezek mellett dokumentálnia kell a rá bízott gyermek fejlődését, illetve ha gyámságot is vállal, félévente jelentést, és a kapott támogatásról elszámolást is kell készítenie. A papírmunka mellett a gyermek iratainak rendben tartása is a nevelőszülő feladata, vagyis a személyes iratok, a kiskorú vagyonával, fejlődésével kapcsolatos és az egészségügyi, oktatási intézményben kapott dokumentumok kezelése is.

Hatalmas felelősség

Mivel a nevelőszülőkhöz kerülő gyerekek nagy része problémás családokból jön, és sok esetben terhelt múlttal rendelkeznek, nevelésük nagyobb odafigyelést igényel. A gyerek számára példaértékű minden, amit a vele élő felnőtt tesz, így a nevelőszülőnek minden helyen és időben ennek megfelelően kell viselkednie. Eszerint a nevelőszülőnek igyekeznie kell jó minta átadására, és ebből következősen a munkavégzésének helyéhez - a saját otthonán kívül - éppúgy hozzátartozik az utca, a közért, az iskola, sőt, még az internetes közösségi terek is.

A szakmai szervek szerint a nevelőszülőnek munkavégzése során nagyfokú önismeretre, türelemre, felelősségtudatra, gyermekszeretetre, konfliktuskezelésre van szüksége. A nevelőszülőség inkább pszichikailag, mint fizikailag terheli meg a "munkavállalót", hiszen nagyobb lelki igénybevétellel jár több gyereket helyesen nevelni, támogatni, gondozni. Ha már kialakult a kötődés, a nevelőszülőnek is nehéz elengednie a korábban megszeretett gyereket, hiszen bármikor visszakerülhet a vér szerinti családjához vagy örökbe fogadhatják. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat javaslata szerint amennyiben a pszichés megterhelésnek idegi és fizikai jelei is megjelennek, a munkavállalónak célszerű szabadságot kivennie.

A munkakör elvégzéséhez szükséges egyéb feltételek

A nevelőszülői tevékenység gyakorlásának alapvető követelménye, hogy a nevelőszülő betöltse a 24. életévét, valamint a nála elhelyezett gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel legyen idősebb.

Előzetes orvosi vizsgálat és pszichológiai beszélgetés során dől el, hogy az egyén szellemileg, testileg és lelkileg alkalmas-e egyáltalán a nevelőszülői feladatokra, hiszen nagyon lényeges, hogy az államilag gondozott gyermek kellően felkészült családhoz kerüljön. Nem mellékes feltétele a nevelőszülőségnek, hogy a nevelőszülő lakásán egy gyerekre legalább hat négyzetméternyi területnek kell jutni. Az ezen szakterületen dolgozókkal szemben egészségügyi szempontból elsősorban pszichikai állapotra vonatkozót támasztanak, ami annyit tesz, hogy amennyiben a nevelőszülő érzelmileg és értelmileg minden szempontból megfelel, a fizikum nem jelenthet akadályt, így akár mozgáskorlátozottként is elláthatják ezt a fajta munkát. A munkakört csak a mindkét fülükre halláscsökkentek, beszédhibásak, epilepsziások, mindkét szemükre látáscsökkentek, illetve krónikus légzőszervi betegségben szenvedők nem töltheti be.

Ingyenes a nevelőszülői szakképzés

Erősen személyiségfüggő, kiből milyen nevelőszülő válik, de természetesen a pszichológiai, pedagógiai, egészségügyi, társadalomismereti alapismeretek segíthetik a nevelőszülőt a kritikus helyzetek megfelelő kezelésében. A nevelőszülői tanfolyamot csak az kezdheti el, aki megfelel az alkalmassági követelményeknek. A pályázó lakásán környezettanulmányt végeznek, majd egy szakpszichológus és a tanfolyamvezető egy elbeszélgetés során felméri a temperamentumát, rátermettségét és pszichikai teherbírását. Ezen felül erkölcsi bizonyítványt is be kell mutatnia. A képzés elméleti és gyakorlati tanulmányokat is tartalmaz. A nevelőszülői tanfolyam nincs iskolai előképzettséghez kötve, így akár alapfokú végzettséggel is elvégezhető. A hivatásos nevelőszülő szakképzés 300-360 óra, a hagyományos nevelőszülőknek legalább 60 órás tanfolyamon kell részt venniük. A tanfolyam elvégzése után államilag elismert nevelőszülői szakképesítést kapnak. A tankönyvek költségein kívül a nevelőszülői tanfolyam ingyenesen levégezhető.

