Megjelent: 10 éve

Humán kontrolling a gyakorlatban

Ha a humán kontrolling gyakorlati alkalmazását vizsgálom célszerű a kontrolling fogalom értelmezésétől elindulni.

A kontrollingot sokan értelmezték már, lássunk néhányat a fellelhető definíciókból:

 • "A kontrolling a tervezést, ellenőrzést és információellátást koordináló vezetési alrendszer.
 • A kontrolling áttekintő, értékelő, koordináló és integráló tevékenység, a vezetési (tulajdonosi) funkció gyakorlásának eszköze.
 • A kontrolling a tervezés és a számvitel vezetési szempontból történő összekapcsolása.
 • A kontrolling költség- és eredménymenedzsment (teljesítmény és ráfordítás menedzsment)."

  A klasszikus kérdés, amikor kontrollingról van szó:

  - Mit érdemes mérni?
  - Mit lehet mérni?
  - Hogyan lehet mérni?

  Három éves munkám tapasztalata alapján azonban bebizonyosodott, hogy a fontos kérdés az, hogy kinek és mit mérünk? Mire van szüksége a saját cégünknek? Milyen információra van szüksége a vezetésnek?

  Saját értelmezésem szerint a kontrolling vezetési alrendszer, koordinációs és integrációs feladatokkal. Feladataink főként a költségek és eredmények összevetésére, a teljesítmények és a ráfordítások nyomon követésére irányulnak, célunk a hatékony működés biztosítása. A hatékonyság növelése előtt fel kell térképeznünk állományunk munka- teljesítőképességét. E célra fejlesztettük ki a kompetencia alapú teljesítményértékelési rendszerünket, amely egységesen illesztethető a humán folyamatok rendszerébe (kiválasztás, képzés, fejlesztés, ösztönzés, támogatás) és a szervezeti kultúra olyan része, amely nagymértékben befolyásolja azt. (Erősíti a belső kommunikációt, világossá teszi az elvárásokat és célokat, egyfajta etikai kódexként működik.) A kompetencia- térkép alapján és a teljesítményértékelés (továbbiakban TÉR) segítségével munkavállalóink erősségei és gyengeségei feltárhatók, így szelektív módon, igény szerint fejleszthetők.

  Az évek alatt bebizonyítottuk és elfogadtattuk, hogy a kontrolling NEM egyszerűen ellenőrzést jelent. A kontroller, ha hagyják, a vezetés legfontosabb és leghasznosabb segítője. A vezetés, a vezetők mindennapjait jelentős részben az emberekkel kapcsolatos problémák megoldása és az emberekben rejlő lehetőségek feltárása és fejlesztése tölti ki. Az emberi erőforrások kezelésében való jártasság napjainkban a versenyképesség, a siker kulcstényezője, ezért (hasonlóan magához az emberi erőforráshoz) stratégiai kérdéssé vált.

  Tevékenységünkkel a vezetés döntéstámogató funkcióit látjuk el, meghatározott vállalati folyamatokról rendszerezett, elemzett adatokat gyűjtünk a társaságnál bevezetett és alkalmazott nyilvántartásokból, ezekből előzetes prognózisokat készítünk és a meghatározott vezetési szint megalapozott döntéseihez szakmailag előkészített adatokat szolgáltatunk. Döntési alternatívákat dolgozunk ki, melyeket gazdasági és humán elemzésekkel támogatunk. Ez teljes összhangban van mind a vezetés, mind pedig a tulajdonos érdekeivel.

  Humán kontrolling HM EI-módra

  Funkcionális szempontból vizsgálva az emberi erőforrás menedzsmentet támogatjuk a humánpolitikai tervezésen, a tervek ellenőrzésén, a gazdasági elemzésen és az erről készült beszámolókon keresztül; a személyügyi folyamatok koordinálásával és a szervezeti igényeknek való megfeleltetésével. Ide tartozik az emberi erőforrás menedzsment hatékonyságának és eredményességének vizsgálata. Mérjük és számszerűsítjük az emberi erőforrásokkal kapcsolatos döntések költségeit és előnyeit.

  Prognosztizáljuk a vezetői döntések következményeit, beleértve a rejtett és hosszútávon felmerülő költségeket is. A költségek és az előnyök számszerűsített adatait pénzügyi nyelvre lefordítva tárjuk a vezetés elé, így támogatva a döntéshozatalt.

  A humán kontrolling nem módszer, hanem stratégiai folyamat: integratív, értékelő gondolkodás és számítás a humánpolitikai döntések megítéléséhez, különös tekintettel azok közgazdasági és szociális következményeire.

