kapubanner for mobile
Megjelent: 9 éve

Csak az tud jól dönteni, aki ismer minden infót - ehhez ébernek kell lenni

Életünk, tapasztalataink, örömteliségünk, minden amit ismerünk és aminek tudatában vagyunk annak függvényében alakul, hogy mennyire és milyen módon figyelünk rá. A munkahelyünkön is csak azon információk alapján tudunk döntést hozni, melyekről tudomásunk van.

Ismerjük a mondást: “Elég egy kis gyertyát meggyújtanunk ahhoz, hogy egy szoba évezredes sötétsége tovatűnjön”. Az örömteliségünk alapja az éberség intelligenciánk.
“A figyelem oktatása a legmagasabb szintű oktatás.” - William James, filozófus.
Mindannyian tapasztaljuk partnerkacsolatunkban, hogy annak jó minősége, örömtelisége nagy mértékben függ attól, hogy mennyire vagyunk figyelmesek. Amennyiben időben felismerjük párunk rejtett kívánságait, kitaláljuk és megértjük belső motivációit akár egy piciny jelből is, ráérzünk, hogy jól érzi-e magát egészségileg, sokkal könnyebben tudjuk az örömteliség felé irányítani kapcsolatunkat.

Akkor tudjuk ezt tudatosan megtenni amennyiben éberek vagyunk és ezáltal testünk norepinefrin (noradrenalin) neurotranszmittert termel. Amennyiben éberségünket agykérgünk tudatos döntéseivel párosítjuk, a stressz helyett (kortizol termelés) a megelégedettséget (dopamin) és a szituációk örömteli oldalát (szerotonin) tudjuk választani. A örömteli látásmódunk alapja az éberség.

Hasonló helyzetben találjuk magunkat a munkahelyünkön is. Csak azon információk alapján tudunk döntést hozni a szervezetünkön belül, melyekről tudomásunk van. Érdekünk hatékonyan felismerni a komplexitásban a szocio-kulturális tendenciákat, az egyes emberi kapcsolatok mélyebb okát, a nem látható motivációs elemeket, megszokásokat, tudati tendenciákat.

Mindez, magas éberség intelligencia szintet (awareness intelligence, AQ) igényel, mely felmérésekkel mérhető. Igazából, a megfelelő felismerésig eljutni és az ez irányú tudást megszerezni a kihívás, a döntés ezt követően már sokkal könnyebb.

Felelősségteljesség

Mielőtt belemerülünk az éberség intelligencia tényezőinek elemzésébe, érdemes elsőként megvizsgálnunk saját potencialitásunkat és felelősségérzetünket éberség intelligenciánk kibontakoztatása tekintetében.

Válaszoljuk meg magunkban a következő kérdéseket:

• Először is, biztosítja-e jogrendszerünk, hogy bármely szabadon elérhető tudást megszerezzünk és annak alapján belső következtetéseket vonjunk le?

• Mennyit ér a nap ragyogása a felhők mögött, az örömteliség fizikai és/vagy mentális szabadság nélkül?

• Az igazságot, a valóságot felismerni és arról többet megtudni negatív vagy pozitív?

• Még ha az igazság nem is túl vidám, az igazságot felfedezni és megtudni negatív vagy pozitív?

• Örülünk-e annak, hogy megtudunk egy akár nem túl pozitív dolgot mert ideális esetben tehetünk is valamit ennek pozitív irányú átalakítása érdekében?

• Blokkol vagy sem bennünket bármely ígéret vagy megállapodás abban, hogy több tudást szerezzünk? Amennyiben igen, tudtuk-e ezt, felelősségteljesen utánaolvastunk-e ennek amikor elfogadtuk ezt a szituációt? Ki tudunk-e lépni ebből a kötöttségből amennyiben szeretnénk ha utánaolvasunk és felfedezzük, hogy végső soron az emberiség egésze számára nem túl pozitív célt szolgál?

• Tudásunk birtokában felelősnek érezzük-e magunkat egy jó ügy, pl. a mentális szabadság érdekében megtenni amit tudunk?

Sokunk konklúziója a következő:

• A nemtudás a negatív. A tudás pozitív.

• Az igazságot felfedezni, felkutatni pozitív, bármi is az, még ha nem is könnyű azt megemészteni.

• Amennyiben azt tervezzük, hogy belépünk egy szervezetbe, vagy új munkahelyet választunk, természetes, hogy utánanézünk és részletesen utánaolvasunk annak legalább az interneten.