Főleg vidéken jellemző ez a szakma

Vannak olyan családok, ahol generációról generációra öröklődik a nevelőszülőség. Mások azért vállalják a nevelőszülőséggel járó feladatokat, mert a saját gyerekeik már felnőttek, de még szeretnének gyereket nevelni, vannak olyanok is, akik gyerek örökbefogadása helyett választják ezt a nevelési formát - írja a Népszabadság. Sokakat a munkanélküliségből való kiút is motivál, mikor ezt a szakmát választják. Emiatt is jelentkeznek nagyobb számban vidékről nevelőszülőnek, hiszen sokak számára ez jelenti az egyetlen munkalehetőséget.

Mennyit lehet keresni vele?

A Népszabadság információi szerint - a nevelt gyerekek számától függetlenül - a három-hét gyereket nevelő hivatásos nevelőszülők havi járandóságot kapnak, ami jelenleg havonta 135 ezer forint. A többség (a nevelőszülők több mint kilencven százaléka) hagyományos nevelőszülőként azonban nem fix összeget kap, hanem havi 15 ezer forintot gyermekenként. A gyermekek ellátására elkölthető ellátmány viszont minden gyermek után jár, ez a családi pótlékkal együtt közel 60-75 ezer forint, illetve a nevelőszülők a gyest és a gyedet is fölvehetik a gyerekek után.

2014-től foglalkoztatási jogviszonyt kaphatnak

Amennyiben a parlament elfogadja a törvénymódosítási javaslatot, 2014. január 1-étől a hivatásos és hagyományos nevelőszülők társadalombiztosítási szempontból foglalkoztatási jogviszonyban látnák el feladataikat - nyilatkozta Asztalosné Zupcsán Erika, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádiónak, és hozzátette: a hagyományos nevelőszülők eddig nem munkabért, hanem tiszteletdíjat kaptak munkájukért, ezen kívánnak változtatni. A rendelkezésnek az lenne a célja, hogy a nevelőszülők nyugdíjellátásra jogosultak legyenek. Emellett a jogszabály bevezetné a "befogadó szülő" fogalmát, amelybe az átmeneti gondozást biztosító úgynevezett helyettes szülők, a szakellátásban élő gyermeket nevelő és a hivatásos nevelőszülők tartoznának majd bele - olvasható a HR Portál egyik korábbi cikkében.  • 2023.04.28Vezetői Best Practice Fórum VEZETŐI ÉS SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ, MOTIVÁCIÓ A fórum célja a vezetői legjobb gyakorlatok megosztása Részletek Jegyek
  • 2023.05.10Foglalkoztatás 3.0 Nyissunk együtt a munkaerőpiac új lehetőségei felé! Hogyan lehet sikeres a 3. országból történő toborzás? Milyen munkaerőpiaci problémákat orvosolhatunk vele? Mekkora erőforrást és pénzt igényel a folyamat? Hogyan érdemes belevágni? A HR Portal és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) által közösen szervezett Foglalkoztatás 3.0 konferenciának fókuszában az Mt. 2022, év végi EU-s jogharmonizációja, valamint a 3. országbeli munkavállalók foglalkoztatása áll. Részletek Jegyek
  • 2023.05.18Lean Konferencia Lean és digitális transzformáció Lean, energiahatékonyság, folyamatfejlesztés. Részletek Jegyek
További cikkek
Egy év alatt 12 ezer új munkahely, több külföldre ingázó, továbbra is csúcsközeli foglalkoztatottság

Közel 70 ezer betöltetlen állás van jelenleg a magyar munkaerőpiacon, vagyis a piac továbbra is feszes. 12 ezer új munkahely jött létre egy év alatt,... Teljes cikk

Több mint 1000 fős bővülés az Aldinál, a Postánál közel 2000 fős csökkenés: létszámtrendek

A Magyar Postánál kétezer fővel csökkent egy év alatt a létszám, míg az Aldi kiskereskedelmi multinál 1208-cal nőtt. A Bosch Csoport cégei és a... Teljes cikk

Kevesebb mint felére csökkent a szakemberhiány

Ma átlagosan 58 napot kell várni szakemberre Magyarországon. Egy éve még 138 nap volt a várakozási idő. Ha tovább csökken a kereslet, félő, hogy... Teljes cikk