Szilágyi Katalin
Megjelent: 10 éve

Amikor a visszajelzések hatására változunk - egy provokatív tréning

images

Mi történhet tíz emberrel, ha kapnak hatvan percet, amit úgy használnak fel, ahogyan akarnak? A tréner nem szól egy szót sem, csak csendben ül. A társaság percekig feszeng, majd egyszer csak valaki felvet egy témát, és elkezd dolgozni a csoport, aminek a végén mindenki más szemléletmóddal, személyiséggel távozik. Ez a kicsit provokatívnak tűnő tréning a csoport erejére épít, nemcsak gondolati szinten ülteti el a tudás csíráját az emberekben, hanem mivel intenzív élményt ad, a társas környezetben eredményes viselkedésminták elsajátítását és gyakorlását is lehetővé teszi.

Nálunk még csak elterjedőben van a csoportdinamikai tréningmódszer, Németországban viszont 50 éves múltra tekint vissza és több multinacionális vállalatnál alkalmazzák, a Mercedesnél például havonta tartanak ilyen tréninget mind a közép, mind a felsővezetőknek. Németországban, Svájcban és Ausztriában a csoportdinamikai módszerű tréningek fontos részei a vezetőképzésnek, szupervíziónak és coach képzésnek - mondta a HR Portálnak Snír Péter, a módszer hazai meghonosítója.


Az elméleti alapokA csoportdinamikai koncepció abból az alapfeltételezésből indul ki, hogy az egyének viselkedését meghatározza a csoportdinamika, azaz a csoportban zajló erők játéka. A módszer kialakulása Kurt Lewin nevéhez fűződik, aki munkatársaival és tanítványaival a 40-es években kiscsoportok kutatásával kezdett el foglalkozni. A szociálpszichológiai kutatás célja a demokratizálódási folyamatok támogatása volt, kutatták a csoportokban megnyilvánuló csoportklímát, a csoporthoz való tartozást feltételeit, vezetési stílusokat, az autoritás hatását, csoportnyomást, konformitást, csoportfolyamatokat, a kommunikáció működését a csoportokban és azok között, a szociális észlelést, valamint a formális és informális szabályokat és normákat. Lewin rájött arra, hogy a szociális kompetenciákat - például konfliktus kezelése, empátia, felelősség vállalás, irányítás és vezetés, szereprugalmasság, magunk és mások reális észlelése, önuralom, éntudatosság, motiváció, kommunikáció, kapcsolatépítés, együttműködés, az itt és most-ban történő visszajelzésekkel nagyszerűen lehet fejleszteni.


A résztvevők határozzák meg, mi történikMint Snír Péter elmondta, a tréning egyik fontos jellemzője, hogy alacsonyan strukturált, ami azt jelenti, hogy a résztvevők egy térben és időben sűrített szituációban helyezkednek el, nincsenek szabályok, ezért olyan folyamatok, személyiségvonások, láthatatlan konfliktusok válnak láthatóvá, amelyeket egyébként a strukturált munka, gyakorlat során nem lehet észrevenni. - A másfél órás üléseken belüli történéseket az egyének szükségletei határozzák meg, vagyis nem a tréner mondja meg, mit csináljanak a résztvevők, hanem ők találják ki. A tréner aktív figyelemmel és időközönkénti intervencióival kíséri a folyamatot, ez az egyik alapvető különbség más tréningekhez képest - magyarázza a szakember. Ahhoz azonban, hogy ez jól működjön, érett személyiségű trénerre van szükség, aki hol az analitikus, hol a szakember, hol a támogató, hol a segítő, hol a katalizátor szerepében kíséri a csoportot. Más a tréner habitusa, hozzáállása, mint a megszokott tréningek esetében, hiszen bátrabban kell az emberekhez és a folymatokhoz nyúlnia.

A tréningeken csoportokra osztják a résztvevőket, ezzel mintegy demonstrálva a vállalatok életét, ahol mindenkinek ki kell harcolnia a maga helyét. A lewini koncepció lényege ugyanis, hogy szerepeket tanulunk meg, és ezekbe beleragadunk, emiatt pedig nem tudunk a szituációnak megfelelően viselkedni. - Egy vezető beosztású személy megszokta, hogy komoly státusza van, viszont a tréning során ő ugyanolyan, mint az összes résztvevő, vagyis neki is meg kell dolgoznia a saját szerepéért a csoportban, mert ha nem elég hiteles, nem fogadják el vezetőnek - mondja a tréner.