• A tudás hatalom. A hatalom felelősséggel jár. Tudásunk birtokában felelősek vagyunk az adott szituációt jobbra fordítani.

• Igazi örömteliség csak a szabadság alapkövére építve létezik.

Miért volt érdemes mindezeket átgondolnunk? Mivel az éberség intelligencia alkalmazásával olyan mély, jelentőségteljes és nem mindig örömmel fogadható tudáshoz juthatunk önmagunkról és a külvilágról, melynek megemésztéséhez, belső feldolgozásához, majd pozitívabb irányú átalakításához jelentős szellemi energiára van szükségünk. Fel kell ismernünk magunkban, hogy képesek vagyunk-e, van-e elegendő nyitottságunk elindulni ezen az úton. Várunk valamilyen bizonyos dologra, vagy összeszedjük magunkat mint egy vadászni induló bölcs nőstényoroszlán és elindulunk a saját belső világunk és a külső világ valóságának megismerése és az azzal való szembenézés útján.

Éberség intelligencia az egyén és a szervezetek örömteliségének fejlesztésében

Az éberségünk alkalmazásával arra törekszünk, hogy környezetünkkel együtt felelősségteljesebbé váljunk, és jobb döntéseket hozzunk. Azt szeretnénk, hogy ez nemcsak magunk, hanem a lehető legtöbb ember számára, a lehető leghosszabb ideig tartó, lehető legnagyobb örömteliséget eredményezze.

Belső éberségünk fejlesztésével felismerhetjük például gyerekkori félelmeinket, traumáinkat, azok nem túl pozitív hatását jelen felnőtt életünkre, valamint azok szomatikus hatásait testünkben. Lehet ez egy akár hosszabb ideig tartó pszichológiai nyomás vagy korlátozás mely leginkább gyerekkorból származik (fejlődési traumák), vagy kisebb-nagyobb sokk traumák. Ráébredhetünk, hogy ezen viselkedési mintázatok mindenkiben és így bennünk is különböző ösztönös, szégyen vagy büszkeség alapú túlélési válasz-stratégiákat alakítanak ki. Hajlandóak vagyunk magunkban ezekkel szembenézni, ügyes módszerekkel feloldani és pozitív irányba alakítani őket?

Belső éberségünk továbbá lehetővé teszi, hogy szimpatikus idegrendszeri reakcióink érzetét felismerve időben átfordítsuk azokat paraszimpatikussá, a stressz helyett az örömteli látásmódot választva.

Éberségfejlesztő mentális gyakorlatok végzése esetén hétről hétre egyre kiegyensúlyozottabbakká és képessé válunk arra, hogy felismerjük azon érzelmeinket, melyek nem nyernek örömteli fogadtatást mások irányából sem, mivel az azokra való ösztönös reakcióink általában nem hoznak túl sok örömöt.

Tudati tréningünk által kialakul egy kellemes, belső, éber távolságunk gondolatainkhoz és érzéseinkhez. Az érzelmi hullámok és a gondolatfolyamok 'belső rádiója' nem ragad magával bennünket ösztönszerűen, így magunk dönthetünk, hogy elkerüljük-e a drámát és részt veszünk-e a komédiában.

Az emberi agyunk (agykérgünk) tudatossága kontrollálja az emlős agyunk (érzelmeinkért felelős limbikus rendszerünk) és hüllői agyunk ösztönös reakcióit.

Mentális technikák a Google, a Yahoo, az Apple munkatársainak

Számos Fortune 500 cég is megismertette már hasonló mentális technikákkal munkatársait – köztük a Google, IBM, Yahoo, GE, Ford, Apple, Nike, 3M és a Toyota. Ez munkatársaikat éberebbé és a szituációk befolyásától szabadabbá teszi. A hétköznapi stresszérzet vagy a félelem egyre inkább eltűnik, a kiegyensúlyozottság és az örömteliség természetessé válik.

A bipoláris jellegű, esetenként skizofrén, megosztó, machavelliánus és hasonló 'színházi' tendenciák értelmüket vesztik. Helyüket egységes, egybefüggő moralitás és a pozitivitás iránti elkötelezettség veszi át.

Külső éberségünk alap lépcsőfokai segítenek felismerni saját magunk és mások viselkedésének tudatalatti üzenetét, mikro-arckifejezéseik és testbeszédük jelzéseit, valamint az igazmondás jeleit.

Másfajta éberséget igényel ezeknél a tudatalattinkra ható külső benyomások felismerése.

