Csatlakozz hozzánk a Viberen
Megjelent: 2 éve

Tudatos életvezetés, avagy a projektmenedzsment technikák alkalmazása mindennapjainkban

A XXI. századi rohanó világban mind a magánéletben, mind az üzleti életben nehéz lépést tartani az állandó változásokkal. Kihívást jelent rugalmasan és gyorsan reagálni a folyamatos fejlődésre, és szinte lehetetlen követni a legújabb irányzatokat, innovatív szemléleteket, eszközöket. Mindemellett köztudott, hogy a magánélet és az anyagiakat megteremtő gazdasági tevékenység közti összhang elengedhetetlen az emberek jól-létének és komfortjának megteremtéséhez. Ha az emberi tevékenységrendszer gazdasági és családi oldala közti harmónia megbomlik, ha az egyiket a másik kárára próbálják meg erősíteni, az mindkettőt károsítja.

Sok ember élete elfolyik. Az események sokkal inkább megtörténnek velük, mintsem maguk irányítanák azokat. A folyamat ráadásul öngerjesztő; minél kevésbé törekszik valaki a saját kezébe venni a sorsa irányítását, minél inkább ráhagyja azt tőle független erőkre, annál erősebb meggyőződése lesz, hogy ez nem is lehet másként. A vele törtétekért valaki mások, rajta kívüli erők felelősek. Hiszen így tényleg mások döntenek helyette, mások alakítják az életét. A pszichológiában kívülről irányított, „külső kontrollos” személyiségnek nevezik az ilyen egyéneket és szembe állítják velük a „belső kontrollos” embereket, akik tudatosan számot vetnek a sorsukat alakító tényezőkkel, akik a kompetenciájukba tartozó faktorokat és a kockázatokat tervszerűen számba véve megszervezik tennivalóikat. A „belső kontrollos” személyiségek igazodnak a külső determinánsokhoz, gyakran változtatnak is azokon, nem pedig rájuk hagyják magukat. A külső kontrollosok tehetetlennek érzik magukat a rajtuk kívül eső erőkkel szemben, a belső kontrollosok azokat kockázatoknak tekintik.

A Project Life Management (PLM) szemlélet a munka és magánélet kiegyensúlyozott, élhető egyensúlyát igyekszik megteremteni. Kiindulópontja, hogy a magánélet és a vállalkozás közti elválasztó vonal egyre inkább elmosódik. A Project Life Management program megálmodója és vezetője, Lakatosné Szuhai Györgyi - projektmenedzser, okleveles közgazdász Vezetés és Szervezés szakon, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola utolsó éves PhD hallgatója a Szent István Egyetemen - tudományos kutatásai eredményeinek rendszerzése és publikálható formába szerkesztése közben ismerte fel, hogy mennyire szűken értelmezzük és alkalmazzuk a projektszemléletet és a projekt-menedzsment eljárásait.

A projekt menedzsment a gazdasági életben fejlődött ki. Ott a kezdeti idegenkedés ellenére meghonosodott és bizonyította hasznosságát. A gazdasági projektek mára a hétköznapok megszokott gyakorlatává váltak. Számos könyv, honlap, szoftver segíti a projektírók és a projekt-menedzserek munkáját, szakmai egyesületek alakultak a munka finomítására, szakfolyóiratok és képzési kurzusok terjesztik a legújabb eredményeket. Bebizonyosodott, hogy a gazdaság örökösen változó világában és a folyton mozgó piaci körülmények között megvalósítható a programkészítés, a tervezés, a folyamatok és erőforrások összerendezése, a kimenetek és az eredmények viszonylag pontos előrejelzése.

Ezért a gödöllői PhD-hallgató célkitűzésévé vált a projektszemlélet globális terjesztése és újraértelmezése, a magánéletben való alkalmazásának elősegítése.

„Projektmenedzserként hosszú évek óta élek a projektek világában, részt veszek projektek szervezésében és vezetésében, projektalapú szervezeti működés kialakításában, és projekt tanácsadásban. Meggyőződésem, hogy ha projektszemléletben élnénk mindennapjainkat - már kicsi gyermekkorunktól kezdve elsajátítanánk a sikerorientált projektszemléletet; a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés és újratervezés lépéseit - egy sokkal kiszámíthatóbb, a magánéleti és üzleti sikerek harmonikus összhangjának elérését ösztönző légkört teremthetnénk magunk körül.”

A Project Life Management szemlélet célja beépíteni a köztudatba egy olyan új gondolatmenetet, amely az eddigiektől eltérő perspektívából szemléli a hétköznapi ügymenetet, ezáltal új alapokra helyezi mindennapi életvitelünket. A projekt-alapú életszervezés, életvezetés egy olyan újszerű rendszert visz életünkbe, amely képes keretek közé szorítani azokat a gondolatokat, teendőket, melyek előidézik napjaink legnagyobb problémáját, az állandó időhiányt. A projektszemlélet hozzásegít a helyes mérlegeléshez, a leghatékonyabb prioritási sorrendek kialakításához.


Cikkünk több oldalas! Lapozzon!
1. oldal - Tudatos életvezetés, avagy a projektmenedzsment technikák alkalmazása mindennapjainkban
2. oldal - Bele lehet, sőt kell, ebbe nőni
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Neurodiverzitás - A befogadó munkahelyek figyelembe veszik agyunk működésének különbségeit is

Noha a népesség legalább 10 százaléka valamilyen módon neurodivergens, vagyis neurológiai működése eltér a megszokottól, a HR-esek 72 százaléka... Teljes cikk

Kiváló vezető, kiváló vállalkozás - kutatás a stratégiai szemléletű vezetésről

Miként vélekedik önmagáról a vezető, milyen viselkedési mintákkal rendelkezik? Mitől lesz kiváló, és ez hogyan hat a vállalkozás sikerességére?... Teljes cikk

Az új technológiai beruházás a céges kultúra fejlesztésével együtt lehet sikeres

Nem elég a technológiai beruházás az üzleti sikerhez; kétharmaddal növelhető az üzleti hatékonyság, ha az új technológiák bevezetéséhez a... Teljes cikk