A résztvevők különböző nagyságú és formájú csoportokban dolgoznak. A tréningcsoport például a tréner kíséretével önmagát, folyamatait és a kölcsönös interakciókat kutatja és változtatja, a plénum során két vagy több tréningcsoport együtt dolgozik a trénerek kíséretével, megvizsgálva az egész rendszer működését és az alrendszert alkotó tréningcsoportok kölcsönhatásait, de vannak háromszemélyes tanulócsoportok és téma centrikus munkacsoportok is.


A szakmai személyiség átalakulSnír Péter elmondása szerint, míg a hagyományos (1-3 napos) tréningeken a résztvevők különböző strukturált gyakorlatokat, feladatokat végeznek, amit megbeszélnek, reflektálnak rá, a csoportdinamikai foglalkozás középpontjában a résztvevők itt és most-ban történő interakciói és a csoport állnak. Ide tartoznak a visszajelzések, amelyeket a csoportban zajló történésekre adnak a résztvevők, ez a csoportdinamikai tréning egyik alapvető eszköze. - Ezek a visszajelzések nagyon kellemetlenek is lehetnek, de ezekkel lehet változást elérni - hangsúlyozta a szakember. A tréning specifikuma az is, hogy mivel a résztvevők "csinálják a tréninget", a csoportdinamika mentén az egyének szükséglete, tanulási igényei megfoghatóvá válnak, így azokat lehet fejleszteni.

- A módszer másik hatása abban rejlik, hogy az alacsony strukturáltsággal az emberek elbizonytalanodnak a saját bejáratott szociális készségeikben, kénytelenek kilépni a komfortzónájukból, a megszokott sémáikból, és elkezdenek kísérletezni, hogyan viselkedjenek másképp - mondta Snír Péter, hozzátéve, a tréningen egyúttal a résztvevők személyisége is megváltozik. Fejleszthető vele ugyanis a spontaneitás, az érzelmi stabilitás, a terhelhetőség és az úgynevezett szerepflexibilitás is, vagyis, hogy hány szerepben tudok dolgozni. Mivel a tréning ötnapos, elég hosszú ahhoz, hogy az emberek kellő mértékben fel tudjanak oldódni, szembesülni tudjanak a hibáikkal, negatív viselkedésmintáikkal, és van idő kipróbálni, gyakorolni a megoldásokat, van idő kísérletezni. - Úgy is mondhatnánk, hogy a vérükbe ívódik a készség, ezért nincs szükség akciótervre és utókövetésre a tréning után, mivel az új tudás, szemlélet beépül a személyiségbe, a készségeket azonnal alkalmazni lehet - fogalmazott a tréner.
Mit fejleszt a csoportdinamikai tréning?
Az egyén szintjén:
 • az egyén, csoport, szervezet (és társadalom) között zajló interakciós folyamatok érzékenyítése,
 • kommunikációs készség
 • a csoportfolyamatok (analitikus) megértése és érzelmi nyomon követése,
 • ön- és mások észlelése,
 • konfliktusmegoldó készség,
 • szerepflexibilitás és kapcsolat teremtő készség
 • integrációs és differenciálódási készség,
 • együttműködő és vezetői képesség,
 • ön- és csoportszervezés képesség

  A csoport és team szintjén:
 • önirányítás és csoporton belüli munkaképesség előmozdítása az önreflexiós képesség fejlesztésével,
 • csoport fejlesztése az integráció, illetve differenciálódás irányába
 • a csoport befolyásolásának képessége
  Forrás: www.csoportdinamika.hu • Jobban megértjük a másikat  A csoportdinamikus tanulás a tapasztalatok, a reflektálás, a változtatás összekapcsolásán, és ezek együttes alkalmazásán alapul. Noha bármilyen munkakörben és bármelyik vállalat tudja hasznosítani a munkatársak fejlesztésére, különösen a középvezetők és felsővezetők tudnak sokat tanulni az emberi viselkedésről, önmaguk vezetési stílusáról. Ezt tapasztalta Szabó Csaba, az E-Star Alternatív Nyrt. leányvállalatának vezérigazgatója is, akinek kapcsolataiban és karrierváltásában segített sokat a csoportdinamikai tréning. Mint lapunknak elárulta, stratégiai és nemzetközi üzletfejlesztési vezetőként nem volt elég hatékony a kapcsolata közvetlen munkatársaival és mivel cégen belül ismerték ezt a metodológiát, illetve a képzés tartalmát, úgy gondolták, hasznára válhat.

