Szerző: Szarka Dóra
Megjelent: 11 éve

Wingwave, nordic walking, lovas coaching és az Identity játék

Nem mindegy, milyen módszert használunk a magunkhoz vezető ajtó megnyitásához. Cikkünkben néhány olyan coaching technikát mutatunk be, amellyel beléphetünk rejtett önvalónk mélyébe.

Nem szokatlan, hogy az önismeret fejlesztésén munkálkodó coach nem kifejezetten a hagyományos, négy fal között, asztalnál ülve lebonyolított lelki tanácsadást választja. Ahogy Vass Virág Vulévu című regényében a coach a konyhában, főzés közben ad tanácsokat a lelki támogatásra szoruló főszereplőnek, vagy ahogyan a Mátrix című filmben Neo kap kinyilatkoztatásokat az éppen süteményt készítő Orákulumtól, a coaching szakmában is megjelentek a "nem szokványos" coaching eljárások. Cikkünk ezen új trendeket járja körül.

Az ember egyik legfontosabb munkaeszköze a személyisége. A szakmai tapasztalat mellett az egyénisége, sajátos alaptermészete szükséges ahhoz, hogy valaki eredményesen lássa el munkáját. A business coaching, a vezetők személyi-lelki edzésének célja az önismeret fejlesztése, az emberi önállóság erősítése. A coach egyfajta mentőöv szerepét tölti be: megtartja a coaching-partnert, időt ad a helyzet értelmezésére, de a tényleges munkát az embernek kell elvégeznie, a valódi lelki "helyzetváltozáshoz" a személynek magának kell erőfeszítést tennie. A legfontosabb, hogy mi találjuk meg a kérdéseinkre a választ, hiszen az egyedül ránk vonatkozó magyarázatokat úgyis csak mi tudjuk értelmezni. A coaching módszerek megfelelő eszközök lehetnek ahhoz, hogy közelebb kerüljünk saját belső világunkhoz és felszínre tudjuk hozni a bennünk rejlő tökéletes embert azáltal, hogy tudatosítjuk és levetkőzzük hibáinkat, mélyebb szinteken is meglátjuk a cselekedeteink, érzelmeink és gondolataink mögött meghúzódó rejtett félelmeink vagy téves helyzetértelmezéseink sorsalakító erejét. A következőkben néhány nem szokványos, vagy még kevésbé ismert coaching-módszert mutatunk be.


Lovas coachingÉszak-Amerikában és Nyugat-Európában, valamint újabban már Magyarországon is egyre több helyen foglalkoznak a lóval támogatott coachinggal - tudtuk meg Kovács Judit Erzsébettől, a Coach Akadémia egyik végzős hallgatójától. A folyamat egyedi lehetőségét az adja, hogy a ló a non-verbális kommunikáció mestere: az ember érzéseit azonnal észreveszi és visszatükrözi. A lóval végezhető gyakorlatok során a coach-partner szembesülhet önkorlátozó hiedelmeivel, félelmeivel, majd megtanulhatja ezek átfordítását is. A technika jól használható a vezetőfejlesztésben, mivel a ló egyértelmű irányítást vár el az embertől, amihez az szükséges, hogy a vele foglalkozó kellő önbizalommal, önérvényesítő képességgel és világos célokkal rendelkezzen. A lovas coaching nem lovas sportedzést jelent, hanem a lóval a földről végezhető gyakorlatokat, de ez is alapos előzetes szakmai ismereteket kíván a coachtól. A lovastréning tulajdonképpen lovak segítségével történő személyiségfejlesztés, amelyet a coach-csal való kiértékelés és a tapasztalatok feldolgozása követ.

A lovak jobban együttműködnek azokkal az emberekkel, akiknek magas az érzelmi intelligenciájuk, ugyanis a ló nem reagál a számára nem egyértelmű, vagy nem határozottan őrá irányuló segítségekre. Így viselkedésével elősegíti, hogy a vele foglalkozó ember tudatában legyen saját testbeszédének, érzéseinek és azokat célirányosan megtanulja kifelé is közvetíteni.


Wingwave coachingA wing szó a pillangó szárnycsapására utal, amely képes megváltoztatni akár az egész Föld időjárását, a wave pedig az angol "brainwave" szóra, ami ragyogó ötletet, ötletszikrát jelent. A wingwave coaching során pici segítséggel saját magunk hozzuk létre a változást, mondta el lapunknak Liptai Beáta coach, a wingwave módszer egyik hazai szakértője. A wingwave módszert már több mint tíz éve használják menedzserek, kreatív szakemberek, művészek, tanulók, élsportolók és színészek lelki edzésére.

