Megjelent: 9 éve

Vezető állású munkavállalók az új Mt. tükrében

Továbbra is a törvény erejénél fogva vezető a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésére jogosult munkavállaló.

Ugyancsak megmaradt az előzőtől elkülönülő ún. kinevezett vezető állású munkavállaló korábbi kategóriájának megfelelője, némileg azonban módosult állapotban. Lényeges különbség, hogy a korábbi szabályozástól eltérően már nem a munkakörhöz kapcsolódik a fogalom, és nem a tulajdonos jogosult egyoldalú határozatában dönteni a kinevezett vezetői minőségről, hanem a felek a munkaszerződésben állapodhatnak meg arról az adott munkavállaló vonatkozásában. Tehát az eddig egyoldalú jognyilatkozatot egy kétoldalú megállapodás váltja fel, melynek további konjunktív feltételei, hogy a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört töltsön be és alapbére elérje a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét.

Dr. Bán Péter
A fentiek alapján tehát, a korábbi Mt. 188/A. § alapján kinevezett vezető állású munkavállalók kategóriája oly mértékben átalakult, hogy amennyiben az ilyen munkavállalókra a jövőben is a vezetőkre vonatkozó rendelkezést kívánja alkalmazni a munkáltató, akkor mindenképpen szükséges a már meglévő munkaszerződések közös megegyezéssel történő módosítása.

Lényeges újdonság az új Mt.-ben a vezető felelősségének kiszélesítése, mivel a vezető immáron a teljes kárért felel akár gondatlan károkozás esetén is.

A vezető munkavállaló munkaviszonyának felmondását a munkáltató nem köteles indokolni, és a vezető nem esik felmondási védelem alá, ha gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon van.

Az új Mt. kimondja továbbá, hogy a vezető munkaszerződése a törvény Második Részében foglalt rendelkezésektől - ahol a munkaviszonyra vonatkozó követelmények, munkaidő, munkabér, munkaviszony megszüntetése, kártérítés stb. szabályai találhatók - eltérhet. A törvény indokolása egyértelműen kimondja, hogy a törvénytől ily módon való eltérés bármely irányba - azaz akár a vezető terhére is - lehetséges, tehát ez a rendelkezés "áttöri" az egyébként kógens rendelkezések hatályát is. Amennyiben a jogértelmezési alapelveket hívjuk segítségül, akkor világos a fenti megállapítás helyessége, mivel a speciális szabály lerontja az általánost, mégis zavaró a törvény hiányosnak tűnő megfogalmazása, és kérdéses, hogy az új szabályozás a munkaerőpiacon majd hogyan érvényesül.
Dr. Zátonyi Nikoletta


Fontos ügyelni továbbá arra, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben a munkáltatói jogok gyakorlásának módja egyrészt egyszerűsödött, másrészt a törvényi szabályozás némileg hiányossá vált. Az új Mt. rögzíti, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjét a munkáltató határozza meg. Ezzel párhuzamosan törlésre került a Gazdasági Társaságokról szóló törvény azon szakasza, amely kimondta, hogy a gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a vezető tisztségviselő gyakorolja. Ez a látszólag egyszerűbb szabályozás számos ellentmondáshoz vezethet, mivel, ha a munkáltató "megfeledkezik" a munkáltatói jogkör gyakorlási rendjének megállapításáról, akkor a törvény kisegítő szabályának hiánya miatt kialakulhat egy munkáltatói joggyakorlásra jogosult nélküli állapot is. Amennyiben nem az arra jogosult jár el, akkor ugyan már lehetséges, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult utólagos jóváhagyásával orvosolja a helyzetet, de ehhez az szükséges, hogy világosan megállapítható legyen a munkáltatói jogok gyakorlója.

dr. Bán Péter
dr. Zátonyi Nikoletta
Ormai és Társai
CMS Cameron McKenna LLP
  • 2021.05.25HBLF Nemzetközi XMentor Program 4. Kick-off esemény 2021. májusában a HBLF szervezésében negyedszerre indul el díjnyertes Nemzetközi XMentor Programunk, a legbefolyásosabb magyar üzleti vezető nők és nemzetközi mentorok támogatásával. A 2017-ben indult, szervezetek és szektorok közötti programot a női vezetők támogatására hoztuk létre és immár angol és magyar nyelven is elérhető! Open Spotlight Award díjat nyert programunk az út elején járó és már úton lévő női vezetők személyes és szakmai fejlődését támogatja. Nemzetközi, befolyásos és elismert mentor hálózatunkon keresztül a mentoráltak számára vállalatok és szervezetek közötti tudás- és tapasztalatmegosztást biztosítunk, emellett önismereti és szakmai fejlődést, valamint a kapcsolatrendszer bővülését. Részletek Jegyek
  • 2021.05.28Vegyen részt Ön is az EU Sokszínűségi Hónapján! Az Európai Sokszínűségi Hónap az Európai Unió egészében felhívja a figyelmet a munkahelyeken és a társadalmon belül a sokszínűség és a befogadás fontosságára. Elismeri a szervezetek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a munkahelyeken előmozdítsák a sokszínűséget és befogadó munkakörnyezetet alakítsanak ki. Az Európai Bizottság jogalkotási intézkedések révén hosszú ideje elkötelezetten támogatja a sokszínűség és a befogadás előmozdítását, valamint a megkülönböztetés elleni küzdelmet. Az említett intézkedések hozzájárultak az egyenlőség javításához, és emberek milliói számára tették lehetővé, hogy a lehető legjobban kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. Az EU Sokszínűségi Karta Magyarország - az EU kizárólagos partnerszervezeteként Magyarországon - szeretettel invitál meg mindenkit az EU Sokszínűségi Hónap ingyenes eseményeire. Részletek Jegyek
  • 2021.06.07 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.06.19Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Ezekben az esetekben kérhet védettségi igazolványt a munkáltató

Az átoltottság növekedésével és a szolgáltatások újranyitásával a munkáltatók is várják a munkavállalók visszatérését a korábbi... Teljes cikk

Különbséget tehet a munkáltató védett és nem védett kollégák között

Az észszerűség határán belül a munkáltató különbséget tehet védett és nem védett munkavállaló között, például munkaszervezési céllal, ha... Teljes cikk

Sokat kockáztat, aki belenéz az alkalmazottak levelezésébe. Íme, a szabályok!

Ha a munkavállalók számára engedélyezett a magánhasználat, a munkáltató nem ellenőrizheti a privát leveleket. Ha ezt mégis megteszi, majd ezek... Teljes cikk