kapubanner for mobile
Megjelent: 13 hónapja

Mire kell figyelni 2023-ban? Így változott a munka világa

2023-ban számos változás történt a munka világában, amelyek érintik a munkajogot, a bérügyeket, a távmunkát, a közalkalmazottakat, az egészségügyi dolgozókat, a SZÉP-kártyát, a cafeteriát, az alkalmi munkavégzést, a kollektív szerződést és a foglalkozási szerkezetet. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, amelyekre érdemes figyelni 2023-ban.

Munkaközi szünet ledolgozása

A munkaközi szünet időtartama legalább 20 perc minden napi 6 órát meghaladó munkavégzés esetén. A munkaközi szünetet nem lehet ledolgozni, vagyis nem lehet rövidíteni vagy elhagyni annak érdekében, hogy hamarabb végezzen a munkavállaló. A munkaközi szünetet nem lehet összevonni sem a munkaidő kezdete előtti, sem pedig az azt követő pihenőidővel. A munkaközi szünetet nem lehet kiváltani sem pénzzel, sem más juttatással.  Naptár 2023 A 2023-as évben 13 ünnepnap lesz Magyarországon. Ezek közül 9 esik hétköznapra, így ezeket pihenőnappá kell nyilvánítani. A pihenőnapokat általában az ünnephez legközelebb eső szombatra vagy hétfőre kell áthelyezni. A 2023-as évben az alábbi pihenőnapok lesznek: 

 • január 2. (hétfő):
 • újév március 13. (hétfő):
 • március 15-i nemzeti ünnep
 • április 17. (hétfő): húsvét hétfő
 • május 1. (hétfő): a munka ünnepe
 • június 5. (hétfő): pünkösd hétfő
 • augusztus 20. augusztus 20-i nemzeti ünnep
 • október 23. (hétfő): október 23-i nemzeti ünnep
 • november 1. (szerda): mindenszentek
 • december 25. (hétfő): karácsony első napja
 • december 26. (kedd): karácsony második napja

Kilépő papírok kiadása határidő

 • A munkaviszony megszűnésekor a munkáltatónak kötelessége kiadni a munkavállalónak az alábbi kilépő papírokat:
 • a felmondásról vagy közös megegyezésről szóló írásbeli nyilatkozatot
 • az utolsó havi bérrel kapcsolatos elszámolást
 • az adóelőleg levonásáról és átutalásáról szóló igazolást
 • az utolsó havi járulékfizetésről szóló igazolást
 • a munkaviszony alatt szerzett szabadságokról szóló igazolást
 • a munkakönyvet
 • a munkaviszony alatt megszerzett szakképesítésekről, szakmai gyakorlatról, továbbképzésekről szóló igazolásokat
 • a munkaviszony alatt felmerült egyéb jogokról és kötelezettségekről szóló igazolásokat

A kilépő papírokat a munkaviszony megszűnésének napján kell átadni a munkavállalónak, vagy ha ez nem lehetséges, akkor legkésőbb 5 napon belül. Ha a munkavállaló nem veszi át a kilépő papírokat, akkor a munkáltatónak 15 napon belül postai úton kell megküldenie neki.

Felmondás nyugdíjas munkavállaló részéről

A nyugdíjas munkavállaló felmondhatja a munkaviszonyát, ha ezt írásban közli a munkáltatóval. A felmondási idő 30 nap, amelyet az írásbeli közlés napjától kell számítani. A felmondási idő alatt a nyugdíjas munkavállaló köteles teljesíteni a munkaszerződésben vállalt kötelezettségeit. A felmondás indoklását nem kell megadni. A felmondás jogellenességét a nyugdíjas munkavállaló nem érvényesítheti bíróság előtt

Bruttóbér

A bruttóbér a munkavállaló által szerződésben megállapított bér, amelyből még nem vonták le az adókat és a járulékokat. A bruttóbér tartalmazza az alapbért, a pótlékokat, a jutalmakat, a prémiumokat, a bónuszokat, a cafeteria elemeket és egyéb juttatásokat. A bruttóbér összegét befolyásolhatja a munkaidő, a teljesítmény, a szakképzettség, az életkor, a munkakörülmények és egyéb tényezők.