A módszert már több kutatás is vizsgálta, melyek megállapították, hogy már két óra wingwave coaching a kezdetben lámpalázzal és fellépéstől való félelemmel küzdő embert magabiztos prezentálóvá és fellépővé teszi. Sikeresen lehet alkalmazni a teljesítménystressz rendszabályozásában, az erőforrás- és hiedelem-coachingban. A technika három részből áll: egyrészt az izomtesztből, amely az optimális és célorientált coaching-folyamat tervezéséhez szükséges, másrészt a bilaterális hemiszféra-stimulációból, (mint például a REM-szakaszok létrehozása, vagy az auditív és taktilis bal-jobb impulzusok), harmadrészt pedig a neurolingvisztikus programozásból.

Az izomteszt során a kliens egy szilárd kört alkot a hüvelyk és mutatóujjával, melyet a teszt során a coach maximálisan tesztel - vagyis megpróbál széthúzni. Egy gyengeséget mutató izomteszt mentális stresszre, egy erőreakció pedig mentális erőforrásokra és érzelmi biztonságra utal. Az izomteszt azért alkalmazható jól a coaching-témák feldolgozásában, mert a mentális stressz nagyon hamar megjelenik a kéz izomzatában.

A bilaterális hemiszféra-stimuláció során a coach az EMDR-módszert (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), becenevén az "integető"-terápiát alkalmazza. A kliens tekintetével követi az integető mozdulatokat, és meglepő, de a gyors kézmozdulatokat követve megszűnnek a pszichikai blokádok. A jóga, amely az egyik legősibb terápiás módszer, szintén használ szemet mozgató gyakorlatokat. Egyre több szakértő feltételezi, hogy e stimulációs technikák pozitív hatása azon alapszik, hogy a két agyfélteke között optimális együttműködés jön létre.

A coaching-folyamat harmadik eleme az NLP (Neurolingvisztikus Programozás), amely azt a folyamatot jelöli, amikor a nyelv segítségével olyan gondolatokat generálunk, melyek elhagyják az automatikus és megszokott utakat és kommunikációs mintákat. Ezáltal olyan kreatív és új utak jönnek létre, amelyekkel lehetővé válik egy árnyaltabb viselkedés és jobb közérzet. Az NLP megtanítja a coach-partnereket arra, hogyan teremtsenek pozitív, közös hullámhosszt különböző gondolkodású emberek között.


Nordic walking coachingMennyire használjuk ma az elcsendesedést ahhoz, hogy helyreállítsuk az egyensúlyt, és hogy gyakoroljuk az "észlelést", a pillanat megélését, ami a valódi flow-állapot átélésének záloga? Ma társadalmi előírás az, hogy elfoglaltak legyünk, így az elcsendesedés gyakran frusztráció érzését kelti bennünk. A nordic walking coaching során viszont elérhetjük az elmélyedést és fókuszálást, ami a kreativitás, azaz a hatékony továbblépés, döntés és vezetés alapja, állítja Soós Judit és Madai Kriszta, a Coach Akadémia oktatója, a Hős Útja projekt tagja.

A nordic walking coaching egy segítő keret, ahol a fizikai tér adottságait hívják segítségül ahhoz, hogy az ügyfél teljes valójában dolgozzon, és személyiségével összhangban lévő megoldásokat mobilizáljon. Egy időben tudják támogatni a szellemet, a lelket és a testet a világ leggyönyörűbb "tornatermében", a természetben.

A természet lehet akár az irodához közel eső park, de jelentheti a környező hegyeket, erdőket is. A testmozgás és a természet közelsége segít abban, hogy a problémája megoldásán dolgozó ügyfél kiszakadjon a mindennapi rutinból, hogy jobban kezelje a stresszes helyzeteket, a testmozgás, illetve a mentális és fizikai egészségmegőrzés mindennapjainak részévé váljon, szakmai és személyes kihívásaival hatékonyabban küzdjön meg. Coach szempontból speciális felkészültséget igényel ez a műfaj, hiszen tisztában kell lenni az északi gyaloglás helyes technikájával. Ezen túl biztonsággal fel kell mérni az ügyfél terhelhetőségét, és az útvonalat is az adott helyzetnek megfelelően kell összeállítani.

Már maga a nordic walking során megtett út is párhuzamba állítható a kihívás feldolgozásával, ahol a kaptató szimbolzálja a "kilátástalanságot", amikor még nincs fogás a problémán, és keressük a lehetséges megoldási alternatívákat. A hegytető az, amikor rálátunk a dolgokra, amikor kitisztul a kép. A természet elemeit pedig ahhoz hívhatjuk segítségül, hogy az ügyfél közelebb kerüljön egy adott helyzetben saját vagy mások érzéseihez, illetve ahhoz, hogy egy-egy szervezeti helyzetet, viszonyt képileg megjelenítve, addig rejtett összefüggésekre lásson rá, termések, falevelek, bokrok, fák, kavicsok, sziklák és bármilyen, az úton megjelenő tárgy vagy váratlan helyzet segítségével.


