Megjelent: 8 éve

A minisztériumon múlik a nyelvtanárok sorsa

Az elmúlt hetekben napvilágot látott a Nemzetgazdasági Minisztériumban, a nyelvi képzőkre vonatkozóan készülő szabályozás több részlete. A készülő miniszteri rendeltek olyan módon értelmeznék a szeptember 1-je óta hatályos Felnőttképzési törvényt (Fktv. vagy törvény), mely a nagy képző intézmények működésmódjára megalkotott szabály- és követelményrendszert kötelező módon terjesztené ki az iskolarendszeren kívüli nyelvoktatási ágazat egészére. Ez a legálisan működő magánnyelvtanárok és helyi igényeket kielégítő kisebb nyelviskolák tevékenységének azonnali – ráadásul visszamenőleges hatályú – betiltását eredményezné, írja a Nyelvtudásért Egyesület lapunkhoz eljuttatott közleménye.

Az alábbi jogszabály-értelmezésben a Nyelvtudásért Egyesület arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy mindez nem következik a már hatályos Felnőttképzési törvényből. A vállalkozás szabadságát és a nyelvtanulók érdekeit egyaránt súlyosan sértő, tervezett minisztériumi részletszabályozás azonban szemben áll a törvény általános szemléletével, amelyet a magyarorszag.hu kormányportál értelmező ismertetése világosan foglal össze:

„Az új felnőttképzési törvény csak azon képzők működését szabályozza, amelyek államilag elismert végzettségekre felkészítő (OKJ szerinti szakképesítés, illetve általános nyelvi képzés), valamint állami, uniós forrásból támogatott képzéseket valósítanak meg.

Ezzel egybevágó jogértelmezést nyújt a szabályozás alkalmazásáért felelős hatóság, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja is:

„Az új törvény tehát kizárólag az államilag elismert végzettségre irányuló (OKJ, KER szerinti nyelvi), és a támogatásban részesített képzésekre vonatkozik.”

A Nyelvtudásért Egyesület célja az, hogy a kormány- és miniszteri rendeletekben megjelenő szabályozás – mely a teljes képzési ágazat működését fogja megszabni – a törvényben foglaltakkal összhangban készüljön el, és adjon a tanulók és a jogtisztelően dolgozó oktatók számára a gyakorlatban is alkalmazható jogi keretet. Ennek érdekében az Egyesület az alábbiakban kiemelte és értelmezte a Felnőttképzési törvény nyelvi képzést érintő legfontosabb bekezdéseit.
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
1. §
(1) E törvény hatálya kiterjed
c) a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményre,

Értelmezés: a törvény legelső bekezdésének c) pontja egyértelműen rögzíti, hogy hatálya – vállalkozási formától függetlenül – kiterjed minden felnőttképzéssel foglalkozó cégre, intézményre, vállalkozóra. Megkülönböztetést, eltérő szabályozást a törvény kizárólag a tevékenységekre (eltérő célú és tartalmú tanfolyamok) vonatkozóan tesz lehetővé.
1. §
(2) E törvény alkalmazásában felnőttképzési tevékenység az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyoknak az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége, amely az (5)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével
a) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés,
c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés,
d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés
…..
lehet.


Értelmezés:

az 1§ (2) bekezdés értelmezi a „felnőttképzési tevékenység fogalmát. Kifejti, hogy felnőttképzési tevékenység a felsorolt a)-b)-c)-d) tevékenységkörökben folytatható, AMENNYIBEN a képző a törvény hatálya alá bejelentkezve – engedélyezettként – végzi e tevékenységeket, élve egyúttal az „engedélyezett” (tehát állami felügyelet mellett nyújtott) tanfolyamokhoz kapcsolódó előnyökkel. Ilyen előnyök pl. a közbeszerzési pályázatokon való részvétel, az ÁFA-mentesség éppúgy, mint a tanfolyamokhoz kapcsolódó tanúsítvány kiadásának joga.
(3) E törvény alkalmazásában – a (2) bekezdésben foglaltakon kívül – felnőttképzési tevékenység az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyoknak a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti nem támogatott képzési tevékenysége, amennyiben a jogalany a képzést e törvényben foglaltak alapján szervezi.


