kapubanner for mobile
Megjelent: 11 éve

A munkavállalói adatok kezelésének egyes gyakorlati kérdései

Egy ügyvédi iroda tapasztalatai szerint a hazai és külföldi ügyfelek gyakorta ütköznek nehézségekbe a munkavállalók adatainak kezelésével kapcsolatban. Átadható-e a munkavállalóra vonatkozó adat más személyeknek, és jogszerű-e "kivinni" Magyarországról a munkavállalók adatait, illetve jogszerű-e az a helyzet, ha ilyen módon a munkáltatón kívüli más személyek is elérhetik a munkavállalók adatait?

images

images

Az ügyfelek kérdései az adatvédelem fokozódó felértékelődésének és a változó jogi környezetnek köszönhetően főként arra irányulnak, hogy milyen többletkötelezettségeik vannak azoknak a nemzetközi munkáltatóknak, vagy határokon átnyúló vállalkozásoknak, melyek bérszámfejtés vagy technikai okok miatt határainkon kívüli szerveren tárolnak adatokat, és adott esetben külföldi partnerük, leány- vagy anyavállalatuk végzi az adatkezelést. Más esetekben tengeren túli gazdasági társaság hazai leányvállalatának igazgatósága, ügyvezetése szerződés szerint köteles is bizonyos adatokat az anyavállalatnak továbbítani, melyre ettől függetlenül csak abban az esetben van jogi lehetősége, ha azt a jogrend engedi.

Fontos kérdés tehát, hogy átadható-e a munkavállalóra vonatkozó adat más személyeknek, és jogszerű-e "kivinni" Magyarországról a munkavállalók adatait, illetve jogszerű-e az a helyzet, ha ekként a munkáltatón kívüli más személyek is elérhetik a munkavállalók adatait? Mindezek kapcsán a 2012. évi I. törvény, a Munka törvénykönyve (Mt.) többletfeladatokat, kötelezettségeket ró a munkáltatókra.

A munkaviszony fennállása során a munkáltató számos személyes adat birtokába kerül. A munkáltató e tevékenységére is alkalmazni kell az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályokat meghatározó 2011. évi CXII. törvényt (Info tv.), mely többek között meghatározza az adatkezelés elveit és jogalapját is. E törvényben találhatjuk a személyes adat, illetve a különleges személyes adat - munkaviszony tekintetében is irányadó - fogalmát. A munkavállaló neve is személyes adat, illetve az adott személyre vonatkozó bármilyen adat, tény, és további következtetés is.

Az Info tv. e szabályait egészíti ki az Mt., amikor is rögzíti a munkáltató tájékoztatási kötelezettségét a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről, továbbá előírja a munkavállalóra vonatkozó tény, adat, vélemény harmadik személlyel történő közlésének előfeltételeit. A korábbi szabályozással összhangban erre kizárólag törvényben meghatározott esetben, vagy a munkavállaló hozzájárulásával kerülhet sor. Fontos megjegyezni, hogy az Info tv. értelmében a hozzájárulásnak önkéntesnek, határozottnak és félreérthetetlennek kell lennie, és megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia. Maga az Mt. is ad felhatalmazást az adatok adatfeldolgozó számára történő továbbítására, ugyanis lehetővé teszi, hogy a munkáltató a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó (például bérszámfejtő cég) számára, a munkavállaló előzetes tájékoztatása mellett (azaz a hozzájárulása nélkül) átadhassa.

Ebből következően a munkavállalók részére (névre szólóan) át kell adni egy írásbeli tájékoztatót, melyben tájékoztatják a munkavállalókat, hogy a bérszámfejtési feladatokat külső adatfeldolgozó fogja ellátni és meg kell jelölni azt is, hogy pontosan mely cég látja el ezen feladatot. Egyébként a munkavállalókat minden olyan egyéb adatszolgáltatásról is tájékoztatni kell, mely alapján a munkáltató külső cégnek ad át róluk adatot. A már meglévő munkavállalók részére az adatszolgáltatás előtt kell átadni a tájékoztatást, az új munkavállalóknak pedig a munkaszerződésük aláírásával egyidejűleg. A kialakult gyakorlat szerint ezen tájékoztatóba szokták belefoglalni mindazon szervezeteket, melyek részére még történik adatszolgáltatás a munkaviszony keretében, valamint a munkavállalók egyéb, például az ellenőrzéshez használt technikai eszközökről szóló kötelező tájékoztatását is.

A személyes adatok külföldi adatkezelő vagy feldolgozó részére történő adattovábbításának jogszerűsége az adott állam joga, a nemzetközi jog, illetve az Európai Unió joga szerint dönthető el. Megjegyzendő, hogy adott esetben adattovábbításnak minősülhet a Magyarország területén található szerveren lévő adat külföldről elérhetővé tétele is, tehát a kérdés felmerülhet akár a külföldről történő karbantartás esetén is.

E körben azt kell vizsgálni, hogy az adott országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított-e a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Emellett vannak olyan országok, amelyek felé a törvény - tekintettel a nemzetközi jog és az EU joganyagára - megengedi az adattovábbítást, de van olyan állam, amely felé csak a munkavállalók kifejezett hozzájárulása esetén történhet meg az adattovábbítás, így ennek szükségessége a konkrét esetenként dönthető csak el.

Az adatkezelésből fakadó esetleges károk miatt a munkáltató kimentési lehetőségének korlátozott voltát és felelőssége mértékét ismerve mindezek betartása a munkáltató elemi érdeke. Emellett továbbra is van lehetőség a munkavállalóra vonatkozó adatok hozzájárulása nélküli statisztikai célú felhasználására, illetve átadására, ha az személyazonosításra alkalmatlan módon történik.

A kapcsolódó jogi szabályozás itt érhető el.

Dr. VÁRHEGYI KORNÉLIA és dr. UDVARDY TAMÁS
Squarra & Partners Ügyvédi Iroda

  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Felvehetem-e titokban az üzleti tárgyaláson elhangzottakat?

A technológia fejlődésével egyre könnyebbé válik bármilyen beszélgetés rögzítése. Ma már egy okostelefonnal bárki könnyedén felvehet üzleti... Teljes cikk

Megbízási szerződés vagy munkaszerződés? Megbízási jogviszony vagy munkaviszony? - így lehet eldönteni

A legtöbb vállalkozásnál a dolgozók főként munkaviszonyban állnak. Kérdésként merül fel, hogy bizonyos munkavégzésre irányuló tevékenységeket... Teljes cikk

Jubileumi jutalom: összege, kifizetése, kinek jár?

Az állami alkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) alapján jár a jubileumi jutalom a közalkalmazottaknak, amelynek összege a ledolgozott... Teljes cikk