Bruttó számítás

A bruttó számítás azt jelenti, hogy a bruttóbér alapján kiszámítjuk, hogy mennyi adót és járulékot kell fizetni az államnak. A bruttó számítás képlete:

bruttóbér - (személyi jövedelemadó + nyugdíjjárulék + egészségbiztosítási járulék + munkaerőpiaci járulék) = nettóbér

A 2023-as évben az adók és járulékok mértékei az alábbiak:

 • 15 százalék személyi jövedelemadó (szja)
 • 18,5 százalék társadalombiztosítási járulék (tb), amiből 10 százalék nyugdíjjárulék, 7 százalék egészségbiztosítási járulék és 1,5 százalék munkaerőpiaci járulék

Távmunka szabályai

A távmunka olyan munkavégzési forma, amikor a munkavállaló nem a munkáltató telephelyén vagy meghatározott munkahelyén v végzi a munkáját, hanem saját választott helyén, általában otthon. A távmunka lehet részleges vagy teljes, állandó vagy időszakos. A távmunka szabályait a munkaszerződésben kell rögzíteni, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a távmunka időtartamát és rendszerességét
 • a távmunka helyét
 • a munkaidő-beosztást és a munkaidő-nyilvántartást
 • a munkavégzéshez szükséges eszközöket, anyagokat és szolgáltatásokat, valamint azok költségeinek viselését
 • a munkáltató ellenőrzési jogát és módszerét
 • a munkavállaló védelmét és biztonságát
 • a munkavállaló kapcsolattartását a munkáltatóval és a kollégákkal
 • a munkavállaló képzését és továbbfejlesztését

A távmunka előnyei közé tartozik, hogy rugalmasabb, kényelmesebb, időt és költséget takarít meg, csökkenti a stresszt és növeli az elégedettséget. A távmunka hátrányai közé tartozik, hogy elszigeteltebb, kevésbé motivált, nehezebben ellenőrizhető, konfliktusokat okozhat a magánélet és a munka között, valamint csökkentheti a szakmai fejlődést és a karrierlehetőségeket.

Közalkalmazott felmondás minta

A közalkalmazott felmondhatja a közalkalmazotti jogviszonyát, ha ezt írásban közli a munkáltatóval. A felmondási idő legalább 30 nap, amelyet az írásbeli közlés napjától kell számítani. A felmondási idő alatt a közalkalmazott köteles teljesíteni a munkaköri leírásban foglalt kötelezettségeit. A felmondás indoklását nem kell megadni. A felmondás jogellenességét a közalkalmazott érvényesítheti bíróság előtt.

Egészségügyi bértábla 2023

A 2023-as évben az egészségügyi dolgozók bére tovább emelkedik, amelynek mértéke a munkakör, a szakképzettség, a szakmai gyakorlat és a teljesítmény függvénye.

Szép kártya keretösszeg bruttó vagy nettó

A Széchenyi Pihenőkártya, röviden SZÉP-kártya egy béren kívüli juttatás, melynek eredeti célja a hazai turizmus fellendítése volt. Mára ez már csak részben igaz, 2023. augusztusától az év végéig újra fel lehet használni az adókedvezménnyel kapott összeget bolti élelmiszervásárlásra is.

Mit jelent a bruttó cafeteria?

A bruttó cafeteria azt jelenti, hogy a cafeteria elemeket bruttó összegben adják meg, amelyből még le kell vonni az adókat és a járulékokat. A cafeteria elemek lehetnek például:

 • SZÉP kártya
 • Erzsébet utalvány
 • bölcsődei hozzájárulás
 • lakáscélú támogatás
 • iskolakezdési támogatás
 • egészségpénztári hozzájárulás
 • nyugdíjpénztári hozzájárulás

A cafeteria elemek után fizetendő adók és járulékok eltérőek lehetnek, attól függően, hogy milyen típusú elemről van szó. A bruttó alapú cafetéria azt jelenti, hogy a munkáltató nemcsak a juttatás értékét adja a munkavállalónak, hanem az adókat is, amiket a juttatás után kell fizetni. Így a munkavállaló cafetéria kerete magában foglalja a juttatás és az adó összegét is. az alábbiak:

Cafeteria kulturális szolgáltatás 2023

A cafeteria kulturális szolgáltatás olyan cafeteria elem, amelyet a munkáltató adhat a munkavállalónak, és amelyet kulturális tevékenységekre lehet fordítani.

Teljesen adómentes elemek.

Nyes melletti alkalmi munkavégzés

A nyes melletti alkalmi munkavégzés olyan munkavégzési forma, amikor a nyugdíjas mellett tovább dolgozik egy másik munkáltatónál. A nyes melletti alkalmi munkavégzés feltételei az alábbiak:

 • a nyugdíjas legfeljebb heti 15 órában dolgozhat
 • a nyugdíjas nem vehet részt a társadalombiztosításban
 • a nyugdíjas nem jogosult semmilyen ellátásra vagy kedvezményre a munkaviszonyból eredően
 • a nyugdíjasnak be kell jelentenie a nyes-nek az alkalmi munkavégzést
 • a nyugdíjasnak be kell jelentenie az adóhatóságnak az alkalmi munkavégzést