Értelmezés:

a (2) bekezdésre vonatkozó fenti értelmezést a (3) bekezdés erősíti meg. Pontosítja, hogy a "nem támogatott" képzés abban az esetben minősül a törvény hatálya alá tartozó tevékenységnek, AMENNYIBEN azt a Fktv.-ben foglaltak alapján szervezi az iskola. Állami támogatást nem élvező képzés tehát éppúgy végezhető állami minőségi garancia és az ahhoz kapcsolódó előnyök, jogosítványok nélkül, mint annak birtokában. Mindez összhangban áll a többi (nem nyelvi) képzési körre a törvényben meghatározott szabályozással.
2. § E törvény alkalmazásában:
10. felnőttképzést folytató intézmény: az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalany, ha az 1. § (2) bekezdésében meghatározott képzésre irányuló tevékenységet e törvény szerint kiadott engedély alapján folytatja;


Értelmezés:

a 2§ 10. pont a képző "intézmény" fogalmát egyértelműen az általa végzett tevékenységhez kapcsolódóan határozza meg, függetlenül a képző (cég, iskola, vállalkozás) méretétől, vállalkozási formájától, szervezeti státuszától. Amennyiben a képző folytat a törvény hatálya alá bejelentett, állami engedély (és jogosítványok!) szerinti képzést, úgy "intézményként" kötelezően a törvény hatálya alá tartozik (az abban foglalt tárgyi, személyi feltételeknek és egyéb előírásoknak meg kell feleljen). Ezzel szemben az a képző, amely tevékenységét nem a "törvény szerint kiadott engedély alapján" folytatja, intézményként sem tartozik annak hatálya alá, (következésképpen nem élhet annak előnyeivel, jogosítványaival sem).

A fentiek értelmében a Nyelvtudásért Egyesület közleményében felszólította a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy a Felnőttképzési törvény végrehajtási rendeleteinek kidolgozása során – a törvény átfogó szemléletével összhangban – a törvény nem diszkriminatív, a nyelvoktató ágazat több mint felét nem ellehetetlenítő értelmezéseit alkalmazza.
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
  • 2021.09.23HR Basic Sajátítsd el évek helyett 12 napban az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! HR gondolkodás e-learning videókkal, esettanulmányokkal, testre szabva gyakorlatorientáltan. Részletek Jegyek
  • 2021.09.28Kötelező visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése, alkalmazása Az EU 2019/1937 sz. irányelve új kötelezettséget ír elő. Visszaélés-bejelentési rendszert kell alkalmazni. Minden 50 fő feletti munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak, továbbá a közszférában működő szervezetnek kötelező lesz visszaélés bejelentési rendszert kialakítania és működtetnie. Részletek Jegyek
  • 2021.10.05Tréning Kerekasztal 2021 Komoly kihívások érték és érik a szervezeteket az utóbbi időszakban. Először a járvány okozta sokk, a vele érkező gazdasági megtorpanás, a home office, hogy szinte minden átkerült a digitális térbe. A helyzet továbbra is konstans változásban van, így szükség van folyamatos, rugalmas alkalmazkodásra. A szervezetek VUCA-környezethez való illeszkedésére, a mostanában egyre inkább teret nyerő hibrid működés kialakítására. Mindehhez a képzéseknek, a tréningpiacnak is alkalmazkodnia kell. Ezért is ül össze újra, egy év kihagyás után a Tréning Kerekasztal Konferencia 2021. október 5-én, a New York Palotában. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Ismét lehet jelentkezni az ingyenes állami informatikai képzésre

Július 28-tól jelentkezhetnek az érdeklődők az Újratervezés Program keretében második alkalommal meghirdetett informatikai képzésre. A járvány... Teljes cikk

Augusztus 8-ig lehet pótfelvételire jelentkezni

Augusztus 8-án éjfélig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban meghirdetett, szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Teljes cikk

Új varrodai tan- és termelőműhely ad munkát 16 embernek Tiszaroffon

A Belügyminisztérium (BM) Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósága saját költségvetésből létesítette a varrodát. Teljes cikk