  - Leginkább türelmet tanultam. Ma sokkal toleránsabb vagyok a munkatársaimmal, több időt szánok arra, hogy megértsem az ő nézőpontjaikat, perspektívájukat, érzéseiket is egy adott szituációval kapcsolatban. Ma már sok helyzetben el tudom különíteni, hogy mi az az üzenet, ami konkrétan nekem szól, mi az, ami a helyzetnek, és mi az, amit ebbe az adott kollega magával hozott, és ennek megfelelően tudom kezelni - fogalmazott. Mint mondta, közgazdász végzettséggel rendelkezik, rengeteg pszichológiai könyvet olvasott, fejlesztette magát, mégsem látta korábban megfelelően a másik felet.

  Mivel a munkája során általában azonos gondolkodású és hátterű emberekkel dolgozik együtt, sokat számított neki, hogy mind az életkort, mind a szakmai hátteret tekintve különböző emberekkel együtt vett részt a tréningen, így különböző perspektívákat ismerhetett meg. Azt is jól élte meg, hogy kevésbé volt irányított a képzés. Szerinte újonnan kinevezett vezetőknek, karrierváltáskor kifejezetten hatásos ez a módszer, mivel külső tükröt tart számukra.


  Hol lehetnek a csoport mozgatórugói?  Hasonlóan látja Szmrtyka Viktória, a BorgWarner Turbo Systems Kft. HR igazgatója is, aki 2010-ben business és life coach végzettséggel bővítette tudását, aminek folytatásaként egy csoportdinamikai módszerű tréningen is részt vett. A HR igazgató úgy látja, kiváló irányítás, vagy moderálás mellett sem mindig képesek a különböző meetingek, csapatmunkák a hatékony működésre, ezért arra kereste a választ, hol lehetnek a csoport "mozgató rugói", hogyan érhető el a maximális teljesítmény egy csoportban és milyen lehetőségek adottak a beavatkozásra.

  A munkavállalóknak mindig egy kisebb, vagy nagyobb csoport tagjaként kell helytállniuk, teljesíteniük, ami sokszor nagyban függ a csoport dinamikájától. Akár a saját osztályukon, de lehet ez a vezetőség egy csoportja, az igazgatóság, vagy egy projekt csapat, Szmrtyka Viktória szerint mindig erősen érezhető és meghatározó a csoport tagjai közötti együttműködés. A tréning megerősítette abban, hogy az egyének formáló erejét maximalizálni lehet egy önszerveződő csoportban. A HR igazgató a szerep flexibilitást emelte ki, mint kulcsfontosságú készséget, melyet sok más mellett gyakorolhattak a képzésen.

  A tréning segített önmaga megismerésében, sok olyan helyzet volt ugyanis, amikor a komfortzónája, tűrőképessége, türelme határait kellett túllépnie. A trénerek bemutatkozása után, a tréning kezdetét követően hosszú ideig csend uralkodott, amit ő tört meg vezetői ambícióiból indíttatva, de a csoport reakciója, az onnan indult interakciók olyan hatással voltak rá, hogy attól fogva már tényleg csak az "itt és most"-ban, aktívan és különös figyelemmel élte meg a következő napokat. Mint mondta, az "önmegtapasztalás" folyamatosan jelen volt, ugyanakkor kellemetlen, komfortzónán kívüli helyzetek is adódtak, amikor keresték a helyüket, amikor a csoport nem fogadta el a véleményüket, vagy nem működtek együtt, a csoport pedig várta volna az aktivitást. A visszajelzéseket őszintének, előrevivőnek és fejlesztőnek nevezte.