Kollektív szerződés fogalma

A kollektív szerződés olyan írásbeli megállapodás, amelyet a munkáltató és a munkavállalók képviseletében eljáró szakszervezet vagy érdekképviseleti szerv köt egymással. A kollektív szerződés tartalmazza a munkaviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, például:

 • a bér- és juttatási rendszert
 • a munkaidőt, a pihenőidőt, a szabadságot
 • a munkakörülményeket, a munkavédelmet, az egészségmegőrzést
 • a munkáltató és a munkavállalók közötti együttműködést, érdekegyeztetést, konfliktuskezelést
 • a kollektív szerződés hatályát, időtartamát, felmondását, módosítását

A kollektív szerződés előnyei közé tartozik, hogy biztosítja a munkavállalók jogainak és érdekeinek érvényesülését, elősegíti a munkabéke megteremtését és fenntartását, valamint növeli a munkáltató és a munkavállalók közötti lojalitást és elkötelezettséget. A kollektív szerződés hátrányai közé tartozik, hogy korlátozhatja a munkáltató rugalmasságát és alkalmazkodóképességét, valamint növelheti a munkaerőpiaci költségeket.

Foglalkozási szerkezet fogalma

A foglalkozási szerkezet azt jelenti, hogy hogyan oszlanak meg a munkavállalók különböző foglalkozások között egy adott területen vagy időszakban. A foglalkozási szerkezetet befolyásolhatja többek között:

 • a gazdasági fejlődés
 • a technológiai változások
 • az oktatási rendszer
 • a demográfiai változások
 • a társadalmi igények

A foglalkozási szerkezet változása jelentheti, hogy bizonyos foglalkozások iránt nő vagy csökken a kereslet, illetve hogy új foglalkozások jelennek meg vagy megszűnnek. A foglalkozási szerkezet változása hatással lehet a munkaerőpiacra, a bérekre, a képzésre, a mobilitásra és az életminőségre.

Visszaadó nyomtatvány letöltése

A visszaadó nyomtatvány egy olyan adóbevallási űrlap, amelyet azoknak kell kitölteniük és benyújtaniuk az adóhatóságnak, akik túlfizették az adójukat az előző évben. A visszaadó nyomtatvány segítségével igényelhetik az adótúlfizetés visszatérítését. A visszaadó nyomtatvány letölthető az adóhatóság honlapjáról. A visszaadó nyomtatvány kitöltésekor szükség lehet az alábbi adatokra:

személyes adatok (név, lakcím, adóazonosító jel)
bankszámlaszám
jövedelemadatok (bérek, járandóságok, osztalékok, kamatok, egyéb jövedelmek)
levonható költségek (szakmai költségek, adományok, nyugdíj- és egészségpénztári befizetések, családi kedvezmények)
fizetett adók és járulékok (személyi jövedelemadó, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, munkaerőpiaci járulék)

A visszaadó nyomtatványt legkésőbb május 20-ig kell benyújtani az adóhatóságnak. A visszatérítés összegét általában június 30-ig utalják a megadott bankszámlaszámra.

Visszadó nyilatkozat

A visszaadó nyilatkozatot a családi kedvezményre jogosult szülőknek kell kitölteniük és elküldeniük a NAV-nak, ha a családi pótlékot nem ők kapják kézhez, és szeretnék igényelni a 2022-ben megszerzett jövedelmükből levont szja, ekho vagy kata negyedének visszatérítését. A visszaadó nyilatkozatot általában december 31-ig lehet megtenni online vagy papíron. A visszatérítés összege függ a gyermekek számától és életkorától, és a következő év februárjában kerül kiutalásra. A visszaadó nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához további információkat találhat a NAV honlapján.

 • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
 • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
 • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
 • 2024.10.02JOBVERSE Állásbörze Állásbörze nem csupán egy esemény, hanem egy lehetőség, ahol céged kiemelkedhet a tömegből és személyesen találkozhatsz a legígéretesebb jelentkezőkkel. info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Nőtt a munkanélküliek száma, a foglalkoztatottak száma, és a külföldön dolgozók száma is

2024 májusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 36 ezerrel, 4 millió 749 ezer főre nőtt. A... Teljes cikk

Kulcsfogalmak a munka világában: motivációs levél, tőkejövedelem, és sok más

A munka világában számos kulcsfontosságú fogalom létezik, amelyek megértése és alkalmazása elengedhetetlen a sikerhez. Cikkünkben összefoglaljuk a... Teljes cikk

SSC-k, expatok és mobilitás: kulcsfogalmak tisztázása

A cikkünkben összefoglaljuk azokat a kulcsfontosságú fogalmakat, amelyek a Shared Service Centerek (SSC-k), az expatriate-ek (expatok) és a mobilitás... Teljes cikk