A hüllői agyunkban található retikuláris aktivációs rendszerünk (RAS) kétmillió érzéki benyomást dolgoz fel másodpercenkét. Mindezeket eltárolja az agykéregben, és kiszűri belőle-, éber tudatunkba engedi azokat melyek érdeklődésünkkel azonosak. Ezért van az például, hogy mielőtt cégünkhöz jöttünk nem annyira figyeltünk fel logójára az utcákon, azonban amióta itt vagyunk lépten nyomon felismerjük azt (ismert márka esetén).

Donald Hebb teóriája szerint amely gondolat aktiválódik agyunkban, az azon gondolathoz tartozó neuronok kapcsolatai megerősödnek. Ezen bizonyos gondolatmenet idegpályákat képez agyunkban, 'fizikai valóra lel', így gondolataink legközelebb nagyobb eséllyel terelődnek ezirányba. Minden szót amit hallunk azt a RAS /a 'tudatalattinkba' eltárolja, így bármilyen hírt, reklámot, fimet látunk, életeseményt tapasztalunk, bármire is gondolunk, az tudattalanul is formálja agyunkat. Daniel Kahneman Nobel díjas pszichológus bebizonyította, hogy eddigi életünk örömteliségéről kialakított elképzelésünk és hasonlóképp a jövőről alkotott elképzelésünk is a meglevő szubjektív benyomásainkon (előzőekben kialakított agyi idegpályáinkon) alapulnak. Optimizmusunk, örömteli látásmódunk jórészt az agyunkban eddig eltárolt benyomásoktól, mintázatoktól függ.

Dr. Maxwell Malz kutatása szerint a RAS nem képes a valóság és a képzelet között különbséget tenni. Ez az oka annak, hogy azok a sportolók akik mentálisan elképzelik, hogy a gyakorlatot tökéletesen végrehajtották sokkal nagyobb arányban sikeresek benne, mint akik csak fizikailag gyakorolták azt. Ugyanez érvényes a vizsgákon való teljesítmény esetében, az üzleti életben vagy a politikában.

A RAS ezen jellemzője valójában nagyszerű hír számunkra, mivel pontosan ez a kulcsa agyunk idegpályái tudatos újraformálásának az éberség intelligencia traumaoldó mentális gyakorlat segítségével. Ezen egyszerűen, otthon, magunkban pár perc alatt elvégezhető gyakorlat alkalmas úgy a szomatizációval járó poszttraumatikus stressz (PTSD) mint a komplex formájának, a disszociációval, hátsó vágusz ideg általi szétkapcsolással, lemerevedéssel járó fejlődési traumák (C-PTSD) feloldására is. Mitöbb, a jelek szerint még a legtudományosabb módon egymásra épített traumatikus állapotok mint a 'speciális' rituálék során át frakcionált, rengeteg önálló személyiségre tört tudatot (MPD / STD) is képes ismét egészséges állapotába emelni.

Miután 'mínuszból pluszba érkeztünk', ezt követően fókuszálhatunk igazán arra, hogy kiteljesítsük örömteli látásmódunkat további módszerekkel.

Külső éberségünkhöz tartozik továbbá azon szimbólumok és jelek tanulmányozása, melyek végig követhetőek a kultúrák kialakulásának kezdetétől jelenkorunkig. Ezek gazdasági, egészségügyi, kulturális, politikai ideológiák jelei, melyek befolyásolják életünket. Az internet megjelenése óta azonban már nincsenek titkok. Ezek felismerése lehetővé teszi, hogy úgy navigáljunk ezen benyomások között, hogy nemkívánatos nem-pozitív hatásukat minimális szinten tartsuk, miközben megtarthatjuk pozitív hatásukat.

Mindamellett, hogy az éberség intelligencia (AQ) szintjét a külső és belső éberség együttes alkalmazása függvényében mérjük, ezt több szinten tesszük. Edgar Schein jéghegy modelljét alapul véve, azt továbbgondolva, az éberség intelligencia különböző szintjeit különböztetjük meg.

A jéghegy csúcsa a bárki számára könnyen látható fizikai és fiziológiai éberség szintje. Ebbe tartozik éberségünk saját testünkkel és a világ fizikai hatásaival kapcsolatban, mint pl. a GMO mentes, és/vagy a csökkentett glutén tartalmú egészséges táplálkozás.

Az óceánban levő jéghegyből még valamelyest kilátszik a szociális és interperszonális éberség is, mely az embertársainkhoz való hozzáállásunkat, belső motivációinkat, viselkedési és kommunikációs reakcióinkat foglalja magába.