  A humán kontrolling egy olyan eszköz, amely segít társasági szinten megvalósítani egy racionális, költségérzékeny emberi erőforrás gazdálkodást. Egzakt módon meghatározható mérőszámrendszerünk segítségével mérjük az erőforrások felhasználását a menedzsment számára, folyamatos visszajelzést biztosítva a vezetés részére a változásokról.

  Rendszeres humán kontrolling faladatok

 • A munkaerőpiacon versenyképességet biztosító és a munkavállalók ösztönzéséhez hozzájáruló kompenzációs részstratégia kidolgozása;
 • a kompenzációs rendszer kialakításában, fejlesztésében való közreműködés, a rendszer működésének kontrollingja;
 • teljesítményértékelési rendszer fejlesztése, működtetése;
 • a humán erőforrás rendszerek, folyamatok hatékonyságának elemzése, fejlesztési javaslatok megfogalmazása;
 • létszámgazdálkodás hatékonyságának elemzése;
 • humán kontrolling és beszámolási rendszer működtetése;
 • más, humán rendszereket érintő követelmények és igények meghatározásában való közreműködés, és a hatékonyság mérése, elemzése;
 • munkakörelemzés-, tervezés és munkakör-értékelés végzése;
 • a képzés hatékonyságának vizsgálata, elemzése, értékelése;
 • a humán erőforrás rendszerek, folyamatok hatékonyságának elemzése, fejlesztési javaslatok megfogalmazása, fejlesztési programok kidolgozása.

  Az elemzések szükségessége nem kérdés: beszélnünk kell a számvitel nyelvén. Részletes költséghaszon elemzéseket készítünk a humánpolitikai munkában érvényesülő decentralizáció ellensúlyozásaként.

  A szervezet által felhasznált emberi erőforrás vizsgálatok megvalósításának, mérési nehézségének alapja, hogy az emberi erőforrás menedzsment csak közvetett módon, úgynevezett támogató tevékenységként járul hozzá a szervezet értékteremtési folyamataihoz. De minden mérhető, csak meg kell találni hozzá a megfelelő (mérő) mutatószámokat. Munkánkat a komplex kontrolling elemzési rendszer (mi HEKKER-nek hívjuk - HM EI Zrt. Komplex Kontrolling Elemzési Rendszer) segíti. A rendszert informatikusok és kontrollerek fejlesztették, sőt alkották a munkánk segítésére és a vezetés örömére. Minden látható, mérhető, lekérdezhető és elemezhető.

  A humán kontrolling modul teljes mértékben alkalmazható teljes körű humánpolitikai tevékenységünkre: a toborzás, kiválasztás, a munkaügyi adminisztráció (munkakörök leírása, munkaszerződések nyilvántartása, kompetencia térkép), karriertervezés, oktatás, képzés-fejlesztés, képzéshatékonyság mérés, teljesítményértékelés, kompenzációs rendszer kialakítása és nyilvántartása, tehetségmenedzselés.

  A rendszerünk erőssége, hogy moduláris felépítésű, adatbázisában munkavállalóinkkal kapcsolatos minden információt tárol. A munkavállaló személyes adatain kívül regisztrálhatjuk a képzettségét, bizonyítványait, kompetenciáit, előmenetelét, vezetői tapasztalatait. A rendszer a motiválás és karriertervezés területén is hatékonyan alkalmazható. Része a kompetencia alapú teljesítményértékelő modul, amely segíti, de nem helyettesíti a teljesítményértékelő beszélgetést. A TÉR modul eredményei segítségével a rendszer alkalmassági és képzettségi profilokat képes összeállítani, megfelelő képzésüket biztosítani lehet, de alapjául szolgál az egyedi karriertervezésnek is.
  A gazdasági és humán kontrolling ilyen jellegű (rendszer-) integrációja kimeríthetetlen mérési, elemzési és döntéstámogatói lehetőséget kínál a vezetés részére.
  Kissné András Klára kontrolling divízióigazgató
  HM EI. Zrt.
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
  • 2020.09.17HR Basic képzés HR feladatai vannak? Szeretné rendszerezni ismereteit, vagy szeretné összevetni saját gyakorlatát a másokéval, illetve egyszerűen csak érdeklődik a téma iránt? Nálunk megtanulhatja mit és hogyan kell hatékonyan csinálni. Jöjjön el képzésünkre és sajátítsa el – évek helyett 11 napban – az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! Részletek Jegyek
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
  Follow hrportal_hu on Twitter