Identity játékVégül legyen szó egy demokratikus viselkedést és önismeretet fejlesztő játékról, amelyet ugyan még csak tréningek során használ a vállalati szféra, de coaching technikaként is alkalmazható, mivel rokon a coaching műfajával. Dr. Füzesi Györgyit az Identity Pszichológiai Társasjáték kialakításakor két cél vezérelte: olyan technikát kívánt létrehozni, amelyben egyrészt lehetséges az egyenrangúságon alapuló, "energiaadó" kommunikáció megtapasztalása és begyakorlása, másrészt fejlődik a játékosok önismerete, akik ezáltal képessé válnak saját szükségleteik és hiányosságaik felismerésére és így az önfejlesztésre.

A játék során az "energiaadó" felnőtt-felnőtt kommunikáció a kommunikációs szabályok betartása által jön létre. A kommunikációs szabályok közül az időkártya biztosítja, hogy mindenki azonos teret kapjon, senki se uralkodjon el a beszélgetés során, mint az a mindennapi életben elég sokszor megtörténik. A passzolás kártya biztosítja, hogy mindenki szabadon dönthet arról, miről kíván beszélni.

A legfontosabb kommunikációs szabály, hogy szó nélkül végighallgassuk a beszélőt, szögezi le dr. Füzesi Györgyi, mivel minden beleszólás kizökkentené a gondolatmenetéből, és rejtett elvárásokat fogalmazna meg vele szemben. Ezek az elvárások megakadályoznák az őszinte elmélyülésben, ehelyett inkább igyekezne megfelelni nekik. Hozzászólás azután lehetséges, miután az éppen beszélő játékos befejezte a mondandóját. A hozzászóló azonban csak magáról beszélhet, kizárólag saját élményeit, tapasztalatait oszthatja meg a másikkal. Tanácsadás, kioktatás helyett - ami a szülői-énünkből jön és fölényt fejez ki - élmény és tapasztalat megosztás történik, ami egyenrangúságot teremt a résztvevők között, mivel mindenkinek szabadságában áll eldönteni, mit tesz magáévá a másik mondandójából. A játék során használt hét féle kártyacsomag (Öröm, Megoldás, Lélekerő, Teremtés, Visszajelzés, Bölcsesség, Szeretet kártyák) egy-egy szükségletünk minél teljesebb körű kielégítésében segítenek.
  • 2023.06.06Napi, heti pihenőidő és az új visszaélés-bejelentési törvény A workshop második felében azzal foglalkozunk, hogy az Európai Unió Bírósága 2023. márciusában egy magyar ügy kapcsán kimondta, hogy a heti és a napi pihenőidőt elkülönítve kell kiadni. Ez a magyar „általános munkarend” alapulvételével azt jelenti, hogy a szombati és vasárnapi naptári napokra eső heti két pihenőnap előtt kell kiadni a 11 órás napi pihenőidőt, tehát péntek 13.00 óra után munka már nem végezhető. Részletek Jegyek
  • 2023.06.27IFRS Halasztott adó képzés Élő, interaktív, online képzés a nemzetközi beszámolókészítési elvek szerint az adózás számviteli kezeléséről. Fő cél: - a halasztott adó fogalmának megismertetése: mitől halasztott? - a halasztott adó elszámolásának célja és jelentősége - a számítás esetei és gyakorlati példákon keresztüli bemutatása. Részletek Jegyek
  • 2023.09.01I Land gamifikált készségfejlesztés Gamifikált készségfejlesztő e-learning programunk játszva tanít: 30 napon keresztül, napi 20-30 percben egy izgalmas virtuális küldetésen vezetjük végig a résztvevőket. Részletek Jegyek
  • 2023.10.10MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 150+ KIÁLLÍTÓ, TÖBB SZÁZ ÁLLÁS ÉS SZAKMAI GYAKORLAT VÁR! Kiállítóink hallgatókat, frissdiplomásokat és tapasztalt munkavállalókat is várnak állásajánlataikkal. Részletek Jegyek
További cikkek
A kiemelkedő mentorok négy jellemzője

A legjobb mentorokat az különbözteti meg a többiektől, hogy négy dologban az átlagostól némiképpen eltérően és tudatosan állítják fel a... Teljes cikk

Így kérj fizetésemelést

Az elszaladó infláció hatására sokan elégedetlenek a fizetésükkel, ezért csokorba szedtük, hogy mit tegyenek és mit ne tegyenek azok a... Teljes cikk

A magyar dolgozók több mint fele tervezi, hogy felmond

Valóban érinti a magyar munkaerőpiacot a világszerte észlelt tömeges önkéntes felmondási hullám? Hogyan befolyásolja a maradási hajlandóságot a... Teljes cikk