A RAS-unk által eltárolt, szüleink és környezetünk által alakított 'kulturális DNA', alapjaiban meghatározza látásmódunkat.

Politikai beállítottságunk, kulturális tendenciáink, az értékrendünk, az, ami véleményünk szerint jó és hasznos, az, hogy milyen beállítottságú emberek közösségében érezzük leginkább otthon magunkat (oxitocin termelésünk jelentős forrásaként), a külső és belső tendenciák felismerése mind a folyamat és tendencia éberség szintjén találhatóak.

Az éberség intelligencia igazi alapja azonban annak képessége, hogy felismerjük és képesek legyünk egy kellemes távolságból figyelni amint megjelennek, játszanak és eltűnnek tudatunkban a fentebb említett tendenciák, gondolatok és érzelmek. Ez a nyitott és érdeklődően résztvevő éberség, mely lehetővé teszi, hogy tapasztaljuk tudatunk tükrének ragyogását és ezzel egyidejűleg a benne megjelenő képeket.

Annak képessége, hogy felismerjük magunk és mások ugyanezen jellegű tendenciáit, szabaddá és mindenek előtt természetessé tesz bennünket. Az éberség intelligencia által nagyobb szabadságérzetet és függetlenséget elnyerve és ezzel egyidejűleg aktívan részt vállalva a világ dolgaiban belső többletet és mások szemében jórészt csodálatra méltó harmonikus tudati beállítottságot vagyunk képesek kialakítani.

Most képzeljünk el, hogy mindezen felsorolt szinteken magas éberség intelligenciával rendelkezünk, úgy a magunk mint a külvilág tendenciái irányába. Saját feszültség-pontjainkat, traumáinkat és belső tendenciánkat felismerve, azokat magunkban önállóan pozitív irányba átalakítva, felszabadultabbak, mentálisan rugalmasabbak és 'izmosabbak' vagyunk. Miközben felismerjük környezetünk legmélyebb motivációs elemeit is, empátiával cselekszünk. A világ könnyedebb és jóval örömtelibb számunkra mint ezt megelőzően. Megelégedettek, segítőkészek, aktívak és egészségesek vagyunk.

Kiegyensúlyozott, mély rálátással bíró, figyelmes személyiségünknek és jó döntéseinknek köszönhetően mennyire fogadnak el kollégáink vagy alkalmazottaink követendő példaként?

Fodor Szilárd
ügyvezető
Happiness Consulting Magyarország
  • 2024.04.30NewLeadership – Vezetői eszköztár bővítése Önmaguk fejlesztését is fontosnak tartó középvezetőknek, frissen kinevezett döntéshozóknak szóló komplex és intenzív vezetőfejlesztő program sok gyakorlattal. Különlegessége, hogy a résztvevők átgondolhatják és megoszthatják egymással aktuális kihívásaikat és még a kritikus vezetői helyzetek megoldásáról is tanulhatnak egymás jó gyakorlatából is!info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.02Munkaviszony létesítése és megszűntetése – Dr. Berke Gyula Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerni.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Egy jól működő csapat titka – Vezetői reziliencia fejlesztése A vezetői reziliencia fejlesztése képzésünk arra világít rá, hogyan lehet úgy tekinteni a tényekre, hogy relativizáljuk őket, kezelhető megvilágításba helyezzük a nehézségeket és igyekezzünk megőrizni a racionalitásunkat, hogy ebben a nehéz helyzetben is fejlődni tudjon a csapatunk. Segítve a csapattagoknak abban, hogy a problémalátásukat a megoldás keresés fókusza váltsa fel és megváltozzon az interakcióik minősége.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Munkaidő, pihenőidő – Dr. Takács Gábor Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerniinfo button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Mire figyeljünk a külföldi vendégmunkások beillesztésénél?

A harmadik országbeli munkavállalók beillesztése, a kulturális különbözőségek kezelése, kihívásokkal teli folyamat lehet. Hódosi Zoltán két... Teljes cikk

Az üzleti gondolkodás fejlesztése a HR-ben

Az HR és az üzleti gondolkodás összekapcsolása kiemelkedő fontosságú a vállalatok sikere szempontjából. A humán erőforrás szakembernek ugyanakkor... Teljes cikk

Net-Coach ösztöndíjas felnőttképzést indít tavasztól az NMHH

Új felnőttképzési program indul tavasztól a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) együttműködésében. Teljes cikk