  A csoportdinamikai tréningen kizárólag az időbeosztás adott, a cél a szociális kompetenciák fejlesztése, hogy egy idegenekből álló csoport bizonyos dinamikákon keresztül eljusson egy sikeresen prezentáló egységes csapattá. - Ez az élmény minden vezetőnek, trénernek, szervezetfejlesztőnek, vagy bármilyen csoportot irányító személynek különösen hasznos, mivel megismeri, tudja és képes meglátni a csapatát működtető dinamikákat - világított rá a HR igazgató. Ugyanakkor úgy látja, a tréningen megszerzett tapasztalatokkal, szemléletváltozással beazonosíthatóak és változtathatóak a csoport dinamikái, de az azokra való ráhatáshoz szükséges eszközöket más úton kell elsajátítani. - Ha egy vezető rendelkezik már ilyen eszközökkel - coaching, meetingek moderálása, mediáció -, akkor pontosan láthatja, hogy hol, mely interakciókhoz, milyen eszközt társíthat, mivel viheti előre a csapatát - hangsúlyozta a szakember.

  Hozzátette: ez a provokatív módszer egy szokványosan működő vállalatnál is sikeres lehet, de egy összeszokott vezetői csapatnál nem lehet ugyanezt az élményt, eredményt elérni, mivel ennek a tréningnek a hatása akkor működik, ha nem olyan emberek vesznek részt rajta, akik mindennapjaikat együtt töltik.

  Mint Szmrtyka Viktória elmondta, a BorgWarner Turbo Systems Kft. idei évi képzési tervében hagyományos szakmai tréningek és speciális kompetenciaképzések is szerepelnek, de egy komplex szervezetfejlesztési programot is indítottak. Szerinte a szervezetfejlesztés sikerét az első lépések adják meg, melyek közül nem hiányozhat a teljes szervezetre kiterjedő dinamikák alapos elemzése. Ezeket figyelembe véve szükséges a vezetőket és a kulcsfontosságú munkavállalókat, valamint azok csoportjait összehangolni, egységesíteni - emelte ki a HR igazgató.

  Mint mondta, a csoportdinamika tréning abban tud segíteni, hogy elsősorban mélyebb önismeretet ad arról, miként vagyunk képesek a csoportban működni, egyéni motivációnkat, öncéljainkat hatékonyan, sikeresen beépíteni a csoport dinamikájába.
  • 2021.10.05Tréning Kerekasztal 2021 Komoly kihívások érték és érik a szervezeteket az utóbbi időszakban. Először a járvány okozta sokk, a vele érkező gazdasági megtorpanás, a home office, hogy szinte minden átkerült a digitális térbe. A helyzet továbbra is konstans változásban van, így szükség van folyamatos, rugalmas alkalmazkodásra. A szervezetek VUCA-környezethez való illeszkedésére, a mostanában egyre inkább teret nyerő hibrid működés kialakítására. Mindehhez a képzéseknek, a tréningpiacnak is alkalmazkodnia kell. Ezért is ül össze újra, egy év kihagyás után a Tréning Kerekasztal Konferencia 2021. október 5-én, a New York Palotában. Részletek Jegyek
  • 2021.10.07Jólét és hatékonyság? Mentálhigiénés nagykövet program! Képzést minden olyan vezetőnek, vezetői csapatnak, akik szeretnének tudatosan, hatékonyságot, jólétet növelni a szervezeten belül. Részletek Jegyek
  • 2021.10.12XVIII. Magyar Munkajogi Konferencia – 9 kreditpont A Wolters Kluwer Hungary legnagyobb éves rendezvénye idén válik nagykorúvá. Ezúttal is a megszokott, színvonalas szakmai programokkal és felejthetetlen közösségi élményt ígérve várjuk a munkajoggal foglalkozókat a Dunakanyar szívében. A rendezvényen az ügyvédek és jogtanácsosok 9 kreditpontot szerezhetnek! Részletek Jegyek
  • 2021.10.20Hibrid munkavégzés, távmunka, munkaidő, pihenőidő és egyéb aktuális kérdések a munkajogban Jöjjön el, és tájékozódjon élőben dr. Fodor T. Gábortól a terület egyik jeles szakértőjétől. Részletek Jegyek
  Follow hrportal_hu on Twitter